aktuality

Žáci SŠSŘ Brno-Bosonohy postavili novou střechu vodárny poničené tornádem

Žáci SŠSŘ Brno-Bosonohy postavili novou střechu vodárny v Mikulčicích
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Ačkoliv ničivé tornádo prošlo několika obcemi jižní Moravy už v červnu, jeho následky jsou v mnoha obcích stále citelné především na veřejných budovách a zařízeních. Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje (COVpS JMK), se proto rozhodlo postiženým subjektům pomoci. Živelnou pohromou byla výrazně zasažena i Integrované střední škola Hodonín, příspěvková organizace, která je členem COVpS JMK. Garant COVpS JMK a ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace Ing. Jiří Košťál bezprostředně po katastrofě několikrát telefonicky konzultoval rozsah škod a možnosti, jak pomoci Integrované střední škole a postižené oblasti. Již bezprostředně po úderu tornáda učitelé odborného výcviku a pracovníci SŠSŘ Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, v postižené oblasti působili, pomáhali a byli připraveni pomáhat i nadále.

V zájmu začlenit do této pomoci i žáky školy dne 4. 10. 2021 odjela skupina žáků společně s pedagogickým doprovodem do obce Mikulčice, kde se podíleli na opravě střechy obecní vodárny. Původní plochá střecha byla nahrazena střechou sedlovou.

„Materiální zabezpečení oprav jsme zvládli, ale personálně to teď, když skončila doba dovolených, kdy nám tu pomáhala řada dobrovolníků soukromě, je velmi náročné. Zkrátka lidská práce je to nejcennější a jsme vděční, že žáci se svými mistry přijeli a pomohli nám před nástupem podzimních plískanic dát naši obec do stavu, ve kterém přečkáme zimu,“ řekl starosta Mikulčic Ing. Bc. Josef Dvořáček.

Po 9 pracovních dnech se může vodárna v Mikulčicích pyšnit novou střechou, kterou v červnu odneslo tornádo. Vyrobilo ji 12 žáků SŠSŘ Brno-Bosonohy za dohledu svých mistrů. Na nové střeše pracovali klempíři, tesaři, pokrývači a zedníci.

Živelná pohroma, která poničila část jižní Moravy, ukázala v ostrém světle problém nedostatku řemeslníků v oblasti stavebnictví. Např. obor pokrývač, který ještě v nedávné době vyučovalo běžně dvanáct škol v republice, mají dnes ve vzdělávací nabídce pouze tři školy. Oboru reálně hrozí, že ho v blízké budoucnosti již nebude vyučovat žádná škola, což se v nedávné minulosti stalo u několika dalších řemeslných oborů. Bez pokrývačů a ostatních stavebních řemeslníků přitom není možné stavět budovy nové, ale ani opravovat a rekonstruovat budovy stávající.

„Cílem Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje je významně zvýšit úroveň výuky a zkvalitnit komplexní systém vzdělávání ve stavebních oborech v Jihomoravském kraji. Důraz je kladen na výuku odborných předmětů a odborného výcviku v nadstandardně vybavených pracovištích na vybraných školách centra s cílem připravit absolventy pro trh práce v co nejvyšší odborné kvalitě. Pracoviště jsou k dispozici i ostatním členským školám centra a dalším zájemcům. Tato nešťastná událost ukazuje, jak nezastupitelnou úlohu ve společnosti plní morální lidské vlastnosti, střední odborné školství se zaměřením na stavebnictví včetně dalších profesí a jak si tato oblast zaslouží pozornost veřejnosti. Chtěli bychom touto cestou vyzvat ke spolupráci a zapojení také ostatní členy Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje. Pokud se budou chtít připojit, ať nás neváhají kontaktovat. Aktivní účast učitelů a žáků na obnově postižených oblastí považujeme z odborného i výchovného hlediska za velmi významnou,“ říká ředitel Střední školy z Bosonoh Ing. Jiří Košťál.

Žáci SŠSŘ Brno-Bosonohy postavili novou střechu vodárny v Mikulčicích
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština