technologie

Jak sledovat vyrobenou zakázku po expedici?

Technologie_GPS
NFC čipy na různých typech okenních rámů
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Možná si říkáte: „Proč bychom měli sledovat zakázku po expedici? Zakázku je přece důležité sledovat pouze během výroby.“ Minimálně z poloviny je to pravda. Ano, zakázku je skutečně důležité sledovat hlavně během výroby a současné systémy řízení zakázek založené na čárových nebo QR kódech to ve většině případů zvládají bravurně – a to až po expedici. Expedicí ale zakázka nekončí. Ta končí až předáním zákazníkovi. A úspěšné předání zakázky je přímo závislé na dvou základních faktorech souvisejících s expedicí: když zákazník dostane to, co si objednal a v očekávaném, respektive dohodnutém termínu. Avšak každý výrobce z vlastní zkušenosti ví, že v praxi tomu tak vždycky není.

Sledovací modul

Sledování zakázky po expedici je důležité zejména u výrobků směřujících na stavbu, kdy si je v expedičním skladě nebo až na stavbě přebírá montážní četa, tedy zcela jiná pracovní skupina, než která se podílela na jejich výrobě. V praxi mohou vznikat složité až nepřehledné situace, třeba když se na dodávce jednotlivých součástí zakázky podílí několik výrobců.

Příkladem mohou být třeba stavební výrobky, jako jsou okna. Okna pro jednu zakázku mohou být po vyrobení uložena na několik přepravních stojanů. V expedici se zpravidla sejde několik zakázek a stojany se mohou snadno pomíchat. Proto je důležité vědět, kde přesně se každý stojan nachází. To je důležité vědět nejen v expedičním skladu, abychom zbytečně neztráceli čas jejich hledáním, ale také po naložení zakázky či zakázek (může jich být současně přepravováno více) na kamion a po jejím/jejich dopravení na stavbu a předání montážním pracovníkům.

Chytrá řešení umožňuje digitalizace. Např. s využitím GPS modulů pro logistické sledování a analýzu přepravovaných produktů.

S jedním takovým systémem jsme měli možnost se seznámit na prezentaci jeho německým výrobcem.

Systém tvoří:

  • GPS sledovač
  • Software

GPS sledovač je určen pro sledování přepravních stojanů. Na stojany se připevňuje trvale, respektive na celou dobu jejich používání. Stojany se totiž kvůli efektivnímu logistickému plánování nemusí vždy vracet prázdné zpět výrobci oken, ale mohou být využity pro přepravu jiné zakázky z jiného závodu nebo přepravy izolačních skel k výrobci oken apod. Německý výrobce systému spolupracuje s výrobcem ocelových přepravních stojanů na okna a skla a smysluplnost sledovacího systému stavěl jednak na nezanedbatelné pořizovací ceně stojanu a jednak na argumentu, že se v průmyslu každý rok „ztratí“ 6–8 % stojanů. Spolehlivé monitorování polohy stojanu v reálném čase proto může přinášet výrobci oken finanční úspory nejen díky efektivnější logistice, ale také téměř nulové ztrátovosti.

Každý GPS sledovač je osazen zabudovanou baterií, která při odesílání jedné zprávy denně vydrží až 8 let. Kromě polohy umí zařízení monitorovat i teplotu, otřesy a vzorce pohybu. Dokáže tak např. detekovat převrhnutí stojanu, což může znamenat poškození zásilky. Díky zaznamenání odchylky od naplánované trasy dokáže majitel stojanu okamžitě odhalit jeho odcizení či neoprávněné použití.

Sledovače jsou rovněž vybaveny WiFi modulem pro interní sledování v rámci firmy.

Speciální software umožňuje všem zainteresovaným účastníkům nejen automaticky monitorovat aktuální polohu jednotlivých GPS sledovačů, ale také využívat zaznamenávaná data k dalším úkonům, jako je plánování, fakturace apod. Každý GPS sledovač má přidělené vlastní ID číslo, díky kterému ho nelze zaměnit a kdykoliv je možné ho lokalizovat. Sledování může probíhat prostřednictvím cloudové platformy, takže není nutné instalovat software nebo nastavovat server.

Stavební modul

Při dopravě zakázky na stavbu se montážníci musí přesvědčit, zda na stojanu či stojanech přijely přesně ty výrobky, které měly přijet. K tomuto ověření slouží další modul, přesněji řečeno NFC čip, který se připevňuje přímo na rám každého okna během jeho kompletace ve výrobě.

Tento čip je v podstatě datový nosič, který má v sobě „nahrány“ kompletní informace o daném okně: použité materiály, rozměry, informace a pokyny pro montážníky o detailech instalace atd. Vlastník nebo nájemník si může kdykoli v budoucnu načíst informace o údržbě, data pro případný servis, pro doobjednání sítí proti hmyzu apod.

Pro načtení a práci s daty lze použít chytrý telefon s nainstalovanou aplikací nebo cloudovou aplikaci v počítači.

Pro montážníka přináší aplikace řadu výhod:

  • Po naskenování NFC čipů okamžitě ví, zda má na stavbě všechna okna a kam má které okno nainstalovat
  • Důsledná dokumentace instalace na základě které v aplikaci vytvoří Doklad o odborném provedení
  • Integrované kontrolní seznamy a pokyny k instalaci
  • Dokumentace průběhu instalace
  • Optimální plánování zdrojů
  • Všichni zúčastnění si mohou v chatu rychle a snadno vyměňovat důležité informace

Foto: archiv autora

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština