aktuality

V Banskej Bystrici protestovalo proti novele zákona o ochrane prírody viac ako 1500 nespokojných občanov

BR
Pohľad na účastníkov zhromaždenia v Banskej Bystrici. Foto: FB Slovenská poľovnícka komora
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Vidiecka koalícia zorganizovala dňa 9. 9. 2021 pokojné zhromaždenie občanov vidieka, ktorí prišli vyjadriť svoj názor k budove Múzea SNP v Banskej Bystrici. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 1500 lesníkov, poľnohospodárov, včelárov, chovateľov, rybárov i poľovníkov a priateľov vidieka. Zástupcovia organizácií, ktorí zorganizovali toto zhromaždenie, sú zo strany Ministerstva životného prostredia (MŽP) a Štátnej ochrany prírody obviňovaní, že spustili masovú dezinformačnú kampaň tzv. reformy národných parkov. Dokonca sú nazývaní fašistami či špinavcami, čo považujeme za nehorázne. Tieto organizácie však odmietajú súčasný spôsob jednania s majiteľmi a obhospodarovateľmi pôdy. MŽP a jeho vedenie nedodržiava programové vyhlásenie Vlády SR, za ktoré sa zaviazali.

My, obyvatelia vidieka nie sme proti ochrane prírody, práve naopak. Príroda na Slovensku je formovaná, zveľaďovaná a ochraňovaná práve nami, ľuďmi viazanými na život na vidieku, členmi našich organizácií. Máme oprávnené obavy z nepremyslených krokov zástupcov envirorezortu a to predovšetkým zo spôsobu, akým „novelu“ pripravili. Oni ju totiž nepripravili vôbec. Do dnešného dňa nevypočítali žiadne socio-ekonomické dopady na regióny a ľudí v nich žijúcich. Turizmus na Slovensku už niekoľko rokov preukázateľne klesá, nepomohli mu ani protipandemické opatrenia a výrazne ani opatrenia na podporu domáceho turizmu. Je preto naivné myslieť si, že vidiek zachráni akási prestavba na turizmus.

Aj z tohto dôvodu účastníci zhromaždenia prijali Bystrickú rezolúciu, ktorá obsahuje v skratke:

  • žiadame odstúpenie ministra životného prostredia Jána Budaja,
  • žiadame predsedu NR SR Borisa Kollára, aby zabezpečil stiahnutie poslaneckej novely zákona,
  • žiadame predsedu vlády SR Eduarda Hegera, aby trval na komplexnom a systémovom riešení rozporov vidieka predložením vládneho návrhu jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, po dôslednom prehodnotení národných parkov a zonácií,
  • žiadame MŽP SR o uvalenie embarga na vyhlasovanie nových chránených území až do prehodnotenia tých existujúcich,
  • pokiaľ sa predchádzajúce body nenaplnia a dôjde k prejednávaniu zákona o ochrane prírody v pléne NR SR, sme pripravení zhromaždenie zopakovať v oveľa väčšej miere, až do doby akceptovania našich požiadaviek.

Jasným príkladom nerešpektovania obyvateľov vidieka, ale predovšetkým vlastníkov pôdy, sú aj prerokovania vyhlasovania chránených vtáčích území v roku 2003. Aj vtedy boli všetci dotknutí majitelia ubezpečovaní, že NATURA2000 sa zásadne nikoho nedotkne, pre majiteľov pôdy to bude tzv. super značka a taktiež ako regióny zarobia na eurofondoch. Dnes, keď ubehlo takmer 20 rokov, vidíme, že v týchto územiach nemôže byť vykonávaná bežná hospodárska činnosť a to v čase od 1. 3. do 31. 8., kedy je obdobie hniezdenia vtákov. Značka NATURA2000 im priniesla len byrokratickú záťaž, pretože na vykonávanie akejkoľvek činnosti je potrebný súhlas ochrany prírody. Eurofondy na pôdu dnes nepoberajú vlastníci, ktorí sú na pôdu existenčne viazaní, ale tí, ktorí činnosť na pozemkoch vlastníkov zakázali, alebo obmedzili.

Podujatie organizovala Slovenská lesnícka komora, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rada združení neštátnych vlastníkov lesov, Slovenská poľovnícka komora a ďalšie organizácie. Na podujatí ďalej vystúpili zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenského zväzu včelárov, OZ Vidiecka platforma, Zväzu spracovateľov dreva SR, Dobrovoľný hasičský zbor, i mnohí ďalší. Celý sprievodný program bol popretkávaný kultúrnym programom, čo navodilo veľmi pokojnú a priateľskú atmosféru.

Zdroj: TS Slovenská poľovnícka komora

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština