aktuality

Normy na pomoc výrobe nábytku a bezpečnosti strojov

ohra_728x90px
ohra_350x90px
ohra_728x90px
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Prehľad nových noriem uverejnených vo Vestníku UNMS SR na mesiac január 2020. Celý vestník obsahuje celkom 164 nových noriem, tiež 12 zmien a 1 opravu STN.

• STN EN 17214 (91 0104) • Vizuálne hodnotenie povrchu nábytku (EN 17214: 2019)
• STN EN 15939 (91 1710) • Nábytkové kovanie. Stanovenie pevnosti a nosnosti závesného kovania skriniek na stenu (EN 15939: 2019)
• STN EN 622-4 (49 2650) • Vláknité dosky. Špecifikácia. Časť 4: Požiadavky na mäkké dosky (EN 622-4: 2019)
• STN EN 15102 (50 3408) • Dekoratívne obklady stien. Výrobky vo forme zvitkov (EN 15102: 2019)
• STN EN 14565 (91 7849). • Pružné dlážkoviny. Dlážkoviny syntetických termoplastových polymérov. Špecifikácia (EN 14565: 2019)
• STN EN ISO 19085-7 (496115) • Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 7: Zrovnávacie, hrúbkovacie a kombinované (zrovnávacie / hrúbkovacie) frézovačky, ktoré spĺňajú normu 1SO 19085-7: 2019 (EN ISO 19085-7:2019; ISO 19085-7:2019)
• STN EN ISO 20607 (83 3004) • Bezpečnosť strojov. Príručka na používanie. Všeobecné zásady tvorby v zmysle ISO 20607: 2019 (EN ISO 20607: 2019; ISO 20607: 2019)
• STN EN ISO 11393-1 (83 2720) • Ochranné odevy pre používanie ručných reťazových píl. Časť 1: Skúšobné zariadenie na skúšku odolnosti proti porezaniu reťazovou pílou v zmysle ISO 11393-1: 2018 (EN ISO 11393-1: 2018; ISO 11393-1: 2018)
• STN EN ISO 11393-3 (83 2720) • Ochranné odevy pre používanie ručných reťazových píl. Časť 3: Skúšobné metódy na obuv v zmysle ISO 11393-3: 2018 (EN ISO 11393-3: 2018 (EN ISO 11393-3: 2018; ISO 11393-3: 2018)

Zmeny:

• STN EN 62841-2-1/A11 (36 1530) • Elektrické ručné náradie, pomocné náradie a strojné zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky. Zmena A 11 (EN 62841-2-1: 2018/A11: 2019)

Ilustračné foto
 

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština