aktuality

Lesům ČR loni stoupl zisk o 83 % na 5 mld Kč

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Státní podnik Lesy ČR loni podle auditovaných výsledků zvýšil čistý zisk o 83 % na 5,03 miliardy Kč z 2,74 miliardy Kč v roce 2021. Šlo o třetí nejvyšší zisk v historii podniku. Hlavním důvodem růstu zisku bylo meziroční zvýšení cen dříví, a to až o 70 %. Výsledek pozitivně ovlivnilo i postupné zvládnutí kůrovcové kalamity ve všech regionech, uvedli představitelé podniku na tiskové konferenci k ekonomice firmy konané 16.5.2023.

Loni podnik zpracoval 9,2 miliony m3 dříví, z toho 2,9 milionů m3 kůrovcového, tedy nejméně od roku 2017. Kůrovcová kalamita dosud doznívá na severu Čech, konkrétně na Rumbursku. I tam se ale díky počasí a efektivním lesnickým zásahům objem zpracovaného kůrovcového dříví postupně snižuje. „Počasí sice nelze odhadnout, ale letos počítáme s dalším poklesem objemu těžeb. Plánujeme zpracovat maximálně osm a půl milionu metrů krychlových, z toho dva miliony kůrovcového dříví. To tedy skutečně znamená návrat k běžnému hospodaření a děkuji všem, kteří se na tomto úspěchu podílejí,“ pokračoval Šafařík.

1,5 miliardy Kč loni podnik investoval do obnovy 20 tisíc hektarů a výsadby 81 milionů sazenic různých druhů dřevin s převahou listnáčů. Pět tisíc hektarů se podařilo obnovit přirozeně ze semen a plodů stojících stromů.

Za 670 milionů Kč podnik opravil lesní cesty. Adaptaci krajiny na klimatickou změnu prospívají i vodohospodářské úpravy na drobných vodních tocích a malých lesních nádržích, do nichž Lesy ČR investují každoročně v rámci svého programu Vracíme vodu lesu, loni 274 milionů Kč.

Podnik také doplnil svůj rezervní fond ve výši 2 miliard Kč a vytvořil rezervy na pěstební činnost ve výši 3,96 miliard Kč. „Těmito prostředky pokryjeme případné mimořádné náklady, například na pěstební činnosti nebo výchovu mladých lesních porostů obnovených po kalamitě,“ dodal generální ředitel Šafařík.

„Za poslední tři roky došlo k dramatickému nárůstu cen dřeva, a to ve všech kategoriích. Loni byly ceny na vrcholu,“ řekl ekonomický ředitel Daniel Szórád. K vyššímu zisku podle Šafaříka přispěla i změna struktury obchodu se dřevem, kdy podnik posílil obchodování surového dříví ve vlastní režii. Loni podnik ve vlastní režii prodal 42 % obchodovaného dřeva. Zbytek zobchodovali především obchodní partneři podniku, které státní lesy vybírají na těžbu a pěstební práce v každoročních tendrech. Menší část dřeva podnik prodal takzvaně nastojato v aukcích. Asi 0,3 milionu m3 dřeva podnik prodal lidem formou samovýroby, meziročně to bylo o čtvrtinu víc.

Výší loňského zisku se Lesy ČR vrátily na úroveň zisků z let před kůrovcovou kalamitou, která v českých lesích vypukla v roce 2018. Vyšší zisky měl podnik pouze v letech 2014 a 2015, kdy činily 6,8 a 5,4 miliardy Kč. Naopak v roce 2019 podnik utrpěl kvůli kalamitě kůrovce ztrátu 790 milionů Kč a v roce 2020 se v mírném zisku 44 milionů Kč udržel jen díky přijetí státní kompenzace na snížení cen dřeva z důvodu kalamity ve výši 2,3 miliardy Kč.

Růst cen dřeva se loni odrazil ve zvýšení tržeb podniku o 27 % na rekordních 18,5 miliardy Kč z 14,6 miliardy v roce 2021. Tržby podniku vzrostly přesto, že těžba dřeva loni s dalším ústupem kůrovcové kalamity klesla o 19 % na 9,22 milionu m3. Rekordní těžbu měl podnik v době vrcholící kalamity v roce 2020, kdy dosáhla 14,4 milionu m3.

Těžba kůrovcového dřeva loni ve státních lesích klesla o 47 % na 2,95 milionu m3 z předloňských 5,6 milionu m3. Dosud rekordní těžba kůrovcového dřeva byla v roce 2019, a to 9,7 milionu m3. V letech před kůrovcovou kalamitou byla celková těžba u Lesů ČR kolem 8 milionů m3.

Prioritou podniku nadále zůstává obnova lesů po kalamitě. Loni podnik nákladem 1,5 miliardy Kč zalesnil asi 20.000 hektarů a vysázel 81 milionů sazenic. Bylo to méně než v roce 2021, kdy podnik zalesnil rekordních 22.000 hektarů a vysázel přibližně 90 milionů stromků.

Zdroj: Lesy ČR, ČTK

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština