aktuality

Decembrové normy zamerané na klimatizáciu, teplo a vetranie

Ilustračné foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Prinášame výber z noriem STN, uverejnených vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac december 2022. Celkom je uverejnených 137 nových noriem, 13 zmien a 3 opravy doterajších STN.

 • STN EN ISO 128-3 (01 3121) Technická dokumentácia výrobku (TPD). Všeobecné zásady zobrazovania. Časť 3: Pohľady, prierezy a rezy podľa ISO 128-3: 2022 (EN ISO 128-3: 2022; ISO 128-3: 2022)
 • STN 01 0116 (01 0116) Terminológia v legálnej terminológii.
 • STN ISO 31022 (01 0387) Manažérstvo rizika. Návod na manažérstvo právneho rizika (ISO 31022: 2020)
 • STN IEC 60050-195 (33 0050) Medzinárodný elektrotechnický slovník (IEV). Časť 195. Uzemňovanie a ochrana pred úrazom elektrického prúdu (IEC 60050-195:2021)
 • STN EN 15502-2-1 (07 0253) Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 2-1: Osobitná norma určená pre spotrebiče zhotovenia C a zhotovenia B2 a B3 s menovitým tepelným príkonom najviac 1000 kW (EN 15502-2-1: 2022)
 • STN EN ISO 11114-6 (07 8609) Prepravné fľaše na plyny, kompatibilita fľašových a ventilových materiálov s plynovým obsahom. Časť 6: Skúšanie tlakového rázu kyslíka podľa ISO 11114-6: 2022 (EN ISO 11114-6: 2022; ISO 11114-6: 2022)
 • STN EN ISO 16890-2 (12 5005) Vzduchové filtre na všeobecné vetranie. Časť 2: Meranie frakčnej účinnosti a prietokového odporu vzduchu podľa ISO 16890-2: 2022 (EN ISO 16890-2: 2022; ISO 16890-2: 2022)
 • STN EN ISO 16890-4 (12 5005) Vzduchové filtre na všeobecné vetranie. Časť 4: Metóda kondiciovania a stanovenie minimálnej funkčnej účinnosti v zmysle ISO 16890-4: 2022 (EN ISO 16890-4: 2022; ISO 16890-4: 2022)
 • STN EN ISO 29462 (125322) Miestne skúšky na meranie účinnosti filtrov a zariadení na celkové vetranie v závislosti od veľkosti častí a od prúdenia vzduchu cez ISO 29462: 2022 (EN ISO 29462: 2022; ISO 29462: 2022)
 • STN EN 13141-8 (12 7005) Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 8: Skúšanie vlastností vetracích jednotiek na prívod a odvod vzduchu bez vzduchového potrubia (vrátane spätného získavania tepla (EN 13141-8: 2022)
 • STN EN 145111-1 (14 3002) Klimatizačné jednotky, jednotky chladenia kvapalín a tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie priestoru a procesné chladiče s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 1: Termíny a definície (EN 145111-1: 2022)
 • STN EN 145111-2 (14 3002) Klimatizačné jednotky, jednotky chladenia kvapalín a tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie priestoru a procesné chladiče s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 2: Skúšobné podmienky (EN 145111-2: 2022)
 • STN EN 145111-3 (14 3002) Klimatizačné jednotky, jednotky chladenia kvapalín a tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie priestoru a procesné chladiče s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 3: Skúšobné metódy (EN 145111-3: 2022)
 • STN EN 145111-4 (14 3002) Klimatizačné jednotky, jednotky chladenia kvapalín a tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie priestoru a procesné chladiče s elektricky poháňanými kompresormi. Časť 4: Požiadavky (EN 145111-4: 2022)
 • STN EN 1434-1 (25 8512) Merače tepelnej energie. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN 1434-1: 2022)
 • STN EN 1434-2 (25 8512) Merače tepelnej energie. Časť 2: Požiadavky na konštrukciu (EN 1434-2: 2022)
 • STN EN 1434-4 (25 8512) Merače tepelnej energie. Časť 4: Skúšky pri schvaľovaní typu (EN 1434-4: 2022)
 • STN EN 1434-5 (25 8512) Merače tepelnej energie. Časť 5: Skúšky pri prvotnom overovaní (EN 1434-5: 2022)
 • STN EN 1434-6 (25 8512) Merače tepelnej energie. Časť 6: Inštalácia, uvedenie do prevádzky, sledovanie činnosti a údržba (EN 1434-6: 2022

Oprava noriem:

 • STN EN 15502-1/AC (07 0253) Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky. Oprava AC (EN 15502-1: 2021 / AC 2022).
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

cs_CZČeština