dřevoservis

Čeští pilaři s příchodem jara očekávají zlepšující se odbyt řeziva a jeho ceny

Drevoservis_Situace
Tradiční podzimní exkurze SDP se konala ve zmodernizovaném areálu pilařského provozu KATR s.r.o. ve Staré Vsi u Rýmařova. Foto: Ing. František Novák
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nedávno skončený rok 2022 podle předsedy Společenstva dřevo­zpracujících podniků v ČR Ing. Petra Pražana, Ph.D. byl pro malé a střední pilařské provozy ve znamení značných výkyvů v cenách kulatiny a řeziva. Zejména pak v případě jimi nejčastěji zpracovávané kulatiny smrkové, jejíž cena po předchozím vzestupu v I. pololetí začala od června postupně klesat, stejně jako ceny z ní produkovaného stavebního řeziva, které se mnohde přiblížily k hranici rentabilní produkce. Pozitivním vývojem si naopak z důvodu energetické krize prošly veškeré vedlejší pilařské produkty, vhodné pro spalování v kotelnách vytápějících provozovny i domácnosti, jako jsou kulatinové odřezky, krajiny, štěpky, piliny a kůra.

Výše nastíněná situace v pilařském a lesnickém sektoru na přelomu loňského a letošního roku tvořila hlavní náplň programu tradičního podzimního odborného setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR, z.s. (SDP), které proběhlo 13.–14. 10. 2022 v konferenčních prostorách Resortu Kopřivná v Malé Morávce na Bruntálsku. Organizátorem akce, proběhnuvší za účasti bezmála 60 zástupců z 33 členských firem SDP, byla lesnicko-dřevařská společnost KATR s.r.o. z nedaleké Staré Vsi u Rýmařova.

Teoretický program setkání malých a středních pilařů proběhl v konferenčních prostorách Resortu Kopřivná v Malé Morávce na Bruntálsku

Důvodem této nebývale vysoké účasti, vzhledem k nezřídka velkým dopravním vzdálenostem některých ze zúčastněných odborníků z oblasti zpracování dřeva a lesnictví, byla s akcí spojená exkurze ve čtyřech výrobních střediscích hostitelské společnosti. Šlo především o ve Staré Vsi průběžně modernizovaný pilařský provoz (100 tisíc m3/rok) s v roce 2020 zprovozněnou dřevostavbou výrobní haly pro technologii třídění středového řeziva (viz eDM 3/2021) a následně pak v areálu firemního závodu lesní výroby v cca 2 km vzdálených Janovicích provozované středisko sušení řeziva s produkcí exportních lamel pro výrobu speciálních třívrstvých šalovacích desek (viz eDM 4/2021).

Zájemci z řad pilařů, zaměřeni také na lesní výrobu, pak mohli navštívit ještě středisko lesních školek firmy KATR s výrobou jednoletých obalovaných semenáčků na vzduchovém polštáři a pěstováním sazenic na minerální půdě a středisko harvestorů.

V neposlední řadě pak nelze neuvést především zájem účastníků o v úvodu nastíněnou situaci v oblasti odbytu a cen stavebního řeziva, jakož i situaci v oblasti zásobování pilařských provozů dřevní surovinou či možnost připomenout si v rámci slavnostního večera počátky a průběh dnes již třicetileté historie SDP, vzniklého 5. 12. 1992 ustavující Valnou hromadou v Zábřehu na Moravě.

Po skončení programu se účastníkům dostalo možnosti zavzpomínat si na období prvních let od vzniku SDP v roce 1992

Z blízkého i vzdálenějšího zahraničí…

Po přesunu účastníků z Janovic a Staré Vsi u Rýmařova do Malé Morávky následovala teoretická část odborného setkání SDP. Jeho program tradičně zahájil předseda sdružení Ing. Petr Pražan, Ph.D., jednatel společnosti Dřevozávod Pražan s.r.o. z Poličky na Svitavsku, informacemi o aktuálním vývoji nákupu a odbytu kulatiny a řeziva ve střední Evropě.

Především pak v zemích našich jižních a západních sousedů, tedy v Rakousku a Německu, kde jako vždy začal situací v odbytu a cenách kulatiny. A to kulatiny smrkové v kvalitativní třídě B 2bn plus, jejíž ceny na trzích obou zemí od poloviny roku 2020, kdy se pohybovaly mezi 56–65 eur/m3, poté až do poloviny roku 2021 setrvale stoupaly a dostaly se až nad hranici 115 eur/m3. Od září až do konce roku 2021 naopak průběžně klesaly, aby s počátkem loňského roku 2022 začaly opět nabírat na síle až do června (120–124 eur/m3), kdy se začaly, podobně jako předloni opět snižovat. V měsíci září, tedy těsně před odborným setkáním SDP, se pak ceny smrkové kulany ve třídě B 2bn plus (franko odvozní místo) konkrétně v Rakousku pohybovaly v rozmezí 102–108 eur/m3, v Bavorsku 98–108 eur/m3 a v Bádensku-Württembersku 99–107 eur/m3 (viz graf 1).

Graf 1: Ceny jehličnaté kulatiny v Rakousku a Německu 9/2022 v €/m3. Zdroj: Holzkurier-Markterhebung

Výše uvedené hodnoty se pak podle Ing. Pražana odrážejí ve vysokých cenách kulatiny v ČR, a to kvůli donedávna stále se zvyšujícímu exportu české kulatiny do Rakouska, který se z objemu 2,64 mil. m3 v roce 2016 zvýšil v roce 2021 na mezi ostatními exportéry dominantních 4,37 mil. m3.

„Z v pořadí druhého Německa Rakou­sko importovalo 2,82 mil. m3, z třetího Slovinska ‚už jen‘ 366 tis. m3 a např. z pořadí šestého Slovenska ve srovnání s námi ‚pouhých‘ 46 tis. m3 kulatiny“ doplnil Ing. Pražan s tím, že vloni už začala být situace pro české zpracovatele (a rovněž i pro pilaře na Slovensku) příznivější. Alespoň soudě podle výše hodnoty Rakouskem zrealizovaného importu za období leden–září 2022, který byl oproti stejnému období roku 2021 z ČR o 27 % nižší (pokles na 2,6 mil./m3) a ze Slovenska (v období leden–červenec) dokonce o 80 % nižší (pokles z cca 28 tis./m3 na 6 tis. m3). Kromě toho se oproti roku 2021 vloni snížil i export české kulatiny do Číny, který za období 1–11/2022 klesl o 45 % na 782 tis. m3.

S ohledem na tento vývoj pak 42 % rakouských a německých zpracovatelů kulatiny očekávalo v dalších šesti měsících (listopad 2022–duben 2023), že ceny kulatiny budou dále klesat. Podle 38 % měly zůstat stejné a jen 20 % se obávalo jejího zdražení. Podobným cenovým vývojem kopírujícím ceny kulatiny (jednou nahoře, podruhé dole) v letech 2021–2022, si u našich jižních a západních sousedů prošlo i řezivo (viz graf 2), které mělo v období 4.Q.2022 a 1.Q.2023 podle pesimistického odhadu 54 % pilařů dále zlevňovat. Podle 33 % ceny měly setrvat na říjnových hodnotách a jen 13 % doufalo v jejich zvýšení.

Graf 2: Porovnání cen nesušeného SM stavebního řeziva v SRN za rok 2022 v €/m3

Naopak průběžný a několikanásobný cenový nárůst byl od počátku loňského roku patrný u cen pilin a štěpek, jejichž cena v prosinci např. v Rakousku vystoupala u pilin na 26,5–29,5 eur/prm a u štěpek na 28,5–31,0 eur/prm.

Odpověď na otázku, do jaké míry mohou výše uvedené předpoklady zahraničním pilařům a také zpracovatelům řeziva vyjít, mohou svým způsobem naznačit i pozdější informace Ing. Pražana, nasbírané na přelomu roku ze hraničních odborných médií. Podle nich byly v prosinci sklady kulatiny středoevropských pil spíše na nižší úrovni, oproti listopadu chyběla mnohde silná kulatina. A to většinou kvůli nižším těžbám dodavatelů, kteří měli většinou své finanční cíle pro rok 2022 již splněny.

Ceny kulatiny začaly opět stoupat, mimo nižší těžby i proto, že z ČR začal klesat export do okolních zemí (viz výše), neboť finanční očekávání cen bylo u dodavatelů na rekordních úrovních z května 2022 a jejich ceny tak byly o cca 15 eur/m3 vyšší než v Rakousku a Německu. Prosincové ceny smrkové kulany ve třídě B 2bn plus (franko odvozní místo) se např. v případě Rakouska pohybovaly v rozmezí 102–113 eur/m3, v Bavorsku 101–109 eur/m3 a v Bádensku-Württembersku 103–109 eur/m3.

U řeziva a jeho dalšího zpracování, kdy ceny klesaly po dlouhých 8 měsíců, skončilo IV. čtvrtletí 2022 většinou v červených číslech a na cenách roku 2020 nebo začátku roku 2021. Zdá se však, že snižování cen je u konce a výrobci, kteří cítí větší odbyt a prázdné sklady odběratelů budou tlačit ceny řeziva nahoru. Pro měsíce leden až březen výrobci avizovali zvýšení cen o 20–30 eur/m3 měsíčně, přičemž se objevili i názory, že do konce února ceny stoupnou o 100 eur/m3. Zde je však nutné podotknout, že úroveň cen na začátku roku 2023 byla výrazně nižší než před rokem. Odbytový indikátor klesá již 21 měsíců a vlivem sníženého odbytu řeziva klesl o dalších 5 % na 138 %, přičemž sklady zákazníků nevykazovali žádné velké zásoby.

V USA cena řeziva 2×4 v prosinci 2022 opět klesla na 237 eur/m3, což je o 300 eur/m3 méně než před rokem. Začátkem roku se očekávaly ceny v úrovni měsíce prosince 2022.

V Evropě, konkrétně pak v Itálii, se např. smrkové 4 m dlouhé a 22 mm silné hoblerky (I/IV) prodávaly v cenách 250–350 eur/m3, boční řezivo ze sekačky (17–21 x 95–115 mm) za 190–210 eur/m3 či nesušené lamely pro BSH, tentokrát v Německu, za 202–214 eur/m3. Ceny hotových BSH hranolů se pak např. na trhu v Itálii pohybovaly v úrovni 495–515 eur/m3, v Německu 465–486 eur/m3 a u KVH hranolů (Německo, Rakousko) v úrovni 300–330 eur/m3.

…k situaci pilařů v ČR

Na problematiku spojenou s nákupem a dostupností dřevní hmoty ze strany tuzemských pilařů se v další části odborného setkání spolu s Ing. Pražanem zaměřil také člen výboru SDP a ředitel dřevařské a lesní výroby hostitelské společnosti KATR Antonín Velička. Podle nich cena smrkové kulatiny v ČR, podobně jako v Rakousku a Německu, od začátku roku 2022 až do konce dubna prudce rostla (viz náš celorepublikový průzkum) a až do pololetí se udržela na velmi vysokých hodnotách. Od začátku druhého pololetí klesla a po zbytek roku se příliš neměnila s tím, že absolutní hodnoty byly silně ovlivněny zvýšeným podílem kůrovcové kalamity.

Podle A. Veličky je i přesto pilařská SM kulatina u nás v porovnání s okolními zeměmi nejdražší. Vyplývá to nejen z vývoje nákupních cen jím řízené společnosti, ale i ze skutečných ceníkových cen největších u nás nebo v blízkosti našich hranic provozovaných pilařských závodů (Mayr-Melnhof Holz Paskov, Stora Enso Ždírec nad Doubravou, Holzindustrie Maresch Retz, pila a.s. Javořice ve Ptení – viz grafy 3 a 4), kdy u posledně jmenovaného výrobce ceny kubíku v kvalitě III B/C koncem II.Q.2022 vyšplhaly na 3500 Kč (z 1800 Kč v 1. Q.2021) a v kvalitě III D na 3000 Kč z počátečních 1450 Kč. Navíc je kulatina také hůře dostupná, zejména pak v oblasti střední a severní Moravy.

Graf 3: Vývoj cen smrkové kulatiny kvality B/C na českém trhu v letech 2021–2022 u pil s pořezem nad 100 tis m3/rok

Graf 4: Vývoj cen smrkové kulatiny kvality D na českém trhu v letech 2021–2022 u pil s pořezem nad 100 tis m3/rok

„Kromě horských partií, kde, jak sami můžete vidět, dříví ještě je, tak v podhůří Jeseníků od 600 m n.m. směrem dolů je smrková definitiva. To znamená, že smrk zde v podstatě není a vypadá to, že ani nebude. I kdybychom teoreticky mohli spoléhat na to, že nás může v budoucnu ‚zachránit‘ nějaká např. větrná kalamita, tak i když přijde, tak vlastně ani nemá co spadnout, neboť hory jako takové se s ní vždy nějak vypořádají a ten spodek, kde dříve kalamity bývaly, tak si nemyslím, že by tam ještě něco mohlo být,“ zkonstatoval pesimisticky A. Velička s tím, že se obává prvního čtvrtletí 2023, kdy se určitě znovu projeví tlak na zvyšování cen kulatiny, která se opětovně bude vracet na ty nejvyšší hodnoty.

V rámci svého vstupu se pak A. Velička krátce zmínil o cenách řeziva, které stejně jako ceny kulatiny v I. pololetí 2022 stoupaly a od začátku II. pololetí až do konce roku vlivem špatného odbytu stále klesaly. Tím se přiblížily k hranici rentabilní produkce.

„Pro ekonomický vývoj každé pily je zásadní cena kulatiny, která ovlivňuje náklady z více jak 70 %. Vzhledem k tomu, že již na konci roku 2022 ceny kulatiny stoupaly a mnohde chyběla, dá se očekávat na začátku nového roku její další mírné zdražení, jež však zřejmě narazí na již dlouho snižované ceny stavebního řeziva, které tvoří více jak 80 % výnosů pil a mohou jejich ekonomiku zahnat do červených čísel. Nicméně prázdné sklady obchodníků s řezivem dávají naději, že se začátkem roku, a hlavně s příchodem jara odbyt a ceny mohou zlepšovat, což by pomohlo pily oddálit od červených čísel, pokud však cena suroviny výrazně neporoste,“ doplnil A. Veličku Ing. Pražan s dovětkem, že z dalších produktů pil mělo naopak pozitivní vývoj takříkajíc „vše co hoří“ (kulatinové odřezky, krajiny, štěpky, piliny, kůra), což způsobila energetická krize.

Poté A. Velička informoval přítomné členy SDP o jednání pracovní skupiny s.p. Lesy České republiky (LČR), jejímž členem je mimo jiných i SDP, o pravidlech nové koncepce uzavírání obchodních smluv na prodej kulatinového dříví firmám v regionu těžeb LČR od roku 2023. V rámci této koncepce mají LČR, jak je mnohým známo, na základě prohlášení nové vlády pětikoalice a nařízení zřizovatele (Ministerstvo zemědělství ČR) postupně omezovat prodeje dříví do zahraničí, a z jimi celkového ročního zobchodovaného objemu kulatiny (kolem 3 mil. m3) nabízet v období let 2023–2024 cca 1–1,2 mil. m3 malým a středním regionálním firmám s pořezem do 100 tis. m3/rok a zbývající zhruba 2 mil. m3 směřovat k velkým tuzemským pilám nebo do zahraničí.

V průběhu následující diskuse pak oba zástupci SDP informovali přítomné členy o „hrozbě“ výstavby další velkokapacitní pily v ČR s pořezem cca 1 mil. m3/rok, tentokrát v průmyslové zóně města Šumperk. Vyplývá to z usnesení zastupitelstva Šumperku ze dne 16. 6. 2022, které se po dlouhé diskusi nejtěsnější možnou většinou (rozdílem jednoho hlasu) rozhodlo vyhovět žádosti rakouské společnosti Holzindustrie Maresch GmbH na odkup (za stanovených podmínek) dvou pozemků v místní průmyslové zóně na ulici Zábřežská, kde by firma se sídlem v Retzu chtěla do šesti let postavit další ze svých pilařských závodů. Tato skutečnost se pochopitelně nelíbí tuzemským pilařům nejen z okolí Šumperku, ale i ze vzdálenějších oblastí, a tak bylo představenstvo SDP pověřeno členskou základnou vznést proti tomuto usnesení námitku, doplněnou veškerými negativy nejen z hlediska tuzemských zpracovatelů dřevní hmoty, ale i z pohledu obyvatel města. Jednání SDP s vedením města k této problematice proběhlo po uzávěrce tohoto vydání eDM v pondělí 30. 1. 2023.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština