aktuality

Habilitačné prednášky a obhajoby prác v rámci vedeckého výskumu

Ilustračné foto
ŠPINAR SOFTWARE
ŠPINAR SOFTWARE
ŠPINAR SOFTWARE
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Pedagógovia Technickej univerzity Zvolen rozširujú svoje vzdelávacie obzory štúdiom teoretických materiálov doplnené výsledkami vlastného vedeckého výskumu a poznatkami z praxe, aby vytvárali nové prednášky a učebné texty pre študijné programy. Súčasná Vedecká rada TUZVO (2020 – 2024) schválila, aby do inauguračného programu vymenovali z Drevárskej fakulty doc. Ing. Ivana Klementa, PhD., ktorý sumarizuje poznatky pre inauguračné konanie v odbore Technológia spracovania dreva. Do prípravy z LF je zaradený aj doc. Ing. Karol Ujházy, PhD. pre odbor Lesnícka fytológia.

Drevárska fakulta má aktuálne v programe habilitačné prednášky a obhajoby prác pre získanie docentúry:

Ing. Martin Čulík, PhD. vrcholí s prípravou habilitačnej prednášky „Zvuková pohltivosť dreva a materiálov na báze dreva ako súčasť akustiky drevených stavieb“. Súčasne bude obhajovať habilitačnú prácu „Metódy akustiky pri hodnotení vlastností dreva určeného na špecifické účely“ pre študijný odbor Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov v rámci Katedry drevených stavieb. Habilitačná prednáška a obhajoba sa uskutočnia 27. októbra 2020.

Ing. Martin Zachar, PhD. bude mať habilitačnú prednášku na tému „Základné požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť z hľadiska požiarnobezpečnostných charakteristík používaných v stavebných konštrukciách“ a obhajobu habilitačnej práce „Progresívne metódy testovania vybraných požiarnotechnických charakteristík smrekového dreva“. Obe habilitačné konania sú určené pre študijný odbor Záchranné služby (súčasť Drevárskej fakulty) a uskutočnia sa 19.októbra 2020.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština
sk_SKSlovenčina cs_CZČeština