školy

Spoločnosť Kronospan uvádza viac drevárov do života

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Inzerce

Už štvrtý rok spoločnosť Kronospan, s.r.o. Zvolen (do 30. 09. 2019 názov Bučina DDD, spol. s r.o.) cez nadáciu Kronospan Foundation podporuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo na Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene.

V programe podpory Kronospan Foundation sú v aktuálnom školskom roku v študijnom odbore drevárstvo a nábytkárstvo zahrnuté triedy 1. až 4. ročníka s celkovým počtom 64 žiakov.

Škola cez úzku spoluprácu so spoločnosťou Kronospan, s.r.o. Zvolen zvyšuje svoj kredit u študentov, ich rodičov, v regióne školy, aj v rámci celého Slovenska. Zamestnávateľ má záujem vyhliadnuť si a odborne pripraviť svojich budúcich pracovníkov. Je to rozvojový program, ktorý pomáha rozširovať a zdokonaľovať systém získavania profesijne kompetentných a kvalifikovaných absolventov školy, rozvoj ich odborných vedomostí a zručností, pracovných návykov a postojov, ktoré budú potrebovať pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce v drevospracujúcom priemysle.

Benefity pre každého

Podpora nadácie prináša priame benefity pre každého:
•    pre študenta – finančný bonus za študijné výsledky, ubytovanie a celodenná strava počas celého štúdia zadarmo, rozšírená výučba anglického jazyka, odborná prax v nadnárodnej spoločnosti, ktorá je svetovým lídrom vo výrobe aglomerovaných materiálov na báze dreva
•    pre školu – formou zvýšeného záujmu uchádzačov o štúdium a narastajúci počet zapísaných žiakov do 1. ročníka, čím sa neustále zvyšuje aj kvalita školy
•    pre zamestnávateľa – v úzkom prepojení školy a žiakov so zamestnávateľom Kronospan, s.r.o. Zvolen, v rámci odbornej praxe žiakov už počas ich štúdia na strednej škole a priamej materiálnej podpory škole má zamestnávateľ možnosť vychovať si svojich budúcich zamestnancov
•    pre študijný program Drevárstvo – formou kontinuálneho zvyšovania záujmu o odbor, napr. aj formou pokračovania štúdia na Technickej Univerzite vo Zvolene

Štatistické zaujímavosti o študijnom odbore Drevárstvo a nábytkárstvo v podmienkach školy: 64 žiakov uvedeného odboru tvorí 15 % z celkového počtu žiakov školy. V školskom internáte je ubytovaných 55 % žiakov odboru. Najväčšia vzdialenosť miesta bydliska žiaka v odbore je viac ako 250 km. 25 % žiakov splnilo kritériá na vyplatenie finančného bonusu za 1. polrok šk. r. 2019/2020. Odbornú prax v spoločnosti Kronospan vykonáva 8 vybraných žiakov v priebehu 3. ročníka.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština