aktuality

Otvorený list ministrovi životného prostredia SR

NP Muránska planina
Národný park Muránska planina
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Vážený pán minister životného prostredia,

nakoľko v krátkej dobe boli už dvakrát zrušené Vaše pracovné cesty na Liptov, kde ste mali diskutovať s obyvateľmi slovenského vidieka o víziách a smerovaní Vášho ministerstva, a teda nebolo nám umožnené klásť Vám otázky, využívam túto formu otvoreného listu, aby sa k Vám otázky dostali priamo.

Vnímam Vás ako tvár Nežnej revolúcie, kde ste nemali problém postaviť sa na tribúny a bojovať proti nespravodlivosti, bezpráviu, totalitným praktikám… Preto verím, že tvár si zachováte aj teraz a budete hájiť záujmy ľudí Slovenska, aj tých na vidieku.

Vaše posledné mediálne výstupy ma totiž privádzajú – mierne povedané – do rozpakov. Aj včera (18. 6. 2020) ste obhajovali potrebu plniť programové vyhlásenie vlády (PVV), avšak len jeden z jeho bodov:

„Navrhneme takú zonáciu národných parkov, ktorá zabezpečí ich účinnú ochranu s ohľadom na medzinárodné kritériá IUCN. Rozsah zón bez ľudských zásahov bude totožný s 5. stupňom ochrany prírody a bude tvoriť najmenej 50 % rozlohy územia.“

Ja sa ale zároveň pýtam, čo ste už urobili pre naplnenie ďalšieho bodu PVV?:
„V spolupráci s ochranárskou obcou vykonáme revíziu chránených území. V územiach s najvyšším stupňom ochrany budeme rešpektovať bezzásahový režim.“

Logika totiž hovorí, že asi by bolo vhodné najprv urobiť revíziu chránených území a na základe nej nastavovať zonáciu národných parkov – pričom len podotýkam, že bez vlastníkov pôdy a ich súhlasu to nepôjde. Žiaľ, deje sa to naopak a ako ste sám podotkol, s ľuďmi, ktorých ste zdedili po predchádzajúcom ministrovi životného prostredia, to ani inak nepôjde. Akurát Vás dostávajú do nekomfortnej situácie, kde hrubým zavádzaním a nekorektnými informáciami Vás nedostatočne pripravujú na mediálne výstupy.

Verím, že na túto a prípadné ďalšie otázky odpoviete a činnosť Vášho ministerstva bude pokračovať v zmysle zachovania myšlienok Nežnej revolúcie – napr. „sľúbili sme si vravieť pravdu len…“

S pozdravom

Ing. Igor Viszlai
Predseda Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica
člen petičného výboru petície „Zastavme netransparentnú zonáciu NP Muránska planina“

Na záver prikladám zopár informácií, o ktoré by ste sa pri rozhodovaní mohli oprieť:

V súčasných národných parkoch je 48 % pozemkov neštátnych vlastníkov a pri zonáciách sa to nedá ignorovať. (Zdroj: Koľko stojí divočina, Ekonomická analýza nákladov rozširovania bezzásahových území v národných parkoch; Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR; marec 2020; na strane 10)

Vymery v NP

V súčasnosti ani jeden národný park na Slovensku nespĺňa medzinárodné kritériá IUCN (na ktoré sa v PVV odvolávate), dokonca NP Poloniny sme ani len do Svetovej databázy chránených území WDPA nezapísali ako národný park a NP Muránska planina nespĺňa kritériá žiadneho veľkoplošného chráneného územia. O výsledku hodnotenia VCHÚ podľa manažmentových kategórií IUCN bolo informované Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny listom č. ŠOP SR/5003/2016 z 21. 12. 2016. (Zdroj: Chránené územia Slovenska – štvrťročný odborno-metodický a informačný časopis Štátnej ochrany prírody SR č. 89/2017, Prvé hodnotenie chránených území Slovenska podľa manažmentových kategórií IUCN; Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici; str. 25-30)

Hodnotenie CHU

SLOVENSKÁ LESNÍCKA KOMORA je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 259/1993 z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština