odborná témata

Kvalita nábytku se mění. Jak nám mohou pomoci normy? II. část – Pro venkovní nábytek platí povinné zkoušení

OT_Normy
Ilustrační foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Jak je všeobecně známo, po stránce kvality musí nábytek dosahovat požadovaných vlastností z hlediska stability, odolnosti, pevnosti, trvanlivosti, hořlavosti, ergonomie atd. Jedním slovem – musí být pro uživatele bezpečný. Každý výrobce (případně dovozce) má zákonnou povinnost uvádět na trh pouze bezpečné výrobky a současně za tuto bezpečnost i odpovídá. Za bezpečný lze považovat jen takový výrobek, který splňuje požadavky platných legislativních předpisů a norem. Pro splnění zákonné povinnosti je tedy nutné, aby si výrobce ověřil, že jeho výrobek požadavky příslušných norem splňuje. Jen tak může garantovat, že je výrobek bezpečný, a předejít možným problémům v podobě reklamací, sankcí od dozorového orgánu (ČOI/SOI) nebo soudních sporů.

U většiny nábytku je rozhodnutí o způsobu ověření jeho bezpečnosti ponecháno na výrobci, nicméně existuje několik typů nábytku, u nichž je způsob ověřování přesně specifikován. Evropský parlament a Rada EU aktualizovala Prováděcí rozhodnutí komise EU 2019/1698 o evropských normách pro výrobky vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků ze dne 30. 11. 2020.

V souladu s čl. 3, odst. 2, druhým pododstavcem směrnice 2001/95/ES, pokud jde o rizika a kategorie rizik, na které se vztahují příslušné vnitrostátní normy, se předpokládá, že výrobek je bezpečný, je-li ve shodě s nezávaznými vnitrostátními normami přejímajícími evropské normy, na něž v souladu s článkem 4 uvedené směrnice Komise zveřejnila odkazy v Úředním věstníku Evropské unie. To se týká i několika norem z oblasti nábytku. Výrobky, jichž se tyto normy týkají, tedy spadají do kategorie produktů, na něž se vztahuje povinnost zkoušení, respektive prokazování shody na základě zkoušek.

Jedná se o:

  • Venkovní nábytek
  • Sklápěcí postele
  • Dětské koše a kolébky
  • Matrace do dětských postýlek a kolébek
  • Přebalovací pulty pro domácí použití

Venkovní nábytek

V rámci postupného představení technických norem a zkušebních metod pro jednotlivé typy nábytku jsem se rozhodl začít venkovním nábytkem, a to ze dvou důvodů:

  1. Zkoušky tohoto typu nábytku patří svým rozsahem i metodami k těm jednodušším a relativně snadno zvládnutelným i v „domácích“ podmínkách
  2. Podle poznatků zkušebny nábytku patří venkovní nábytek k nejrizikovějším výrobkům na trhu kvůli často se vyskytujícím závažným bezpečnostním problémům, jako je špatná stabilita, poddimenzovaná konstrukce nebo konstrukční spoje atd. (viz ukázky v minulém dílu)

Pro venkovní nábytek platí následující technické normy, podle nichž se ověřování vlastností provádí:

  • ČSN EN 581-1 (STN EN 581-1; Poznámka: Označení identické technické normy platné na Slovensku) Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky
  • ČSN EN 581-2 (STN EN 581-2) Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 2: Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek
  • ČSN EN 581-3 (STN EN 581-3) Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky na stolový nábytek

Technická norma ČSN (STN) EN 581-1 stanovuje základní bezpečnostní požadavky, které venkovní nábytek musí splňovat. Normy ČSN (STN) EN 581-2 a 3 pak stanovují další požadavky na stabilitu, pevnost a trvanlivost a metody, kterými se ověřuje splnění těchto požadavků. Výrobky jsou rozděleny do tří kategorií podle náročnosti použití a pro každou tuto kategorii platí jiné parametry (síly/hmotnosti) pro zkoušení stability, pevnosti a trvanlivosti…

Zobrazit celý článek v eDM 3/2023 >>
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština