aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. listopadu 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců mobilních domů, elektromechanického nářadí, dřevozpracujících strojů, čalouněného a laboratorního nábytku, podlahových krytin a restaurátorů. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 3. 12. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 30, 36, 49, 73, 79, 80, 91 a 96 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 3 0015/21 • Obytná vozidla pro volný čas – Mobilní domovy – Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (PMD: EN 1647:2018+A1:2021)
• ČSN č.ú. 36 0127/21 • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky (PMD: EN 50632-2-14:2016/prA1)
• ČSN č.ú. 36 0128/21 • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily (PMD: EN 50632-2-5:2016/prA1)
• ČSN č.ú. 36 0129/21 • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky (PMD: EN 50632-2-19:2016/prA1)
• ČSN č.ú. 36 0130/21 • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily (PMD: EN 50632-3-1:2016/prA1)
• ČSN č.ú. 36 0131/21 • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky (PMD: EN 50632-2-17:2016/prA1)
• ČSN č.ú. 36 0132/21 • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (PMD: EN 50632-3-19:2016/prA1)
• ČSN č.ú. 49 0008/21 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 14: Čtyřstranné frézky (PMD: FprEN ISO 19085-14 + FDIS 19085-14)
• ČSN č.ú. 49 0009/21 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem (PMD: FprEN ISO 19085-2 + FDIS 19085-2)
• ČSN č.ú. 49 0010/21 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 16: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily (PMD: FprEN ISO 19085-16 + FDIS 19085-16)
• ČSN č.ú. 73 0089/21 • Pojízdná pracovní dílcová lešení – Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost (PMD: EN 1004-1:2020)
• ČSN č.ú. 73 0092/21 • Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely (revize ČSN 73 0527:2005)
• ČSN č.ú. 79 0010/21 • Usně – Chemické zkoušky – Stanovení reziduí pesticidů v usních (PMD: EN ISO 22517:2021 + ISO 22517:2019)
• ČSN č.ú. 79 0011/21 • Usně – Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu v usních – Předběžné tepelné stárnutí usní a stanovení šestimocného chromu (PMD: EN ISO 10195:2021 + ISO 10195:2018)
• ČSN č.ú. 80 0017/21 • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti – Část 2: Stanovení charakteristik kompenzace vzoru (PMD: EN 17117-2:2021)
• ČSN č.ú. 80 0018/21 • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken se lnem (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého (PMD: EN ISO 1833.22:2021 + ISO 1833-22:2020)
• ČSN č.ú. 91 0008/21 • Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích – Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody (PMD: EN 13150:2020)
• ČSN č.ú. 91 0009/21 • Modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem (MMF) – Stanovení geometrických vlastností (PMD: EN 17539:2021)
• ČSN č.ú. 96 0002/21 • Ochrana kulturního dědictví – Povrchové úpravy staveb – Průzkum a dokumentace (PMD: EN 17543:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídě 30, 36, 79, 96, č.ú. 80 0017/21, 91 0009/21
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• úkoly ve třídě 49
: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1
• č.ú. 73 0089/21: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město
• č.ú. 73 0092/21
: AVETON s.r.o., Krátkého 21/2, 190 00 Praha 9
• č.ú. 80 0018/21 a 91 0008/21: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština