aktuality

Tri významné lesnícko-drevárske výročia vysokoškolského vzdelávania

Medaily k jubileu TUZVO prevzali jednotlivci a kolektívy za prínos vysokej školy pre prax, prevzal ju aj člen Správnej rady TUZVO a významný predstaviteľ Zväzu spracovateľov dreva SR Ing. Igor Patráš (v strede)
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Založenie VŠLD – Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene pred 70-timi rokmi (1952) bolo významným počinom pre rozvoj drevárskej výroby, pestovania a produkčnej schopnosti lesa. Vysokoškolské vzdelávanie prispelo k spoločnej vysokej úrovni prípravy na budúce povolania. Škola pôsobí už 30 rokov (1992) pod názvom Technická univerzita Zvolen.

Pri príležitosti troch významných jubileí pozval rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. akademickú obec na jubilejnú akademickú slávnosť, na ktorej sa zúčastnil aj bývalý prezident republiky Dr. h. c. doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. Na úvod pozdravil zhromaždenie štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Henrich Haščák. Prínosy vzdelávania vyzdvihol viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Uplatnenie absolventov v ekonomickej sfére Slovenska hodnotil Ing. Igor Patráš, v zastúpení predsedu Správnej rady TUZVO. Pozdravný príhovor predniesol primátor Zvolena Ing. Vladimír Maňka.

Ako osobitný prínos jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu a podnetov pre prax je udelenie Ceny TUZVO. Raz za 5 rokov ju rektor udeľuje za významný prínos v rozvoji vedeckého poznania, vysokoškolského vzdelávania alebo realizovanie výsledkov výskumu v oblastiach lesníctva a drevárstva. Cenu prevzali laureáti za jubilejný rok 2022:

  • Lesníctvo – prof. Ing. Milan Saniga, Dr.Sc.
  • Drevárstvo – prof. Ing. Pavlo Bekhta, Dr.Sc.
  • Ekológia – Dr. h. c. prof. RNDr. László Miklós, Dr.Sc.
  • Techniky – prof. Ing. Ján Zelený, CSc.

Aktuálne 70. výročie založenia VŠLD – dnešnej Technickej univerzity Zvolen súčasne zvýrazňuje 260. výročie prvého vysokoškolského technického štúdia na Slovensku a 215. výročie vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

cs_CZČeština