aktuality

Arogantné zvýšenie cien suroviny

Gulatina_list
Ilustračné foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

V čase, keď je hospodárstvo Slovenskej republiky a jeho podnikateľské subjekty ťažko skúšané energetickou a surovinovou krízou, keď hľadá možnosti kompenzácií zvyšujúcich sa nákladov v záujme udržania konkurencieschopnosti na domácom i medzinárodných trhoch, keď udržanie zamestnanosti a výkonnosti podnikov je prioritou každého podnikateľského subjektu, zasiahla spracovateľov listnatého dreva na Slovensku informácia o zvýšení cien listnatej guľatiny v niektorých drevinách až o 45 %.

Informáciu o zvýšení cien základnej vstupnej suroviny (ktorá tvorí 60 až 70 % nákladovej položky pre spracovateľské subjekty) poslali v novom cenníku LESY SR, š.p. deň pred Štedrým dňom a pripravili tak svojim odberateľom vskutku štedré prekvapenie.

Členské spoločnosti Drevárskej sekcie Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (DS ZSD SR) na svojom stretnutí ostro odsúdili tento neopodstatnený a jednostranný krok vedenia LESY SR, š.p., ku ktorému – navyše – nie je žiadny racionálny dôvod.

  1. Skonštatovali, že LESY SR, š.p. zneužili svoje dominantné, takmer monopolné postavenie na trhu s drevom SR.
  2. Bez konzultácie so svojimi partnermi porušili vlastné zásady obchodnej politiky a brutálne zvýšili ceny všetkých sortimentov listnatého dreva a to v čase, keď spracovatelia už uzavreli cenové ponuky svojich výrobkov pre odberateľov na Slovensku i v zahraničí.
  3. Argument, že LESY SR, š.p. sa správajú trhovo, neobstojí, pretože ceny listnatej suroviny sa v okolitých krajinách – po prechodnom zvýšení, zapríčinenom dočasnou panikou a zvýšeným dopytom po palivovom dreve – opäť uberajú smerom dole a LESY SR, š.p. len „zaspali dobu“. Nielen na slovenskom, ale aj na susedných trhoch badať stagnáciu trhu a zlepšovať si vlastný hospodársky výsledok nanúteným diktátom skokového zvýšenia ceny základnej suroviny považujeme za neštandardné, ak nie až nefér.
  4. Takéto arogantné konanie nielenže nectí strategických partnerov – ako jednak ZSD SR a aj LESY SR, š.p. voči sebe niekoľkokrát deklarovali – a zvyšuje napätie na trhu so strategickou surovinou, ale ohrozuje podstatu a existenciu celého segmentu spracovania dreva na Slovensku a navyše je v príkrom rozpore s Programovým vyhlásením Vlády SR a deklarovaným zámerom podporovať domácich spracovateľov dreva.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky touto cestou upozorňuje na možnosť dočasného obmedzenia odberu dreva a tým na možnosť odstávky niektorých prevádzok, ktoré budú musieť svojich zamestnancov prepúšťať.

Preto ZSD SR požaduje:

  1. okamžité zníženie cien na pôvodnú úroveň,
  2. rokovanie s generálnym riaditeľom LESY SR, š.p. ohľadom vzniknutej situácie,
  3. vyvodenie osobnej zodpovednosti voči obchodnému riaditeľovi LESY SR, š.p.

Zdroj: TS ZSD SR

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština