technologie

Priemyslová píla Wood-Mizer WB2000 v modernom piliarskom závode v Poľsku

W-M_WB2000
Priemyslová píla Wood-Mizer WB2000 v poľskej firme A i M Trak Michał Nowakowski. Foto: archív Wood-Mizer
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Inzercia

Pozrite si video s detailným pohľadom na priemyslovú piliarsku linku pracujúcu v poľskej firme A i M Trak Michał Nowakowski. Video uvádza Adam Kubiak, manažér predaja priemyslových píl Wood-Mizer v spolupráci so zamestnancami Nowakowského firmy.

Od uvedenia priemyslovej píly WB2000 v roku 2015 piliarske spoločnosti po celom svete inštalujú tieto píly a zvyšujú svoju produktivitu pomocou tenkého a širokého pílového pásu. Piliari oceňujú jej presne pracujúcu reznú hlavu, masívne lôžko s účinnou hydraulikou a ľahkú obsluhu. Píla WB2000 môže fungovať ako samostatný piliarsky stroj alebo ako súčasť piliarskej linky v takom usporiadaní, ktoré najlepšie zodpovedá potrebám piliarskej prevádzky.

Rezná hlava a pílové pásy WB2000

Pílu WB2000 skonštruovali na prácu s pílovými pásmi širokými 50 mm, 75 mm alebo 100 mm inštalovanými na liatinových kolesách s priemerom 800 mm. Pri pílových pásoch širokých 50 mm alebo 75 mm možno pásy ostriť a nastavovať zariadeniami na údržbu pásov Wood-Mizer – ostričkou BMS600 a rozvodkou BMT300. „Pílové pásy 100 mm vyžadujú náročnejší proces ostrenia a operátor musí byť skúsenejší. Väčšina píl WB2000 objednaných našimi zákazníkmi je prednastavená na pílové pásy široké 75 mm,” hovorí Adam Kubiak, manažér predaja priemyslových píl Wood-Mizer.

Každé koleso pílového pásu obsahuje plsť a škrabku na čistenie a mazanie povrchu, kým v zadnej časti krytu je osadené dávkovacie zariadenie. Malý kontrolný priezor umožňuje vizuálne sledovať mazanie kolesa. Odporúčané dávkovanie sú 2–3 kvapky oleja na 5 sekúnd práce kolesa.

Píla WB2000 využíva systém čistenia a chladenia pílového pásu LubeMizer. Je to vysoko účinný mechanizmus, ktorý dodáva stlačený čistiaci prostriedok tryskami umiestnenými pod a nad pracujúcim pílovým pásom. Môže rozprašovať kvapalinu nepretržite alebo v pulznom režime, čo je obzvlášť užitočné pri pílení tvrdého dreva. Rezná hlava môže byť voliteľne vybavená odkôrňovačom (takzvaným predrezom), ktorý dokáže podstatne predĺžiť životnosť pílového pásu. Tvrdokov navarený na zuby pílového kotúča je hrubý 5 mm a robí do kmeňa drobnú ryhu odstraňujúcu kôru a nečistotu, umožňuje, aby sa pílový pás vnáral už do čistého materiálu. Voliteľne možno WB2000 vybaviť aj laserom, ktorý ukazuje na povrchu kmeňa priamku budúceho rezu.

Systém napínania pílového pásu, ktorý obsahuje ručné olejové čerpadlo a nádobu s olejom, udržuje správne napnutie pásu počas pílenia. Olejový akumulátor zodpovedá za nastavenie napnutia pílového pásu, kedykoľvek pás vstúpi do hustejšej štruktúry kmeňa, napríklad do hrče. Ak sa to stane, je pílový pás viac zaťažený a na krátku chvíľu jeho napnutie povolí. Olejový akumulátor pomáha napnutie pásu priebežne prispôsobovať tak, aby mohol rezný proces pokračovať stabilne a presne, bez ohľadu na štruktúru dreva. Pílu WB2000 možno tiež voliteľne vybaviť elektrickým čerpadlom oleja ovládaným z panela operátora.

Odporúčané parametre napnutia sú uvedené na štítku vedľa čerpadla. „Operátor píly musí nastaviť napnutie pílového pásu správne, lebo to ovplyvňuje jeho životnosť. Ak pás nepíli rovno, odporúča sa nastaviť koleso pásu alebo ho vymeniť za nové. Nie je dobré pílový pás nadmieru napínať,” poznamenáva Adam Kubiak.

Hlavný motor a systém posuvu reznej hlavy

Na ľavej strane reznej hlavy je hlavný elektromotor 30 kW alebo 37,5 kW (dostupný voliteľne). Motor môže byť vybavený systémom altivar (frekvenčného meniča) ovládajúcim lineárnu rýchlosť pílového pásu (18–32 m/s), čo pomáha pri pílení mäkkého i tvrdého dreva.

Píla WB2000 bez altivaru ovládajúcom lineárnu rýchlosť pásu môže pracovať s dvoma hodnotami – buď 22 m/s pri mäkkom dreve alebo 26 m/s pri tvrdom dreve. Zmena z jednej rýchlosti na druhú sa vykonáva mechanicky a vyžaduje výmenu súpravy remeníc a pásov. Podstatné je informovať Wood-Mizer o druhu ovládania lineárnej rýchlosti (manuálnom alebo elektrickom) pred objednaním, pretože nie je možnosť upraviť pílu dodatočne.

Zdvih reznej hlavy sa vykonáva vysoko účinnou závitovkovou prevodovkou známou svojou zvýšenou účinnosťou (97–98 %), ktorá umožňuje použiť elektromotor 2,2 kW s nižším príkonom. „Ovládací softvér použitý pri mechanizme pohybu reznej hlavy je podobný softvéru používanom v moderných výťahoch. Keď potrebujeme nastaviť hlavu do požadovanej výšky, je posunutá a zastavená altivarom alebo PLC radičom, ale akonáhle je v požadovanej výške, aktivuje sa brzda, ktorá zodpovedá len za udržanie hlavy v požadovanej výške, a nie za zastavenie pohybu hlavy. Toto riešenie obmedzuje vznik a sálanie tepla, a teda pomáha predĺženiu životnosti celého mechanizmus,” uisťuje Adam Kubiak.

Pohon vodorovného posuvu reznej hlavy je umiestnený po oboch stranách rámu píly a je spojený s pevnými a odolnými reťazami. S týmto mechanizmom sa ťažká a široká hlava pri pílení pohybuje pozdĺž vodiacich koľajníc presne a bez námahy. Maximálna rezná rýchlosť je 60 m/min, kým rýchlosť pri spätnom pohybe môže dosiahnuť až 100 m/min. Pohyb reznej hlavy je ovládaný PLC radičom, ktorý neustále analyzuje jej polohu a keď sa hlava blíži k zadným nárazníkom, tak ju spomalí.

Píla WB2000 je vybavená dvoma video kamerami na sledovanie procesu pílenia. Sú umiestnené na reznej hlave vedľa hlavného motora. Prvá kamera sníma činnosť pílového pásu a druhá sleduje spätný pohyb reznej hlavy. Obraz sa premieta na displej umiestnený v stanici operátora. Video systém zahŕňa celkom štyri sledovacie kamery (dve ďalšie sú voliteľné).

Lôžko píly a hydraulická manipulácia s kmeňom

Rám píly je robustný a odolný, jeho základ pozdĺž lôžka tvoria dva oceľové nosníky tvaru C (široké 400 mm). Modulárna štruktúra umožňuje pružné usporiadanie podľa požiadaviek na pílenie. Hydraulické funkcie a výbava lôžka píly sú podobné ako u iných píl Wood-Mizer – centrálne upínanie na dvoch tyčiach, bočné opierky, dva reťazové obracače a tri poháňané valce možno ovládať samostatne. Je tam čerpadlo s motorom 7,5 kW (s prietokovou rýchlosťou 27 l/min) na pohon hydrauliky, no môže byť voliteľne nahradené čerpadlom 11 kW (s prietokom 50 l/min). „Väčšina píl WB2000 sa objednáva so štandardným hydraulickým čerpadlom, lebo rýchlejšia hydraulika vyžaduje od obsluhy lepšie zručnosti. Operátor musí pohotovo reagovať na rýchlo pracujúce funkcie lôžka,” poznamenáva Adam Kubiak. Pre piliarov, ktorí potrebujú píliť dlhšie kmene, odporúčame rozšíriť pílu o upínanie s prítlakom nadol, ktoré spoľahlivo pridrží kmeň na lôžku píly.

Priemyslová píla WB2000 v Nowakowského firme je vybavená nastaviteľným pásovým dopravníkom, umožňujúcim dopravu materiálu na ďalší modul (v tomto prípade triediaci stôl). Pred dopravníkom je absorpčný valec, ktorý zmierňuje účinok padajúcej dosky.

Jednou z najcennejších častí piliarskej linky WB2000 je zásobník guľatiny, z ktorého sa kmene na lôžko nakladajú rýchlo a bezpečne. Zásobníky guľatiny Wood-Mizer sú k dispozícii v dĺžkových verziách 3,6 m a 6 m s 2 alebo 3 dopravnými reťazami. „Niekedy si firmy objednajú špeciálne usporiadanie dvoch zásobníkov guľatiny, pri ktorom je jeden umiestnený za druhým. Kratší zásobník guľatiny je osadený vo vnútri výrobnej haly a dlhší je vonku. Vonkajší zásobník guľatiny sa využíva na ukladanie kmeňov postačujúcich jednej pracovnej zmene a kratší na zásobu 2–3 kmeňov na okamžité nakladanie na lôžko píly. Je to šikovný spôsob, ako v zime obmedziť otváranie a zatváranie výrobnej haly a ušetriť teplo,” vysvetľuje Adam Kubiak. Zásobník guľatiny sa ponúka aj v najnovšej verzii Heavy-Duty so zvýšenou odolnosťou.

Za pílou je modulárny triediaci stôl na automatizovaný príjem materiálu a jeho nasmerovanie k ďalšiemu spracovaniu. Jednotlivé moduly (každý s dĺžkou 3 m) možno spájať do skupín s maximálnou dĺžkou 9 m (celkom 3 moduly). Tieto skupiny možno násobiť na vybudovanie triediacich skládok. „V Nowakowského firme sú triediace stoly elektrické s priečnymi reťazami a posunovačmi. Stôl môže byť voliteľne vybavený pneumaticky alebo hydraulicky aktivovanými reťazami. Toto riešenie sa odporúča pri linkách, v ktorých sa materiál odoberá z dvoch alebo viacerých píl pracujúcich popri sebe,” vysvetľuje Adam Kubiak.

Piliarska linka môže byť rozšírená o viac strojov a zariadení, napríklad na ľavej či pravej strane môžu byť inštalované sklzy alebo zberné skládky, omietačky alebo rozmietacie píly. Navyše možno inštalovať dopravník na zhromaždený materiál, dopravujúci hranoly k rozmietacej píle a drevné triesky k sekačke/drvičke.

Pohodlná obsluha píly WB2000

Stanica operátora WB2000 je vo zvýšenej polohe, umožňuje ľahkú vizuálnu kontrolu pílenia (voliteľne to môže byť klimatizovaná kabína). Vo firme A i M Trak Nowakowski je pracovisko operátora umiestnené v kabíne vyrobenej na objednávku.

Na ľahké ovládanie píly sú určené dva joysticky a 12-palcový dotykový displej. Displej zobrazuje rezné parametre a tlačidlá nastavovania, kým joysticky ovládajú funkcie stroja. Pri dotykovom displeji je inštalovaný ďalší displej obrazu sledovacích kamier. V aktuálnom usporiadaní môže operátor vidieť polohu pílového pásu v kmeni, lôžko za reznou hlavou, triediaci stôl a stĺp reznej hlavy.

Dotykový displej pracuje vo funkcii HEAD – hlava (ovládanie reznej hlavy) a funkcii BED – lôžko (ovládanie hydrauliky). Po prepnutí displeja na obsluhu funkcií reznej hlavy zobrazí displej napr. informáciu o výške reznej hlavy, polohe rezu, rýchlosti posuvu alebo o aktuálnom zaťažení motora. Operátor môže používať reznú hlavu v niekoľkých pracovných režimoch – REF, STACK a CRUISE.

V režime REF je východzou polohou reznej hlavy referenčný bod – je užitočné, ak bude nutné vykonať prvý rez na kmeni, potom ho obrátiť a urobiť ďalší rez, a tak ďalej. Režim STACK sa používa, keď referenčný bod je lôžko píly – to je užitočné, keď sa operátor rozhodne popíliť celý kmeň až nadol k poslednej doske po vykonaní prvého rezu a nastavenie požadovanej hrúbky dosky. V režime STACK môže operátor využiť pripravený program, napr. program pre dosky s hrúbkou 9×30 mm a hranol s hrúbkou 1×165 mm. Je možné vopred naprogramovať viacero jednotlivých rezných šablón a meniť ich parametre počas pílenia. Operátor môže použiť aj automatické rezné programy na nastavenie začiatku a konca kmeňa a nechať program vykonávať pílenie (pod vizuálnou kontrolou operátora). CRUISE je režim automatického posuvu, kde operátor nastaví rýchlosť posuvu a výkon dodávaný pílovému pásu. Rezná hlava bude pokračovať v pílení materiálu s týmito parametrami bez ohľadu na štruktúru kmeňa.

Obsluha hydrauliky lôžka je možná po prepnutí na funkciu BED – lôžko na ovládanie obracačov, centrálneho upínania, valcov a bočných opôr. Takzvaným proporcionálnym ventilom môže operátor nastaviť rýchlosť hydrauliky. Nastavením prietoku v hydraulike pre konkrétnu funkciu môže operátor rýchlosť hydrauliky obmedziť, čo je užitočné napríklad, keď potrebuje starostlivo odpíliť poslednú dosku na lôžku.

Piliarske linky Wood-Mizer sú moderné a komplexné technologické riešenie pre podniky, ktoré chcú zvýšiť efektívnosť a zautomatizovať výrobné procesy. Všetky linky môžu byť pružne prispôsobené tak, aby splnili požiadavky zákazníka, pričom technický servis a podpora svetovej úrovne zaistí bezproblémové využitie stroja a jeho údržbu.

Všetky stredné a veľké drevospracujúce firmy pozývame, aby sa pripojili k spolupráci na piliarskych linkách Wood-Mizer. Zanietený inžiniersky tím Wood-Mizer je pripravený podeliť sa o najlepšie znalosti a skúsenosti, aby pomohol vášmu podnikaniu k expanzii a prosperite.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku píly WB2000.

W-M_lg

Kontakty:

Wood-Mizer Danubia s.r.o.
Hadovce 5, 945 01 Komárno
tel.: +421 35 7740 316
fax: +421 35 7740 326
e-mail: woodmizer@woodmizer.sk
www.woodmizer.sk

Wood-Mizer CZ s.r.o.
Za Kasárny 946
339 01 Klatovy IV
tel.: +420 376 312 220
e-mail: woodmizer@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz

Súvisiace články:

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština