aktuality

Poslední možnosti na zisk dotace v programovém období 2014 – 2020

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

I když se OP PIK pomalu, ale jistě blíží ke svému konci, stále můžete v rámci tohoto operačního programu žádat o podporu v několika běžících výzvách. Pozornost si však zaslouží také chystané výzvy.

Přehled otevřených výzev

Potenciál: Dotace až 50 % na výzkumné vybavení, SW/IT a výstavbu budov

Dotaci lze čerpat na stroje, technologie či hardware (např. vybavení prototypové dílny, zkušebny a laboratoří), výstavbu budov pro technologie, pořízení softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví.

Čerpat mohou podniky všech velikostí zaměřené na vývoj pro výrobu.

MPO prodloužilo termín příjmu žádostí do 7 .12. 2020.

VÍCE O PROGRAMU

Aplikace: Dotace na provozní náklady (např. mzdy)

Dotaci lze čerpat na mzdy, materiál a režijní náklady.

Čerpat mohou firmy se zaměstnanci, kteří se zabývají i vývojem, konstrukcí a zlepšováním produktů.

Žádost je nutné podat nejpozději 15. 12. 2020.

VÍCE O PROGRAMU

Inovace: Dotace až 45 % na nové stroje, technologie i stavby

Dotaci lze čerpat na nákup nových strojů a technologií, na nové stavby pro výrobu.

Čerpat mohou firmy ve výrobním sektoru a sektoru zpracování odpadů.

Žádost je nutné podat nejpozději 29. 1. 2021.

VÍCE O PROGRAMU

Technologie 4.0: Dotace až 45 % na digitalizaci a automatizaci výroby

Dotaci lze čerpat na nákup výrobních strojů (roboty, linky, CNC stroje a další), nevýrobních strojů (měřicí přístroje, čtečky kódů, čipy, automatické vozíky, senzory, atd.) i nehmotného majetku (software, programy, databáze).

Čerpat mohou malé a střední podniky zabývající se výrobou, zásobováním vodou, stavebnictvím nebo skladováním.

Žádost je nutné podat nejpozději 2. 3. 2021.

VÍCE O PROGRAMU

Připravované výzvy

ICT a sdílené služby – Digitální podnik: Dotace až 45 % na nový hardware a software potřebný pro digitalizaci vašeho podniku

Dotaci bude možné čerpat na digitální transformaci firmy, nákup logistické a skladové technologie, posílení kybernetické bezpečnosti, pořízení ERP, operačních systémů a další základní kancelářské software a hardware.

Čerpat budou moci malé a střední podniky.

Vyhlášení výzvy se očekává v prosinci 2020 nebo lednu 2021.

VÍCE O PROGRAMU

Úspory energie: Získejte až 50 % na nové stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření

Dotaci bude možné čerpat na výměnu energeticky neefektivních strojů a technologií, zateplení budov vč. střechy, výměnu oken, modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla, obnovitelné zdroje energie.

Čerpat budou moci malé, střední i velké podniky.

Vyhlášení výzvy se očekává 24. 11. 2020.

VÍCE O PROGRAMU

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština