odborná témata

UKAŽ SE! – kostel sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě začal být probouzen k životu

OT_Ukazse
Průčelí památného kostela sv. Ignáce na Masarykově náměstí v Jihlavě dostane za 20 měsíců kompletně zrekonstruovanou fasádu. Foto: autor
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 v odpoledních hodinách proběhlo v Jihlavě v kostele sv. Ignáce z Loyoly, který je dominantou místního Masarykova náměstí, slavnostní zahájení projektu jeho Památkové obnovy a zpřístupnění veřejnosti nad dosavadní rámec pravidelných nedělních bohoslužeb či občasného pořádání koncertů duchovní hudby, které se zde konají pro jeho výbornou akustiku. Obnovu kostela za téměř 30 miliónů korun realizuje jihlavská římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Většího (viz DM 7-8/2017 a DM 4/2020), spravovaná Královskou kanonií premonstrátů v Praze a spadající pod Biskupství brněnské, díky dotacím z Fondů EHP a Norska (Program Kultura) prostřednictvím jimi poskytnutého grantu ve výši bezmála 26 mil. Kč.

Čeho se započatá obnova týká?

Raně barokní stavbu kostela sv. Ignáce z Loyoly, zbudovaného řádem Jezuitů na konci 17. století, která je již od první poloviny měsíce května obestavěna lešením, čeká několik let plánovaná celková obnova. Její první část zahrnuje opravu krovu, výměnu střešní krytiny a náročnou obnovu západního průčelí, včetně kamenických prvků, oken a dveří. Jihlavská dominanta náměstí tak podle místního faráře P. ICLic. Mgr. Mariana Jiřího Huska, O.Praem získá nejen důstojný vzhled, ale především tolik potřebnou novou střechu a krytinu z měděného plechu.

„Ten nahradí již dosluhující krytinu z bonského šindele. Kromě ní budou vyměněny nebo protézovány i některé prvky krovu napadené hnilobou,“ upřesňuje P. Husek s tím, že pokud se podaří shromáždit prostředky navíc, farnost by je chtěla investovat do dalších oprav. „Nasnadě je dokončení boční fasády kostela v ulici Hluboká, výměna točitých schodišť ve věžích, pořízení zvonů a zpřístupnění jižní věže, ze které je strhující pohled na celé náměstí a historické centrum Jihlavy. Samotné doplňkové aktivity projektu mají nalákat veřejnost na výstavy a další doprovodné akce přímo do kostela,“ doplňuje Ing. Aleš Taufar, manažer projektu ve věcech technických Biskupství brněnského.

Co bylo nezbytné pro získání grantu?

Na slavnostním zahájení projektu obnovy, kterého se zúčastnila kromě zástupců města, kraje a několika médií i více jak stovka občanů, pak svatojakubská farnost představila vedle vlastní investiční akce i s ní spojený nový program UKAŽ SE! Ten do budoucna nabídne jak obyvatelům, tak i návštěvníkům Jihlavy zajímavé kulturní akce a také Ing. Taufarem již zmíněné zpřístupnění atraktivních interiérů kostela. Tyto aktivity budou realizovány ve spolupráci s jedním zahraničním partnerem a několika domácími partnery projektu.

„Zahraničním partnerem je Katólska Kirjan á Íslandi, Katolická církev na Islandu. V rámci projektu uskuteční zástupce naší farnosti expediční cestu na Island s cílem zkoumat a zmapovat katolické misionáře, kteří zde v minulosti působili. Z expedice pak vznikne výstava s názvem ‚Island – po stopách misionářů‘, která bude umístěna v galerijním prostoru kostela,“ pokračuje P. Marian Jiří Husek s dovětkem, že vernisáž výstavy se uskuteční v průběhu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, který je současně i jedním z domácích partnerů projektu. Dalším partnerem je pak Muzeum Vysočiny Jihlava. Ve spolupráci s ním bude v kostele instalována dlouhodobá expozice „Jihlava zmizelá“, která se bude věnovat multikulturním dějinám Jihlavy.

„Po ukončení projektu bude nově možná návštěva památky s osobním výkladem,“ uvedl závěrem farář farnosti ohledně projektu rozběhlého za podpory města Jihlava a Kraje Vysočina.

Kdo a do kdy zakázku zhotoví?

Realizací výše zmíněné I. etapy oprav byla investorem pověřena společnost ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Praha, respektive její provozovna v cca 35 km vzdálené Třebíči. Ta ji v případě krovu a střechy provede ve spolupráci s jihlavskou odbornou tesařskou firmou STORK střechy s.r.o. (viz některé z příštích vydání eDM). Ukončení této etapy, při níž bude kostel fungovat v dosavadním režimu, je naplánováno na podzim 2023. Po ní, pokud se podaří získat nezbytné finanční prostředky, by se opravy měly přesunout do interiéru kostela za účelem obnovy rozsáhlé fresky v presbytáři a na stropu nad hlavní lodí.

Foto: autor

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština