aktuality

Příručka k základním povinnostem živnostníků dle nového odpadového zákona

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Česká asociace odpadového hospodářství na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy a s Asociací malých a středních podniků a živnostníků připravila stručný a přehledný souhrn základních povinností menších původců odpadů.

Příručka je využitelná k základní osvětě a k šíření informací ohledně hlavních povinností, které drobní původci odpadů dle nové legislativy mají. Jedná se zejména o shrnutí povinností pří nakládání s obvykle vznikajícími odpady ze skupiny komunálních odpadů, které vznikají živnostníkům a se kterými je třeba rovněž nakládat v souladu s platnou legislativou. Tyto odpady jsou v příručce uvedeny i v tabulkovém výčtu.

Příručka ČAOH je volně šiřitelná, a to jak v elektronické podobě, tak v podobě tištěné. Její výhoda je také v tom, že vytištěná znamená pouze jeden složený list papíru. Obsažené podstatné informace tak nevytvářejí zbytečně další odpad nad míru nezbytně nutnou.

Plná verze Příručky pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština