aktuality

Nové a opravené normy pre bezpečnú prácu a požiarnu bezpečnosť

Ilustračné foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nové normy formou STN so zameraním na bezpečnosť práce a ochranu pred ohňom prináša júlový Vestník ÚNMS SR.

Prehľad obsahu nových noriem:

 • STN EN ISO 11925-2 (92 0211) • Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť stavebných výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom podľa ISO 11925-2:2020 (EN ISO 11925-2: 2020; ISO 11925-2: 2020)
 • STN EN 1363-1 (92 0808) • Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky (EN 1363-1: 2020)
 • STN EN 14927-8 (92 0440) • Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 8: Protokol o skúške systémov s otvorenými dýzami pre strojné zariadenia s krytom s objemom nad 260 m³ (EN 14927-8: 2020)
 • STN EN 14927-9 (92 0440) • Stabilné hasiace zariadenia. Systémy na vodnú hmlu. Časť 9: Protokol o skúške systémov s otvorenými dýzami pre strojné zariadenia s krytom s objemom do 260 m³ (EN 14927-9: 2020)
 • STN EN 407 (83 2330) • Ochranné prostriedky proti tepelným rizikám: teplu a/alebo ohňu (EN 407: 2020)
 • STN EN ISO 18526-1 (83 2180) • Ochrana očí a tváre. Skúšobné metódy. Časť 1: Geometrické optické vlastnosti podľa ISO 18526-1: 2020 (EN ISO 18526-1: 2020; ISO 18526-1: 2020)
 • STN EN ISO 18526-2 (83 2180) • Ochrana očí a tváre. Skúšobné metódy. Časť 2: Fyzikálne optické vlastnosti podľa ISO 18526-2: 2020 (EN ISO 18526-2: 2020; ISO 18526-2: 2020)
 • STN EN ISO 18526-4 (83 2180) • Ochrana očí a tváre. Skúšobné metódy. Časť 4: Makety hlavy podľa rozmerov ISO 18526-4: 2020 (EN ISO 18526-4: 2020; ISO 18526-4: 2020)
 • STN EN ISO 16972 (83 2204) • Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Definície termínov a piktogramy stanovené ISO 16972: 2020 (EN ISO 16972: 2020; ISO 16972: 2020)

Zmeny v normách STN (uvedené v rámci Zborníka SUTN júl 2020):

 • STN EN 61034-1/A2 (34 7103) • Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 1: Skúšobné zariadenie. Zmena A2 (EN 61034-1: 2005/A2: 2020; IEC 61034-2: 2005/AMD2: 2019)
 • STN EN 61034-2/A2 (34 7103) • Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky. Zmena A2 (EN 61034-2: 2005/A2: 2020; IEC 61034-2: 2005/AMD2: 2019)
 • STN EN 60754-1/A1 (34 7104) • Meranie hustoty dymu pri horení materiálov z káblov za definovaných podmienok. Skúška plynov vznikajúcich z materiálov z káblov. Časť 1: Stanovenie obsahu halogénvodíka. Zmena A1 (EN 60754-1: 2014/A1: 2020; IEC 60754-1: 2011/AMD1: 2019)
 • STN EN 60754-2/A1 (34 7104) • Skúška plynov vznikajúcich z materiálov z káblov. Časť 2: Stanovenie acidity (meraním pH) a konduktivity. Zmena A1 (EN 60754-2: 2014/A1: 2020; IEC 60754-2: 2011/AMD1: 2019)
 • STN EN 50310/A1 (36 9072) • Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách. Zmena A1 (EN 50310: 2016/A1: 2020)
 • STN 92 0201-1/Z3 (92 0201) • Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku. Zmena 3
 • STN 92 0201-3/Z4 • Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb. Zmena 4
 • STN 92 0201-4/Z3 • Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti. Zmena 3
 • STN 92 0400/Z1 (92 0400) • Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. Zmena 1
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština