odborná témata

Kvalita nábytku se mění. Jak nám mohou pomoci normy? III. část – Pro venkovní nábytek platí povinné zkoušení

OT Normy
Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Ve II. části našeho seriálu o bezpečnosti nábytku, publikovaném v eDM 3/2023, jsme otevřeli téma venkovního nábytku, pro který platí zákonná povinnost zkoušení, respektive prokazování shody na základě zkoušek. Téma jsme zahájili základními bezpečnostními požadavky pro stoly a sedací nábytek a požadavky na stabilitu, pevnost a trvanlivost stolů. Ve III. části pokračujeme požadavky na stabilitu, pevnost a trvanlivost sedacího nábytku kromě lehátek, kterými téma venkovního nábytku zakončíme v příštím vydání eDM.

Stabilita, pevnost a trvanlivost sedacího nábytku

Zkoušky stability, pevnosti a trvanlivosti sedacího nábytku se provádějí podle „metodických“ norem ČSN (STN) EN 1022 (metody zkoušení stability) a ČSN (STN) EN 1728 (metody zkoušení pevnosti a trvanlivosti), které přesně definují postupy provádění jednotlivých testů.

Podobně jako u stolů, tak i u sedacího nábytku platí, že zkoušky, při nichž na výrobek působí určité zatížení, se mohou provádět působením buď síly (N), nebo hmotnosti (kg), přičemž musí být použit vztah 10 N = 1 kg. Síly při pevnostních (statických) zkouškách působí 10 ±2 s, při trvanlivostních (dynamických) zkouškách 2 ±2 s a při zkouškách stability 5 ±2 s.

Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost jsou splněny, když po zkoušení:

a) nedojde k prasknutí žádného spoje, prvku nebo součásti
b) nedojde k uvolnění spojů, které mají být pevné
c) po odstranění zkušebních zatížení nábytek plní svoji funkci

Výrobek se nesmí při zkoušení stability převrátit.

Pokud není uvedeno jinak, zkoušky se provádějí v konfiguraci, která s největší pravděpodobností způsobí selhání.

Sedací nábytek kromě lehátek

U sedacího nábytku pro venkovní použití se provádí následující zkoušky, pokud jsou aplikovatelné…

Zobrazit celý článek v eDM 4/2023 >>
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština