aktuality

JELÍNEK získal ocenění Odolná rodinná firma!

Jednou z pětice vítězných odolných firem roku 2022 byla rodinná firma JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Ve čtvrtek 22. září proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení výsledků průzkumu Odolná firma roku 2022. Vítězná pětice vzešla výhradně z rodinných firem. Byla mezi nimi i firma JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.

Anketu pořádá Asociace rodinných firem ve spolupráci s Raiffeisenbank jako hlavním partnerem.

„V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. V dnešním turbulentním světě je nutné odolnost pěstovat a dále prohlubovat. Výsledky průzkumu jsou základem pro zhodnocení celkové odolnosti a připravenosti českých rodinných podniků na časy budoucí,“ říká Jan Pavelka, advokát a předseda Asociace rodinných firem.

Výzkum probíhal v on-line prostředí od 1. 4. do 14. 8. 2022. Po dobu, kdy byl průzkum aktivní, jej otevřelo 652 potenciálních respondentů. Strukturovaný dotazník o délce vyplnění 30 až 40 minut jich nakonec vyplnilo 105. Ty následně hodnotila odborná porota.

Firmy s vnitřním rodinným uspořádáním jsou na trhu odnepaměti, důvody jejich vzniku se ale liší. Jako impuls vzniku uvedlo nejvíce rodinných podniků (67 %) znalost daného oboru, pro 35 % firem to byla mezera na trhu a pouze pro 11 % tradice. Víc než třetina subjektů vznikla po roce 1989.

V nadpoloviční většině podniků jsou do podnikání aktivně zapojeni dva až čtyři členové rodiny. Nejvyšší počet rodinných příslušníků byl v rámci průzkumu 11, průměrný počet je 3,21. V 37 % případů spravuje firmu druhá generace a 22 % respondentů chystá předání do 5 let.

Asi 38 % rodinných firem má obrat do 10 milionů korun, 33 % do 50 milionů korun. V 93 % případů má nejvyšší podíl na obratu Česká republika, ale 42 % společností eviduje tržby i v zemích Evropské unie, především v Německu a na Slovensku.

Zaměření se přitom různí. Nejčastěji se jedná o služby, které provozuje 51 % rodinných podniků v oboru gastronomie, cestovního ruchu nebo oprav a servisů. Ve výrobním sektoru podniká 41 % firem, nejčastěji ve strojírenství, dřevozpracujícím průmyslu a potravinářství.

Mezi konkurenční výhody patří podle respondentů nejčastěji socio-emocionální bohatství, tedy vytrvalost, spolehlivost, loajalita nebo kvalita. Na slabých stránkách se firmy nejčastěji shodují v oblasti lidských zdrojů, a to na jejich nedostatku, neochotě se vzdělávat a vysoké fluktuaci.

Většina rodinných podniků dá spíše na osobní dojem než na marketing. Nadpoloviční většina firem nemá marketingového specialistu a tuto roli zastává někdo ze společnosti jako vedlejší, 16 % vlastního marketéra má a 18 % marketing vůbec nevyužívá.

Klíčovým aspektem odolnosti je pro podniky oblast vize a strategie. Více než polovina firem má jasně stanovenou vizi, misi i hodnoty svého podnikání. Více než třetina respondentů uvedla, že označení rodinná firma má pozitivní dopad na obchod a obchodní příležitosti a více než třetina majitelů realizuje finanční, organizační nebo restrukturalizační změny s cílem zvýšit svoji odolnost prostřednictvím investic. 41 % rodinných firem pak chystá investice, které zlepší udržitelnost a umožní jim ESG reporting.

Více než dvě třetiny rodinných podniků nebyly připraveny na situaci kolem covidu a omezení podnikání, ale situace je zásadně nepostihla především díky jejich flexibilitě a schopnosti změnit zavedené postupy a procesy. Zatímco některým odvětvím přinesla pandemická krize ztrátu a zastavení rozvoje, pro dvě třetiny respondentů byla příležitostí pro růst a rozvoj.

„V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. Více než dvě třetiny jich hodnotí svoji odolnost na stupnici 4–5, což svědčí o zdravém a vysokém sebevědomí a důvěře v dlouhodobý podnikatelský úspěch,“ dodává Pavelka.

Zdroj: Businessinfo.cz

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

cs_CZČeština