reportáže

KRONOSPAN projekt: „Vysaďme našu budúcnosť spolu!“

Reportaz_Kronospan
Spoločná fotografia účastníkov výsadby sadeníc pred budovou Lesnej správy Kyslinky. Foto: archív Kronospan
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Inzercia

Jednotlivé spoločnosti KRONOSPAN spája od roku 2021 spoločné motto „Vysaďme našu budúcnosť spolu!“. Nový projekt pod záštitou Kronospan Foundation symbolizuje úsilie jednotlivých závodov, predstavuje investíciu do budúcnosti komunít a vyjadruje posolstvo dlhodobej vízie a záväzku. Do projektu sa zapojilo 22 krajín z celého sveta: Belgicko, Bulharsko, Čína, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Španielsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a U.S.A. a iné.

Prostredníctvom tohto projektu spoločnosť KRONOSPAN zvyšuje nielen úsilie v starostlivosti o životné prostredie, ale taktiež povedomie a spoluprácu medzi našou spoločnosťou a komunitami, ktorých sme súčasťou. Zamestnanci spoločnosti KRONOSPAN a dobrovoľníci z celého sveta spojili svoje sily, aby každoročne vysadili 1 milión stromov po celom svete. Zalesňovacie aktivity sú na Slovensku organizované na jar v mesiacoch apríl/máj a na jeseň v mesiacoch september/október. Projekt sa realizuje vo viacerých etapách a spoločnosti si v jednotlivých krajinách stanovili vlastné ciele, ktorých súčet by mal naplniť konečný cieľ 1 milión stromov.

Spoločnosť KRONOSPAN, s.r.o. mala za cieľ zabezpečiť v roku 2023 výsadbu 30 000 stromčekov. Dňa 20. 4. 2023 sa podarilo výsadbu zabezpečiť v spolupráci so š.p. LESY SR v lokalite Kyslinky, ktorá patrí pod organizačnú zložku OZ Poľana a ktoré sú zapojené aj do výzvy milión stromov pre Slovensko.

Úvodné informácie odprezentovali (zľava) Ing. Pavol Kráľ, vedúci ekonomického úseku OZ Poľana, Ing. Daniel Huliak, konateľ spoločnosti KRONOSPAN, s.r.o., Ing. Anton Kamenský vedúci Lesnej správy Vígľaš a Ing. Elena Kovácsová referentka pestovania lesa

Zástupcovia OZ Poľana Ing. Pavol Kráľ, vedúci ekonomického úseku OZ Poľana a vedúci Lesnej správy Vígľaš Ing. Anton Kamenský usporiadali na úvod prezentáciu zameranú na oboznámenie účastníkov s fungovaním organizačnej zložky OZ Poľana a činnosťami, ktoré sú vykonávané v jej poli pôsobnosti. Konateľ spoločnosti KRONOSPAN, s.r.o. Ing. Daniel Huliak následne odprezentoval nielen spoločnosť KRONOSPAN, s.r.o. a jej produktové portfólio, ale aj environmentálne aktivity zamerané na dodržiavanie medzinárodných environmentálnych noriem.

„Spoločnosť Kronospan si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a aktívne podporuje správne riadenie lesného hospodárstva, investície do inovácií, moderných a efektívnych technológií výroby a recyklácie, ktoré sú dôležitými krokmi smerom k ekologickej udržateľnosti a ochrane životného prostredia.“

Po teoretickej časti nasledovala praktická ukážka zalesňovania a výsadby sadeníc lesných drevín. Zamestnanci KRONOSPAN, s.r.o. a zástupcova OZ Poľana za asistencie referentky pestovania lesa Ing. Eleny Kovácsovej a technicko-hospodárskych zamestnancov OZ Poľana a LS Vígľaš začali samotnú výsadbu priamo v teréne. Účastníci spolu strávili príjemný čas v prírode a svojou činnosťou prispeli k ochrane a obnove životného prostredia. Ich účasť na výsadbe sadeníc vyjadruje snahu stať sa aktívnymi zástancami udržateľného životného prostredia a snahu byť príkladom pre druhých.

Do výsadby stromčekov sa osobne zapojil aj Ing. Daniel Huliak, konateľ spoločnosti KRONOSPAN, s.r.o.

Marketingový manažér Bc. Jaroslav Kováčik hodnotil celý priebeh veľmi pozitívne a vyjadril sa nasledovne:

„Spoločnosť KRONOSPAN realizuje viac aktivít s environmentálnym charakterom. Samotné sadenie stromčekov prispieva ako k ochrane a obnove prírody, tak aj k zlepšeniu ovzdušia a udržiavaniu biodiverzity. Okrem svojho ekologického prínosu pomáha táto aktivita utužiť tímovú spoluprácu medzi zamestnancami, rozvíja komunikačné a organizačné zručnosti a zvyšuje motiváciu tímu. Pre každého jednotlivca je veľkým benefitom nielen skúsenosť, ale aj čas strávený v prírodnom prostredí.“

Foto: archív Kronospan

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština