aktuality

Excelentný vedecký projekt na zníženie emisií formaldehydu v doskách z dreva

Odovzdávanie cien rektora TUZVO 2020
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Ceny rektora Technickej univerzity Zvolen odovzdali na slávnostnom akte riešiteľom pozoruhodných vedeckých prínosov a publikačnej činnosti v roku 2020. Pre hygienické obmedzenia odovzdal rektor TU Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a prorektor TU pre vedeckú činnosť prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka iba v úzkom kruhu. Ocenenia udelil pre 5 kolektívov za publikačnú činnosť a 4 kolektívy vedeckej činnosti, prevzali ich vedúci riešiteľských kolektívov. Pre Drevársku fakultu TU Zvolen pribudli tiež nové ocenenia.

Nositeľom Ceny rektora TU Zvolen 2020 sa stal kolektív: prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc., doc. PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD., doc. Ing. Roman Réh, CSc., doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD., Ing. Ján Iždinský, PhD., Ing. Mária Šmidriaková, PhD., Ing. Boris Lizoň. Tento kolektív pracovníkov Drevárskej fakulty doplnil Ing. Peter Jurkovič, PhD. a Ing. Ján Matyašovský, PhD. z výrobnej spoločnosti VIPO a.s. Partizánske. Spoločným výsledkom je excelentný projekt „Zníženie emisie formaldehydu z veľkoplošných dosiek na báze dreva environmentálnou progresívnou modifikáciou polykondenzačných lepidiel biopolymérmi z kožiarskych odpadov prírodnými nanopenivami, aditívami a aktivátormi“. Dosky by mali vyhovovať parametrom súčasnej a pripravovanej legislatívy EÚ po roku 2020.

Za publikačnú činnosť sa nositeľom Ceny rektora 2020 stal kolektív doc. Ing. Marek Potkány, PhD. z DF TU, Ing. Marek Debnár, PhD. – absolvent DF TU Zvolen a Ing. Monika Škultétyová – doktorandka DF TU. Spoločne zostavili monografiu „Ekonomicko-environmentálne aspekty realizácie nízkoenergetických domov na báze dreva“. Táto vedecká monografia poukazuje na výborné charakteristiky súvisiace s porovnaním stavieb na báze dreva s výstavbou klasických murovaných domov.

Možno spomenúť, že v publikačnej kategórii získal ocenenie aj doc. Ing. Pavel Beňo, PhD. a Ing. Ján Turis, PhD. z Fakulty techniky TU Zvolen a doc. Ing. Štefan Václav, PhD. z Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave za súbornú publikáciu „Technické kreslenie a zásady konštrukcií“. Určená je nielen pre študentov, ale aj technikov a konštruktérov vo výrobnej činnosti.

Na slávnosti odovzdal rektor Technickej univerzity Zvolen Plakety J. A. Komenského. Z Drevárskej fakulty ich získali: doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. a doc. Ing. Alena Rohanová, PhD. Novými nositeľmi plakiet je 8 pedagógov zo 4 fakúlt univerzity.

Po ukončení habilitačných konaní prevzali diplomy docentov 9 pedagógov TU. Z Drevárskej fakulty získali túto vedeckú hodnosť doc. Ing. Martin Čulík, PhD. a doc. Ing. Martin Zachar, PhD.

Oceneným pedagógom z Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen blahoželáme!

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština