odborná témata

Bakalár Duša vdýchol projektu drevostavby dušu

Stavby s vuni dreva 2022
Okrem diplomu získal Peter Duša aj dvojdennú komentovanú prehliadku výrobného závodu firmy KRONOSPAN v Jihlave a dvojdennú stáž na VOŠ a SPŠ Volyně. Foto: archív Bc. Petra Dušu
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Cenu KRONOSPAN za projekt v študentskej súťaži „Stavby s vůní dřeva 2022“ získal poslucháč Technickej univerzity Zvolen Bc. Peter Duša. Porota ocenila jeho projekt „Galéria Stodola“ v kategórii Drevené stavby – veľké.

Bc. Peter Duša sa prihlásil do súťaže ako bakalár. Následne pokračoval a v akademickom roku 2021/22 ukončil inžinierske štúdium na Katedre drevených stavieb Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Súťažný projekt je jeho diplomovou prácou. Predmetom práce bol konštrukčný návrh a statické posúdenie drevenej konštrukcie občianskej stavby. Prezentácia projektu je vypracovaná prostredníctvom technických výkresov a vizualizácie. Autor predložil aj materiálový rozpis a cenové kalkulácie. Vedúcim práce bol Ing. Ro­man Soyka, PhD.

Galéria Stodola

Rozsiahly objekt drevostavby má tri časti tvoriace priestor pre výstavné a kultúrne podujatia s celkovou úžitkovou plochou 416 m2. Konštrukcia skeletového systému je navrhnutá z lepeného lamelového dreva a konštrukčného reziva v triede pevnosti C24. Nosnú konštrukciu tvoria vodorovné a zvislé segmenty, krokvy, väznice a stĺpy. Steny sú zo sendvičových panelov s integrovanými nosnými stĺpmi.

Konštrukcia tejto stavby má rozmery 21×28 m a dosahuje výšku 9,7 m. Je zastrešená hlavnou sedlovou strechou so sklonom 33° a dvoma vedľajšími pultovými strechami, ktoré majú sklon 18°. Strecha je vytvorená krokvami 14×28 cm, strešný plášť má hrúbku 34,5 cm a je zakončený falcovaným plechom. Konštrukcia je zložená z 8 hlavných rámov v osovej vzdialenosti 4 m, ktoré sú prepojené vodorovnými väznicami. Nosné hranoly majú prierez 22×22 cm a 24×30 cm.

Návrh drevostavby má hlavný priestor – sálu s plochou 325 m2. Priestor je doplnený toaletami, technickou miestnosťou, skladom (spolu cca 50 m2). Balkón na severnej strane má plochu 40,5 m2. Na západnej a východnej strane stavby sú po dve okná doplnené jedným dvojitým oknom. Na južnej a severnej strane podlažia je po päť okien a po jednom dvojitom okne. Priestor osvetľuje po sedem okien v druhom nadzemnom podlaží, nad pultovou strechou stavby.

Foto: archív Bc. Petra Dušu

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština