aktuality

Prognózy potreby a predbežného záujmu pre prijatie prvákov do SOŠ

Zručnosť budúcich tesárov preverujú žiaci SOŠ na súťažiach škôl
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Žilinský samosprávny kraj vypracoval na základe záujmu firiem a kapacitných možností stredných škôl určený max. počet žiakov prvého ročníka školského roku 2022/23 študijných a učebných odborov. Vyberáme informácie pre záujemcov o drevárske a nábytkárske odbory, prepojenie na odvetvie stavebníctva, dizajn interiéru a drevených hračiek.

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou môže prijať 10 deviatakov na študijný odbor Manažment v drevárstve, 10 žiakov pre odbor Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, 12 žiakov pre odbor Technológia ochrany a tvorby životného prostredia.

Pre odbor Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby môže prijať Súkromná SOŠ Dolný Kubín 5 žiakov, SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín 6 žiakov, SOŠ lesnícka a drevárska J.D.M. Liptovský Hrádok 12 žiakov, SOŠ stavebná Žilina 10 žiakov. Na vzdelávanie v odbore Technik drevostavieb môže ísť do 1. ročníka SOŠ stavebnej Žilina 16 žiakov a SOŠ lesníckej a drevárskej J.D.M. Liptovský Hrádok 12 žiakov.

Pre 3-ročný učebný odbor STOLÁR prijme SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 20, SOŠ drevárska a nábytkárska Krásno 8 a Súkromná SOŠ Dolný Kubín 5 prvákov. Do učebného odboru TESÁR prijme SOŠ stavebná Žilina 7 žiakov, učebný odbor STRECHÁR posilní SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš 4 žiakmi.

Vzdelávanie drevárov sa čoraz viac približuje a prepája s odbormi stavebníctva. Preto SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš prijme 22 žiakov pre odbor staviteľstva, SPŠ stavebná Žilina 116 žiakov, SOŠ technická Námestovo 20 žiakov. Pre odbor Operátor stavebnej výroby: SOŠ stavebná Žilina 12, SOŠ drevárska a nábytkárska Krásno 12, SOŠ technická Námestovo 18 žiakov.

Tvorbu dizajnu na Škole umeleckého priemyslu Ružomberok môže študovať 18 prvákov v odbore Grafický dizajn, 7 v Dizajne interiéru, 6 v odbore Tvorba hračiek a dekoračných predmetov (z dreva). Súkromná ŠUP Žilina môže prijať 10 prvákov pre Dizajn interiéru.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština