aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červenec 2022

Ilustrační foto
ohra_728x90px
ohra_350x90px
ohra_728x90px
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2022). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 6/2022

 • ČSN EN ISO 22867 (01 1437) • Lesnické a zahradní stroje – Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem – Vibrace na rukojetích
 • ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) • Akustika – Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností – Část 1: Strategie snižování hluku
 • ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) • Akustika – Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností – Část 2: Opatření ke snižování hluku
 • ČSN EN 12320 (16 5123) • Stavební kování – Visací zámky a příslušenství visacích zámků – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 1527+A1 (16 5761) • Stavební kování – Kování pro posuvné a skládací dveře – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 12158-1 (27 4404) • Nákladní stavební výtahy – Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami
 • ČSN EN 16228-1+A1 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky
 • ČSN EN 16228-2+A1 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví
 • ČSN EN 16228-3+A1 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)
 • ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 4: Zakládací zařízení
 • ČSN EN 16228-5+A1 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny
 • ČSN EN 16228-6+A1 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže
 • ČSN EN 16228-7+A1 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení
 • ČSN EN 12418 (27 8605) • Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi – Bezpečnost
 • ČSN EN 54-1 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod
 • ČSN EN IEC 60695-2-13 ed. 3 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)
 • ČSN EN 60695-2-13 ed. 2:2011 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT) (změna Z1)
 • ČSN EN IEC 60695-6-1 ed. 3 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 6-1: Ztemnění kouřem – Obecný návod
 • ČSN EN 60695-6-1 ed. 2:2006 • (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 6-1: Ztemnění kouřem –Všeobecný návod (změna Z1)
 • ČSN EN 60335-2-84 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety (změna Z1)
 • ČSN EN 60335-2-96:2003 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností (změna Z1)
 • ČSN EN 60335-2-21 ed. 3:2021 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody (změna A1)
 • ČSN EN IEC 60335-2-96 ed. 2 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností
 • ČSN EN IEC 60335-2-96 ed. 2:2022 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností (změna A11)
 • ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty
 • ČSN EN IEC 60335-2-41 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla
 • ČSN EN IEC 60335-2-41 ed. 3:2022 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla (změna A11)
 • ČSN EN IEC 60335-2-84 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety
 • ČSN EN IEC 60335-2-84 ed. 3:2022 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety (změna A11)
 • ČSN EN 50632-1:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 1: Obecné požadavky (změna A2)
 • ČSN EN 50632-2-3:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky na beton a talířové rovinné brusky (změna A1)
 • ČSN EN 50632-2-4:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové (změna A1)
 • ČSN EN 50632-2-11:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem (změna A1)
 • ČSN EN 50632-2-22:2016 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky a drážkovačky zdiva (změna A1)
 • ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) • Lesnické stroje –Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech
 • ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) • Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem
 • ČSN EN 14322 (49 2140) • Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Definice, požadavky a klasifikace
 • ČSN EN 14323 (49 2141) • Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Metody zkoušení
 • ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC) vyvrtávačky a horní frézky
 • ČSN EN ISO 23322 (67 3023) • Nátěrové hmoty – Stanovení rozpouštědel v nátěrových hmotách obsahujících pouze organická rozpouštědla – Metoda plynové chromatografie
 • ČSN EN ISO 12543-1 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis součástí
 • ČSN EN ISO 12543-2 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 2: Vrstvené bezpečnostní sklo
 • ČSN EN ISO 12543-3 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví –Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 3: Vrstvené sklo
 • ČSN EN ISO 12543-4 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 4: Metody zkoušení stálosti
 • ČSN EN ISO 12543-5 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 5: Rozměry a opracování hran
 • ČSN EN ISO 12543-6 (70 1015) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Část 6: Vzhled
 • ČSN EN ISO 52022-1 (73 0303) • Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
 • ČSN EN ISO 52017-1 (73 0318) • Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty – Část 1: Obecné postupy výpočtu
 • ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324) • Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy – Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
 • ČSN EN ISO 52010-1 (73 0335) • Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
 • ČSN EN 17037+A1 (73 0582) • Denní osvětlení budov
 • ČSN EN 1004-2 (73 8112) • Pojízdná pracovní dílcová lešení – Část 2: Pravidla a pokyny pro přípravu návodu k použití
 • ČSN EN 1529 (74 7013) • Dveřní křídla – Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost – Třídy tolerancí
 • ČSN EN 12453+A1 (74 7029) • Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN ISO 2076 (80 0010) • Textilie – Chemicky vyrobená vlákna – Obecné názvy
 • ČSN EN ISO 20932-1:2020 (80 0886) • Textilie –Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 1: Zkoušky Strip (změna A1)
 • ČSN P CEN ISO/TS 21596 (83 8234) • Tuhá biopaliva – Stanovení melitelnosti – Metoda Hardgrove pro tepelně ošetřená paliva z biomasy
 • ČSN EN ISO 21637 (83 8300) • Tuhá alternativní paliva – Slovník
 • ČSN EN ISO 21640 (83 8302) • Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy
 • ČSN EN ISO 21644 (83 8303) • Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu biomasy
 • ČSN EN ISO 23999 (91 7822) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština