aktuality

Komoditná rada pre drevo

Komoditna-rada
Účastníci prvého zasadania Komoditnej rady pre drevo. Foto: archív MPaRV SR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Za prelomový okamih môžeme označiť prvé zasadnutie Komoditnej rady pre drevo, na ktorom sa stretli zástupcovia relevantných odvetví štátneho aj neštátneho sektora, aby diskutovali o aktuálnom stave drevárskeho priemyslu a zvýšili povedomie spoločnosti o význame a potrebe využívania drevnej suroviny. Zastúpenie odborníkov z oblastí les-drevo-výskum, ktorí sa na tomto zasadnutí stretli, ukázalo, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky sa k aktuálnym otázkam využitia domácej suroviny stavia zodpovedne.

Komoditná rada pre drevo má funkciu poradného, iniciatívneho a koordinačného orgánu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Medzi jej hlavné úlohy patrí:

  • sledovanie a hodnotenie vývoja trhu s drevom vrátane monitoringu jeho cien,
  • rokovanie o aktuálnych informáciách o produkcii, spracovaní a marketingu dreva,
  • implementácia strategických cieľov a koncepčných zámerov pre drevo.

Prvé zasadnutie Komoditnej rady pre drevo sa uskutočnilo 15. júna 2022 v priestoroch budovy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. V rámci hlavnej náplne prvej časti rokovania sa diskutovalo o aktuálnej situácii na trhu s drevom, pričom druhou ústrednou témou sa stala výzva s veľavravným pomenovaním „Bez slovenského dreva to nepôjde ani v slovenskej ekonomike“, ktorú zástupcovia lesnícko-drevárskeho-priemyselného-energetického sektora v marci 2022 adresovali predstaviteľom vlády.

V rámci prvej témy rokovania sa v odbornej diskusii hľadali riešenia na aktuálne problémy súvisiace s drevom, akými sú nedostatok podporných opatrení k súčasnému výraznému pokles ťažby; vysoké ceny vstupnej suroviny; nedostatok drevnej suroviny pre priemyselný sektor, energetický sektor a obyvateľstvo, ako aj enormné vstupovanie legislatívy na úseku ochrany prírody a k nej upravovanému zákonu o lesoch v oblasti obnovnej činnosti v hospodárskych lesov primárne určených na produkciu obnoviteľnej suroviny – dreva.

Na základe výzvy lesnícko-drevárskeho-priemyselného-energetického sektora vznikla prierezová pracovná skupina „DREVO – STRATEGICKÁ SUROVINA SLOVENSKA“, ktorá bude hájiť záujmy drevárskeho priemyslu pri Rade vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Hlavnými témami zasadnutí tejto pracovnej skupiny budú problémy, ktoré nie je možné vyriešiť len v rámci rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ktoré identifikuje na svojich rokovaniach práve Komoditná rada pre drevo.

V závere zasadnutia sa vytýčili aktuálne úlohy na riešenie pre rezort pôdohospodárstva v oblasti dreva, za ktoré boli určené:

  • zvýšenie využívania potenciálu dreva pre energetickú udržateľnosť domácností a priemyslu,
  • návrh legislatívnych zmien tzv. „zelené kilečko“.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština