technologie

Systém rychlého katalytického sušení nátěrových hmot

SunSpot
Ukázka sušicí kabiny vybavené sálavými katalytickými ohřívači
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Existuje mnoho možných aplikací pro rychlovysoušecí katalytické ohřívače v různých průmyslových odvětvích od leteckého nebo automobilového průmyslu až po dřevozpracující a nábytkářský průmysl. Jednoduše všude tam, kde je kladen důraz na rychlost a kvalitu povrchové úpravy v kontextu s environmentálními požadavky. Výrobci musí držet krok s rostoucími požadavky svých zákazníků a musí vyrábět co nejefektivněji a – co nejekologičtěji. Potenciál pro využití vysoušecí technologie založené na katalytickém spalování je zejména tam, kde jsou používány různé druhy povrchových úprav, chránících výrobek před vlivy prostředí a dodávajících produktům estetický vzhled.

Katalytické spalování je chemický proces používaný k výrobě energie. Nejstarší práce na katalytickém spalování lze vysledovat až k Williamovi C. Pfefferlemu. Cílem tohoto procesu bylo vytvořit výrobu energie s nízkými emisemi oxidů dusíku. Za účelem vytvoření katalytického spalování se k podpoře chemické reakce používá katalyzátor. Požadovaným výsledkem tohoto procesu je dosažení oxidace paliva s uvolňováním tepla. Klíčem k vytvoření katalytického spalování je použití spalovacího katalyzátoru. Umožňuje úplné spalování při nižších teplotách, což je klíčový prodejní argument tohoto chemického procesu. Hlavní výhodou spalování při nízké teplotě je snížení emisí oxidů dusíku. Výstupem tohoto procesu je výhradně oxid uhličitý (CO2) a vodní pára (H2O). Výsledkem je ekologičtější výstup a efektivnější využití energie.

Na principu katalytického spalování jsou založeny např. speciální rychlovysoušecí katalytické ohřívače pro vybavení sušicích kabin lakoven od kanadského výrobce.

Katalytický ohřívač je typ ohřívače, který vydává infračervené záření bez použití plamene. Výsledkem je teplo ve formě středních až dlouhých infračervených vln. Tento výstup je rovnoměrně absorbován širokou škálou organických materiálů, jako je dřevo, plast a kov…

Zobrazit celý článek v eDM 11/2020 >>
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština