aktuality

Důvěra v ekonomiku se nelepší a zůstává hluboko pod svým dlouhodobým průměrem

Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2021)
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Souhrnný indikátor důvěry se v meziměsíčním srovnání snížil o 1,3 bodu na hodnotu 87,3 při současném poklesu obou svých složek – indikátoru důvěry podnikatelů o 0,7 bodu a indikátoru důvěry spotřebitelů o 3,5 bodu.

Pokles důvěry zaznamenal ČSÚ v celé podnikatelské sféře. „Začátek roku se nesl ve znamení poklesu důvěry ve všech sledovaných odvětvích ekonomiky. Podnikatelé napříč odvětvími negativně hodnotí svoji ekonomickou situaci nebo stávající poptávku. Část z nich ale současně očekává v horizontu třech měsíců jejich zlepšení,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. „Z pravidelného čtvrtletního šetření v odvětvích služeb vyplynulo, že téměř třetina respondentů uvádí jako bariéru růstu produkce nedostatečnou poptávku. 28 % respondentů limitují v růstu produkce i jiné faktory související pravděpodobně s preventivními protipandemickými opatřeními.“

Rovněž mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku oproti prosinci snížila. „Již tak velké obavy spotřebitelů ze zvýšení nezaměstnanosti dále rostly, ruku v ruce s obavami ze zhoršení celkové ekonomické situace,“ dodal Jiří Obst

Podrobné výsledky průzkumu

V odvětví průmyslu se v lednu důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,3 bodu na hodnotu 93,2. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se oproti prosinci mírně zvýšil. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně mírně snížil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se téměř nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatečná poptávka, kterou uvedlo přibližně 36 % respondentů. Výrazně se též zvýšil podíl respondentů, které limituje nedostatek materiálu či zařízení. Průmysl je nicméně jediným odvětvím, ve kterém je důvěra podnikatelů meziročně vyšší.

Využití výrobních kapacit podniků ve zpracovatelském průmyslu v lednu dosáhlo téměř 86 %, což je více než v předchozím čtvrtletí. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami, přibližně stejně jako v říjnu, na 12 měsíců.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,4 bodu na hodnotu 108,5. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se ve srovnání s prosincem zvýšil. Podnikatelé odhadují, že se v příštích třech měsících mírně zvýší stávající počet zaměstnanců. Hlavními bariérami růstu produkce zůstávají podobně jako v předchozím čtvrtletí nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 32 % respondentů) a nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 25 % respondentů). Oproti lednu 2020 je důvěra ve stavebnictví výrazně nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,1 bodu na hodnotu 90,4. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se podruhé v řadě téměř nezměnil. Očekávání ve vztahu k ekonomické situaci pro období příštích tří měsíců jsou v lednu nižší. Stav zásob zboží na skladech se zvýšil. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě výrazně nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v lednu mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,7 bodu na hodnotu 78,1. Hodnocení aktuální ekonomické situace podniků ve službách se meziměsíčně zhoršilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se oproti prosinci zvýšil. Výrazně se zvýšil i podíl podnikatelů, kteří v uplynulých třech měsících přistoupili ke snížení počtu zaměstnanců. Na druhé straně ale výrazně vzrostl podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatečná poptávka, kterou uvedlo přibližně 30 % respondentů. Dalších 28 % uvedlo ostatní bariéry, související pravděpodobně s preventivními opatřeními proti šíření nemoci COVID-19. Meziročně je důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v lednu důvěra v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,5 bodu na hodnotu 88,5. Počet spotřebitelů obávajících se zhoršení celkové ekonomické situace se v lednu zvýšil. Obavy spotřebitelů z jejich vlastní finanční situace jsou přibližně stejné jako v prosinci. Úmysl spořit se snížil. Obavy spotřebitelů z růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících se v lednu opět zvýšily. Obavy z růstu cen se rovněž zvýšily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů výrazně nižší.

Zdroj: ČSÚ

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština