aktuality

Pre koronavírus nemôže zamestnanec zostať bez príjmu

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Zamestnanci majú nárok na príjem aj počas koronavírusu, hoci nechodia do práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča zamestnávateľom z preventívnych dôvodov urobiť opatrenia, aby sa zamestnanci určitú dobu (spravidla 14 dní) zdržiavali mimo pracoviska formami: ospravedlnená neprítomnosť, práca z domu, čerpanie dovolenky, čerpanie náhradného voľna, uznanie prekážky v práci, nepridelenie práce.

Zamestnávateľ je povinný zo zákona ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku počas dočasnej neprítomnosti pre dodržiavanie karantény. Zamestnanci sa riadia pokynmi Sociálnej poisťovne: môžu si uplatňovať náhradu príjmu ako pri klasickej PN – prvých 10 dní voči zamestnávateľovi a od 11. dňa majú nárok na dávku nemocenského poistenia zo strany Sociálnej poisťovne. Práceneschopnosť musí byť odôvodnená primeranou diagnózou.

Ak je zamestnávateľ povinný uzavrieť prevádzku z dôvodu verejného záujmu – patrí zamestnancom náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.

Hromadné čerpanie dovolenky treba podľa Zákonníka práce nahlásiť 14 dní vopred. V tejto situácii zamestnávateľ často toleruje rýchlu zmenu situácie. Pre koronavírus by nemal zamestnanec zostať bez príjmu! Úplne bez ústupkov zamestnávateľa je práca z domu formou Home Office.

Rodičia detí do 10 rokov si môžu vybaviť OČR – ošetrovanie člena rodiny počas nútených prázdnin – zatiaľ v trvaní 2 týždňov (od 16. do 29. marca 2020). Sociálna poisťovňa na základe Nariadenia č. 461/2003 Z. z. pripúšťa vyplácanie dávky maximálne 10 dní pre deti do 10 rokov. V súvislosti s koronavírusom prijali mimoriadnu úpravu:
• Platí pre deti do dovŕšenia 11 rokov (ak majú deti 10 rokov a 364 dní)
• OČR navyše pokrýva celé súvislé 14-dňové mimoriadne prázdniny

Postup pri predlžovaní tohto obdobia a ďalších pokynov sa bude aktuálne meniť.

Ilustračné foto
 

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština