aktuality

Novembrové normy približujú možnosti vykurovania

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Vyberáme z ponuky nových noriem STN, podľa oznámenia vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac november 2021. Celkom je uverejnených 117 nových predpisov, tiež 7 zmien a 1 oprava predchádzajúcich noriem.

 • STN EN ISO 19085-17 (49 6115) Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 17: Stroje na olepovanie hrán s reťazovým dopravníkom, charakterizované cez ISO 19085-17: 2021 (EN ISO 19085-17: 2021; ISO 19085-17: 2021)
 • STN EN 1837 (83 3200) Bezpečnosť. Integrované osvetlenie strojov (EN 1837: 2020)
 • STN EN 20607 (83 3004) Bezpečnosť strojov. Návod na používanie. Všeobecné zásady stanovené ISO 20607: 2019 (EN ISO: 20607: 2019; ISO 20607: 2019)
 • STN EN ISO 17225-5 (65 7403) Tuhé biopalivá. Špecifikácia a triedy palív. Časť 5: triedené palivové drevo v súlade s ISO 17225-5: 2021 (EN ISO 17225-5: 2021; ISO 17225-5: 2021)
 • STN EN ISO 17225-6 (65 7403) Tuhé biopalivá. Špecifikácia a triedy palív. Časť 6: Triedené nedrevné pelety stanovené ISO 17225-6: 2021 (EN ISO 17225-6: 2021; ISO 17225-6: 2021)
 • STN EN ISO 17225-7 (65 7403) Tuhé biopalivá. Špecifikácia a triedy palív. Časť 7: Triedené nedrevné brikety podľa ISO 17225-7: 2021 (EN ISO 17225-7: 2021: ISO 17225-7: 2021)
 • STN EN ISO 17225-9 (65 7403) Tuhé biopalivá. Špecifikácia a triedy palív: Časť 9: Triedené drvené palivové drevo a drevné štiepky na priemyslové použitie stanovené ISO 17225-9: 2021 (EN ISO 17225-9: 2021; ISO 17225-9: 2021)
 • TNI CEN/TR 17674 (65 9814) Výrobky na báze biomasy. Použitie procesov stabilných izotopov uhlíka, vodíka, kyslíka a dusíka ako nástrojov na verifikáciu pôvodu surovín na báze biomasy a charakteristických výrobných procesov. Prehľad relevantných existujúcich aplikácií (CEN/TR 17674: 2021)
 • STN EN ISO 787-2 (67 0520) Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 2: Stanovenie pevných látok pri teplote 105° C podľa ISO 787-2: 2021 (EN ISO 787-2: 2021; ISO 787-2: 2021)
 • STN EN ISO 2409 (67 3085) Náterové látky. Skúšky mriežkovým rezom stanovené podľa ISO 2409: 2020 (EN ISO 2409: 2020; ISO 2409: 2020)
 • STN EN IEC 60757 (33 0175) Kódy na označenie farieb (EN IEC 60757: 2021; IEC 60757: 2021)
 • STN EN 16094 (91 7874) Laminátové podlahové krytiny. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti mikro vrypom (EN 16094: 2021)
 • STN EN 13823 (92 0213) Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu (EN 13823: 2020)
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština