aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. července 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 7/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2021. Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců větrací techniky, stavebního kování oken a dveří, výrobců obráběcích a dřevozpracujících strojů, manipulační techniky, čalouněného nábytku, biopaliv, podlahových krytin, hraček a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 8. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 12, 16, 20, 26, 36, 49, 67, 70, 73, 74,79, 80, 83, 91 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
ČSN č.ú. 12 0003/21 • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov – Část 7: Zkoušení výkonu přiváděcích a odváděcích potrubních větracích jednotek pro nucené větrání (včetně zpětného získávání tepla) (PMD: EN 13141-7:2021)
ČSN č.ú. 12 0004/21 • Větrání budov – Součásti/výrobky pro větrání obytných budov – Požadované a volitelné výkonové charakteristiky (PMD: EN 13142:2021)
ČSN č.ú. 12 0005/21 • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov – Část 4: Aerodynamický, elektrický a akustický výkon jednosměrných větracích jednotek (PMD: EN 13141-4:2021)
ČSN č.ú. 16 0003/21 • Stavební kování – Kování pro okna a balkonové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 2: Okenní klika – půloliva (PMD: EN 13126-2:2021)
ČSN č.ú. 16 0004/21 • Stavební kování – Kování pro okna a balkonové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 7: Okenní sklapky (PMD: EN 13126-7:2021)
ČSN č.ú. 20 0007/21 • Obráběcí stroje – Rozměry a geometrické zkoušky samostředících sklíčidel s dvoudílnými čelistmi – Část 1: Ručně ovládaná sklíčidla s čelistmi typu pero a drážka (PMD: ISO 3442-1:2005)
ČSN č.ú. 20 0008/21 • Obráběcí stroje – Rozměry a geometrické zkoušky samostředících sklíčidel s dvoudílnými čelistmi – Část 2: Strojově ovládaná sklíčidla s čelistmi typu pero a drážka (PMD: ISO 3442-2:2005)
ČSN č.ú. 20 0009/21 • Obráběcí stroje – Rozměry a geometrické zkoušky samostředících sklíčidel s dvoudílnými čelistmi – Část 3: Strojově ovládaná sklíčidla se zoubkovanými čelistmi (PMD: ISO 3442-3:2007)
ČSN č.ú. 20 0010/21 • Obráběcí stroje – Kuličkové drážkování – Část 1: Obecné charakteristiky a požadavky (PMD: ISO 23848-1:2009)
ČSN č.ú. 20 0011/21 • Obráběcí stroje – Kuličkové drážkování – Část 2: Dynamické a statické zatížení a životnost (PMD: ISO 23848-2:2009)
ČSN č.ú. 26 0008/21 • Terénní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 9: Vozíky s proměnným vyložením vybavené pracovní plošinou mající čelní kryt, který může být otevřen (PMD: EN 1459-9:2021)
ČSN č.ú. 36 0063/21 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily (PMD: EN 62841-3-1:2014/FprA1:2020 (MD2)) + IEC 62841-3-1/A1:2021)
• ČSN č.ú. 49 0003/21 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky (PMD: EN ISO 19085-1:2021 + ISO 19085-1:2021)
• ČSN č.ú. 49 0004/21 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky (PMD: EN ISO 19085-1:2021 + ISO 19085-1:2021)
• ČSN č.ú. 67 0019/21 • Plniva nátěrových hmot – Specifikace a metody zkoušení – Část 19: Srážený oxid křemičitý (PMD: EN ISO 3262-19:2021 + ISO 3262-19:2021)
• ČSN č.ú. 67 0020/21 • Plniva nátěrových hmot – Specifikace a metody zkoušení – Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý (PMD: EN ISO 3262-20:2021 + ISO 3262-20:2021)
ČSN č.ú. 70 0001/21 • Sklo ve stavebnictví – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla (PMD: EN 17416:2021)
ČSN č.ú. 70 0002/21 • Sklo ve stavebnictví – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla (PMD: EN 17416:2021)
• ČSN č.ú. 73 0038/21 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: provozních instalací – Část 4: Zasklené konstrukce (PMD: EN 15254-4:2018)
• ČSN č.ú. 73 0039/21 • ČSN EN 1991-1-3 ed.2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
• ČSN č.ú. 74 0007/21 • Pohony pro elektricky ovládané dveře s automatickým zavíráním — Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 17372:2021)
• ČSN č.ú. 79 0003/21 • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení změny rozměrů (PMD: EN ISO 17130:2021 + ISO 17130:2021)
• ČSN č.ú. 80 0009/21 • Textilie – Stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) a středním řetězcem (MCCP) v textilních výrobcích z různých matric za použití plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, využívající negativní chemickou ionizaci (GC-NCI-MS) (PMD: EN ISO 22818:2021 + ISO 22818:2021)
• ČSN č.ú. 83 0034/21 • Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu popela (PMD: EN ISO 21656:2021 + ISO 21656:2021)
• ČSN č.ú. 83 0035/21 • Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu popela (PMD: EN ISO 21656:2021 + ISO 21656:2021)
• ČSN č.ú. 83 0036/21 • Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně – Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor (PMD: EN ISO 21660-3:2021 + ISO 21660-3:2021)
• ČSN č.ú. 83 0037/21 • Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně – Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor (PMD: EN ISO 21660-3:2021 + ISO 21660-3:2021
• ČSN č.ú. 83 0038/21 • Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu prchavé hořlaviny (PMD: EN ISO 22167:2021 + ISO 22167:2021
• ČSN č.ú. 83 0040/21 • Tuhá alternativní paliva – Metody vzorkování (PMD: EN ISO 21645:2021 + ISO 21645:2021
• ČSN č.ú. 91 0002/21 • Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Zkouška kolečkovou židlí (PMD: EN ISO 4918:2021 + ISO 4918:2016)
• ČSN č.ú. 94 0521 • Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků (PMD: EN 71-3:2019+A1:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 12, 16, 26, 67, 74, 79, 80, 91, č.ú. 49 0003/21, 70 0001/21, 74 0007/21, 83 0034, 83 0036/21, 83 0038/21 a 83 0040/21
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• úkoly ve třídě 20, č.ú. 49 0004/21: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 36 0063/21: Festool s.r.o., Chelčického 1932, 470 37 Česká Lípa
• č.ú. 70 0002/21: IKATES s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice
• č.ú. 73 0038/21: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 73 0039/21
: Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 8
• č.ú. 83 0035/21 a 83 0037/21
: RNDr. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň
• č.ú. 94 0005/21: Institut pro testování a certifikaci a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština