aktuality

Zrušenie zastaraných noriem

Zrušenie zastaraných noriem
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR predložil odbornej verejnosti návrh o zrušení niektorých noriem, ktoré sú už zastarané a sú rozpracované do nových predpisov.

  • STN 73 0823 • Požiarnotechnické vlastnosti. Stupeň horľavosti stavebných hmôt. Norma vydaná 9.5.1983 – zverejnená na zrušenie 14.1.2020
  • STN 73 0824 • Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok. Norma vydaná 1.12.1992 – zverejnená na zrušenie 14.1.2020
  • STN 73 0867 • Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stanovenie triedy požiarnej bezpečnosti skladových materiálov. Norma vydaná 7.5.1991 – zverejnená na zrušenie 14.1.2020.

Ilustračné foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština