aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – leden 2021

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví. Nové technické normy vydané v období 12/2020

 • ČSN EN ISO 11203:2010 (01 1618) • Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu (změna A1)
 • ČSN EN 16798-5-2 (12 7024) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) – Metoda 2: Distribuce a výroba
 • ČSN EN 16798-5-1 (12 7027) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 1: Distribuce a výroba
 • ČSN EN ISO 3691-1:2016 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů (změna A1)
 • ČSN EN ISO 3691-5:2016 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky (změna A1)
 • ČSN EN ISO 3691-4 (26 8850) • Motorové manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy
 • ČSN EN IEC 60034-5 ed. 3 (35 0000) • Točivé elektrické stroje – Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) – Klasifikace
 • ČSN EN 60034-5 ed. 2:2002 (35 0000) • Točivé elektrické stroje – Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) – Klasifikace (změna Z1)
 • ČSN EN 60335-2-30 ed. 3:2010 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností (změna A12)
 • ČSN EN IEC 61591 ed. 2 (36 1060) • Odsavače kuchyňských par – Metody měření funkce
 • ČSN EN 61591:1998 (36 1060) • Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par –Metody pro měření vlastností (změna Z1)
 • ČSN EN IEC 61591 ed. 2:2020 (36 1060) • Odsavače kuchyňských par – Metody měření funkce (změna A11)
 • ČSN EN 16750+A1 (38 9255) • Stabilní hasicí zařízení – Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku – Navrhování, instalace, plánování a údržba
 • ČSN EN 13525 (47 6003) • Lesnické stroje – Štěpkovače dřeva – Bezpečnost
 • ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)
 • ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 11: Kombinované stroje
 • ČSN EN ISO 19085-13 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním
 • ČSN EN 17152-1:2020 (64 6449) • Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy – Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek (oprava 1)
 • ČSN EN 16612 (70 0710) • Sklo ve stavebnictví –Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem
 • ČSN EN ISO 9229 (72 7000) • Tepelné izolace – Terminologie
 • ČSN EN ISO 23386 (73 0113) • Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví – Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících
 • ČSN 73 0532 (73 0532) • Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky
 • ČSN ISO 37100 (73 0960) • Udržitelná města a společenství – Slovník
 • ČSN 73 1901-3:2020 (73 1901) • Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi (oprava 1)
 • ČSN 73 2902 (73 2902) • Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem
 • ČSN 73 4108:2020 (73 4108) • Hygienická zařízení a šatny (oprava 1)
 • ČSN EN ISO 22744-1 (80 0299) • Textilie a textilní výrobky – Stanovení organocíničitých sloučenin – Část 1: Derivatizační metoda plynové chromatografie
 • ČSN EN ISO 9241-110 (83 3582) • Ergonomie interakce člověk-systém – Část 110: Zásady interakce
 • ČSN EN 1335-1 (91 1101) • Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 1: Rozměry – Stanovení rozměrů
 • ČSN EN 1335-2 (91 1101) • Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 2: Bezpečnostní požadavky
 • ČSN EN 1816 (91 7869) • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem
 • ČSN EN 1817 (91 7870) • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

DTO CZ s.r.o. Ostrava
e-Business Services a.s. – Normy.cz Praha 3
Ing. Jiří Hrazdil Brno
TECHNOR print, s.r.o. Hradec Králové
Ing. Miroslav Holeček – ZARON České Budějovice
Jiří Volejník Plzeň
NORMSERVIS s.r.o. Žďár nad Sázavou
VVUÚ a.s. Ostrava
Česká agentura pro standardizaci Praha 8
Ing. Jiří Váňa , PŠIS Nymburk

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština