odborná témata

České firmy dobývají vysoce konkurenční trh USA. Mezi nimi je i RIM CZ

OT_RIM-CZ
RIM office v Exportním inkubátoru CzechTrade v Chicagu. Foto: archiv RIM CZ
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade otevřela v americkém Chicagu nový Exportní inkubátor. Nachází se ve čtvrti Chicago Loop, přímo v hlavním obchodním centru města. Služby inkubátoru mohou firmy využívat až půl roku. Jedna z prvních českých společností, která využije tuto možnost, je výrobce kancelářského nábytku RIM CZ. Jaké je očekávání a jak je těžké se prosazovat na severoamerickém trhu jsem se zeptali obchodního ředitele RIM CZ, Daniela Šabaty.

V současné době je to už 31 let, co úspěšně podnikáte a zároveň se vám daří uplatnit se i na vzdálených, někdy až exotických trzích. Proč jste se rozhodli vstoupit na americký trh (USA), který je vysoce konkurenční?

D. Š.: Americký trh je, jak správně uvádíte, velice konkurenční, ale na druhou stranu je rozmanitý, mnohostranný, a hlavně velký tak, že si tam téměř kaž­dý může najít svoje místo. Nutně na americkém trhu nemusí dosahovat takových výsledků, jako na „domácím“ trhu Evropské Unie, i když očekávání při vstupu na tento trh bývají obvykle veliká. Bývá totiž nutné zahrnout specifika, jejichž vliv se ne vždy podaří zhodnotit, jako například certifikaci výrobků, která se může lišit v různých státech USA, rozdělení do regionů a přizpůsobení prodejních kanálů specifikům těchto regionů, atd.

Jaké možnosti a příležitosti vám tento trh nabízí?
D. Š.: Americký trh je veliký a různorodý. Je ale také velice konkurenční a mix těchto vlivů je potřeba zohlednit. V nábytkářském průmyslu je několik „ideových“ a designových center. V Itálii je jedno těžiště designu, německý design je svým způsobem specifický, Skandinávie má své patrné designové postupy a linky. Je ale možné pozorovat princip, kdy se určitý designový prvek, směr, barevnost, chcete-li, objeví v USA a přes velice blízký britský trh se tyto prvky začnou objevovat v Evropě. My to zde nepozorujeme, ale americký design a filozofie nás s určitým zpožděním velice ovlivňuje. Můžu zde zmínit akustické uzavřené sofa – jakési privátní uzavřené jednací místo, dále je zde možno vysledovat kořeny uzavřených jednacích buněk a všeobecný trend přechodu ze standardního pracovního místa (otočná židle, stůl, skříňka) ke sdíleným prostorům na bázi soft seatingu. Zkráceně – přijdu do práce a rozhlédnu se, kde si sednu. Google byl například průkopníkem takových kancelářských řešení.

Jaké hrozby, nebo překážky vidíte na tomto trhu, respektive v nábytkářském průmyslu?
D. Š.: Na první pohled se to nezdá, ale americký trh je velice protekcionistický ve smyslu povolení a certifikací, které pro uvedení výrobku na trh potřebuji. Je třeba se na úvod prokousat sérií certifikací, která může být navíc v každém státě unie jiná a pak systémem přidělování „law labels“ ve smyslu – Mokrou kočku prosím v mikrovlnné troubě nesušte, mohla by umřít.

V čem se podle vás americký trh oproti českému výrazně liší? A v čem se liší americký zákazník od českého (co se týče nábytku) Jaké má preference?
D. Š.: Samozřejmostí na americkém trhu je perfektní zákaznický servis, který je často dotažen pro nás až do krajnosti ve smyslu „jakákoliv oprava a zaslání náhradního dílu do 24 hodin u Vás“. Dále je zajímavé, jak Američané hodnotí sedací nábytek z Evropy. Vžil se zde dokonce termín „Evropská tvrdost“. Američané mají rádi oproti Evropě měkčí a větší čalounění. Navíc platí v USA normy BIFMA, které pro dodavatele z Evropy dosti často znamenají zesílení konstrukce a použití širších a pevnějších podnoží s ohledem na stabilitu.

Prvních 6 měsíců bude využívat inkubátor (CzechTrade). Jak náročné bylo zajistit si tuto spolupráci? Proč zrovna Chicago?
D. Š.: V USA existuje několik center výroby sedacího nábytku. Jedno z těchto center je v Grand Rapids ve státě Michigan. Je to pouze několik hodin cesty autem, nebo „skok“ letadlem přes jezero Michigan. Je dobré se prezentovat u takovýchto center výroby a prodeje. V Chicagu také probíhá každý rok největší nábytkářská výstava. Proto byla naše volba tohoto města jasná.

Jaký přínos si od inkubátoru slibujete?
D. Š.: Od inkubátoru si slibujeme zvýšení prestiže ve smyslu „máme americkou adresu“. Tento moment sice nepřímo, ale hodně pomáhá. Navíc podpora státu v tomto směru je našimi partnery dobře hodnocena a přijímána. Samozřejmě to hlavní, co si od tohoto projektu slibujeme, je každodenní přítomnost na trhu a možnost rychlé reakce a prezentace firmy.

Bude mít pro vás přínos i to, že budete Inkubátor sdílet s jinými českými firmami?
D. Š.: Inkubátor je velkým přínosem. Jak jsem zmínil výše – podpora státu je u našich partnerů dobře přijímána o to více, pokud se jedná o společný projekt více firem.

Jaké faktory/čísla budou pro Vás důležitá pro rozhodování, zda po půl roce či roce zůstanete na USA trhu nebo ne?
D. Š.: My máme nějaké obchodní aktivity v Americe cca 5 let. Naším záměrem je jejich prohloubení a rozšíření na celé území. Rozhodující mimo obratu na tomto trhu bude, zda se nám podaří založit síť prodejců po celém území USA a pokud možno i Kanady a Mexika.

Jaké máte očekávání a cíle prodeje? V prvním roce a následně v dalších (3) letech?
D. Š.: Náš krátkodobý cíle je po 12 měsících zvýšit obrat v USA na 1 mil. USD ročně s potenciálem dalšího růstu. Naše střednědobé plány pracují s ročním obratem 5 mil. USD. Naše cíle jsou ovlivněné tím, že už nějakou dobu tento trh sledujeme a máme zde již určité obchodní aktivity.

O firmě RIM
RIM CZ s.r.o. vznikla v roce 1991 s cílem vyrábět vlastní kancelářské židle. Filozofie zdravého sezení a poznatky z vlastního výzkumu v oblasti ergonomie ovlivnily další vývoj společnosti. Slogan „Pro zdravé sezení“ a tomu odpovídající záměr vyrábět a prodávat židle, které přispějí ke kultivaci a oživení kancelářského prostředí se staly hlavním posláním firmy.

Foto: archiv RIM CZ

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština