materiály

Dveřní klika s integrovanou bezpečnostní pojistkou

Materialy_Pojistka
Dveřní klika s integrovanou bezpečnostní pojistkou. Foto: Radomír Čapka
ohra_728x90px
ohra_350x90px
ohra_728x90px
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Minimalizovat riziko úrazu. To je hlavní cíl dětských pojistek, které se montují na nábytek, na okna, na dveře a na další možné zdroje rizik. Pokud takovou pojistku instalujeme dodatečně, je velmi pravděpodobné, že tím zasáhneme do estetické stránky výrobku. Existují ale možnosti, jak se tomuto problému vyhnout. Mezi nejznámější patří ovládací prvky se zabudovanými pojistkami tak, aby nepůsobily rušivě. Těchto systémů je na trhu nabízena celá řada. Rozšířené jsou např. bezpečnostní kliky. Jeden z méně známých systémů představuje tento článek.

Jedná se o dveřní kliku se zabudovanou pojistkou, jejímž cílem je eliminovat různé zdroje nebezpečí hrozící dětem nebo našim čtyřnohým kamarádům za dveřmi a současně vyloučit možnost náhodného zamknutí a tím znemožnění přístupu z druhé strany. Pojistka je totiž nainstalovaná pouze na klice na vstupní straně směrem ke zdroji nebezpečí, zatímco na opačné straně je konvenční dveřní klika.

Samotnou pojistku tvoří dva základní robustní ocelové prvky: vnější těleso, což je kroužek, kterým se klika pomocí dvou vrutů připevní na dveře, a vnitřní těleso, jež je součástí kliky, které zapadá do otvoru v kroužku. Otvor v kroužku má tvar kružnice se dvěma symetrickými sečnami. Identický tvar má i vnitřní těleso. Je však úměrně menší tak, aby se vešlo do otvoru.

V normálním stavu je vnitřní těleso v otvoru kroužku a klika bezpečnostních dveří je tak v uzamčené poloze, to znamená, že s ní není možné otočit.

Těleso kliky je ocelová trubka nasazená na ocelovém trnu s kulatým zakončením, které vystupuje s kliky. Trn je pevně spojen s vnějším tělesem. Zatáhnutím za kliku ve směru její osy dojde k vytažení tělesa z otvoru. Tím dojde k odjištění pojistky a klikou je možné otočit a dveře otevřít. Při zatáhnutí za kliku je nutné překonat odpor integrované pružiny silou 32 N. To odpovídá použité hmotnosti asi 3 kg. Navíc kliku je nutné táhnout přesně ve směru osy, jinak dojde k sevření mechanismů a pojistka zůstane zablokovaná.

Pohyb ve směru osy usnadňuje kulaté zakončení integrovaného trnu. Při otevírání uchopíme kliku standardně do dlaně a palcem se opřeme o čep. Prsty vyvineme ve směru osy požadovanou sílu potřebnou k vytažení vnitřního tělesa pojistky z otvoru kroužku a následně otočíme klikou. Po otevření dveří můžeme kliku vrátit do výchozí pozice anebo jednoduše pustit. Díky integrovanému pružinovému mechanismu se vždy automaticky přesune do uzamčené polohy.

Tato kombinace prohybů je pro malé dítě neproveditelná, tudíž riziko, že si samo otevře dveře, je minimální.

Funkci mechanismu můžete vidět na krátkém VIDEU.

Foto: autor

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština