aktuality

Výber z májových noriem sa zameriava na spoľahlivosť konštrukcií

Výber z májových noriem sa zameriava na spoľahlivosť konštrukcií
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Prinášame výber nových noriem uverejnených vo Vestníku UNMS SR na mesiac máj 2020. Vestník obsahuje celkom 65 nových noriem, 6 zmien v normách a 2 opravy STN.

• STN EN 1130 (91 1016) • Detský nábytok. Kolísky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy (EN 1130: 2019)
• STN P ISO 2394 (73 0021) • Všeobecné zásady spoľahlivosti konštrukcií (ISO 2394: 2015)
• STN EN 15804+A2 (73 0912) • Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny slovenských produktov (EN 15804: 2012 + A2: 2019)
• STN EN 16809-1 (72 7081) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z lepených a sypkých výplňových perličiek expandovaného polystyrénu (EPS) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním (EN 16809-1: 2019)
• STN EN 45555 (36 9093) • Všeobecné metódy na posúdenie recyklovateľnosti a znovapoužiteľnosti energeticky významných výrobkov (EN 45555: 2019)
• STN EN ISO 2440 (64 0775) • Flexibilné a tuhé ľahčené polymérne materiály. Skúška urýchleným starnutím podľa ISO 2440: 2019 (EN ISO 2440: 2019; ISO 2440: 2019)
• STN EN ISO 13851 (83 3214) • Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia. Princípy navrhovania a výberu ovplyvnené kritériami ISO 13851: 2019 (EN ISO 13851: 2019; ISO 13851: 2019)
• STN EN ISO 41011 (96 2001) • Facility management. Slovník podľa definícií ISO 41011: 2018 (EN ISO 41011: 2018; ISO 41011: 2017)
• STN EN ISO 41012 (96 2002) • Facility management. Manažérske systémy. Požiadavky s návodom na použitie podľa ISO 41011: 2018 (EN ISO 41012: 2018; ISO 41012: 2018)
• STN EN ISO 41012 (96 2003) • Facility management. Návod na strategické získavanie zdrojov a vypracovanie dohôd podľa znenia ISO 41001: 2017 (EN ISO 41012: 2018; ISO 41012: 2017)
• STN EN 16931-1+A1 (36 9640) • Elektronická fakturácia. Sémantický model základných elementov elektronickej faktúry (EN 16931-1: 2017 + A1: 2019)

Ilustračné foto
 

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština