aktuality

IPA projekty pomôžu univerzite pri rozvoji, autorom umožnia získať skúsenosti

IPA projekty pomôžu univerzite pri rozvoji, autorom umožnia získať skúsenosti
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Interná projektová agentúra (IPA) na Technickej univerzite Zvolen bola zriadená v roku 2007. Jej úlohou je dopĺňať svojimi výsledkami štruktúru univerzity, dopĺňať a pomáhať zapojeniu mladých pracovníkov do výsledných aktivít univerzity. Zámerom je pomôcť mladým do 30 rokov – aby mladí pracovníci a doktorandi získali prax a skúsenosti vo vypracovaní projektov a riadení projektového cyklu.

Finančné prostriedky z projektov budú smerovať na budovanie demonštračných objektov. Maximálna podpora na 1 projekt je 700 €. Predsedom Projektovej rady je prorektor Technickej univerzity Zvolen prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka, výkonnou administrátorkou Ing. Naďa Murínová.

Záverečné oponentúry IPA projektov 2019 na Technickej univerzite Zvolen sa konali netradične – prostredníctvom internetového pripojenia aplikácie Microsoft Teams s presným časovým rozpisom. Na TU odznelo 11 oponentúr, ktoré predkladali účastníci IPA projektov z Drevárskej fakulty 2, Lesníckej fakulty 5, Fakulty techniky 2, Fakulty environmentálnej techniky 2.

Projekty z Drevárskej fakulty:

Ing. Michal Dudjak „Meranie acidity mokrého dreva dreviny Breza biela v procese termickej modifikácie farby dreva sýtou vodnou parou“. Oponenti: prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD. a doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD. Prácu ocenili ako cielený technologický proces. Riešiteľ poskytol dôležité informácie graficky a matematicky spracované. Priblížil vlastnosti hodnotenej dreviny na základe analýzy ako ďalej upravovať drevo pri správnom aplikovaní lepidla alebo použití správne zvolených náterových látok.

Ing. Martina Krahulcová „Hodnotenie certifikácie lesov ako nástroja a podpory ekosystémových služieb“. Oponenti projektu Ing. Ľubomír Ivan, PhD. a JUDr. Mgr. Zuzana Dobšinská. Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie dotazníka. Mal umožniť porozumenie a víziu certifikácie pre zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Základnou metódou testovania elektronickou formou boli predstavy a analýza 20 respondentov z Prešovského, Banskobystrického a Žilinského kraja kde uplatňujú certifikáciu viac ako 9 rokov s rôznym vlastníckym vzťahom.
Na oponentúry každého projektu bol stanovený čas ½ hodiny. Oponenti sa prihlásili na hodnotenie 2 dni vopred. Diskusia k práci sa začala s vypnutým mikrofónom, ktorý zapli prihlásenému hodnotiteľovi len počas jeho vyhradenej minutáže.

Ilustračné foto
 

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština