aktuality

Júnové normy prinášajú nové predpisy podlahovín, interiérov, náterov

Ilustračné foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uviedol ponuku nových STN vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac jún 2020. Vestník obsahuje 106 nových noriem a 4 zmeny v obsahu a textu noriem.

 • STN EN 17368 (80 4462) • Laminátové dlážkoviny. Stanovenie odolnosti proti nárazu malou guľou (EN 17368: 2020)
 • STN EN 17317 (80 4463) • Pružné, textilné, laminátové a modulárne mechanické uzamknuté podlahové krytiny. Hodnota odrazivosti svetla (LRV) podlahovej plochy (EN 17317: 2020)
 • STN EN ISO 10581 (91 7850) • Pružné podlahové krytiny. Homogénna polyvinylchloridová podlahová krytina. Špecifikácia podľa ISO 10581: 2019 (EN ISO 10581: 2020; ISO 10581: 2019)
 • STN EN 14915 + A2 (49 2112) • Vnútorné a vonkajšie obklady stien a stropov z rastlého dreva. Vlastnosti, požiadavky a označovanie (EN 14915: 2013 + A2: 2020)
 • STN EN 14988 + A1 (94 3021) • Detské vysoké stoličky. Požiadavky a skúšobné metódy (EN 14988: 2017 + A1: 2020)
 • STN EN ISO 6504-3 (67 3024) • Náterové látky. Stanovenie krycej schopnosti. Časť 3: Stanovenie krycej schopnosti náterových látok na murivo, betón a vnútorné použitie podľa ISO 6504-3: 2019 (EN ISO 6504-3: 2019; ISO 6504-3: 2019)
 • STN EN ISO 3251 (67 3031) • Náterové látky a plasty. Stanovenie obsahu neprchavých látok podľa ISO 3251: 2019 (EN ISO 3251: 2019; ISO 3251: 2019)
 • STN EN ISO 3233-1 (67 3045) • Náterové látky. Skúmanie objemového podielu neprchavých látok. Časť 1: Metóda s použitím skúšobnej dosky s náterom na stanovenie neprchavých látok a na stanovenie hustoty suchého filmu pomocou Archimedovho zákona v zmysle ISO 3233-1: 2019 (EN ISO 3233-1: 2019; ISO 3233-1: 2019)
 • STN EN 13053 (12 7007) • Vetranie budov. Jednotky na úpravu vzduchu. Hodnotenie a vlastnosti jednotiek, súčastí a komôr jednotiek (EN 13053: 2019)
 • STN EN ISO 28927-1 (01 1460) • Ručné prenosné mechanické náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 1: Uhlové a vertikálne brúsky podľa normy ISO 28927-1: 2019 (EN ISO 28927-1: 2019; ISO 28927-1: 2019)
 • STN EN ISO 18526-3 (83 2180) • Ochrana očí a tváre. Skúšobné metódy. Časť 3: Mechanické vlastnosti podľa ISO 18526-3: 2020 (EN ISO 18526-3: 2020; ISO18526-3: 2020)
 • STN EN ISO 21420 (83 2348) • Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy podľa ISO 21420: 2020 (EN ISO 21420: 2020; ISO 21420: 2020)
 • STN EN ISO 22313 (83 0003) • Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulosti podnikania. Usmernenie v rámcoch ISO 22313: 2020 (EN ISO 22313:2020; ISO 22313: 2020)
 • STN EN 54-13+A1 (92 0404) • Elektronická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility a pripojenosti súčastí systému (EN 54-13: 2017 + A1: 2019)
 • STN EN 12845+A1 (92 0408) • Stabilné hasiace zariadenia. Automatické spinklerové systémy. Navrhovanie, inštalovanie a údržba (EN 12845: 2015 + A1: 2019)
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština