aktuality

Další změny pro podnikatele v roce 2020

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Pouze dvakrát ročně se od letošního roku bude měnit legislativa. A to 1. ledna a 1. července. Jde o jedno z opatření na podporu snižování administrativní zátěže podnikatelů, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem financí (MF) a dalšími subjekty postupně realizuje. Podnikatele letos čekají i další změny, příležitosti a intenzivní podpora. Týkají se mimo jiné pojištění, eNeschopenek, elektronické evidence tržeb (EET), daní, mýta či rodinných firem.

Jednotná data účinnosti – změny v zákonech jen 2x ročně

Od ledna 2020 budou nové zákony, až na některé výjimky (kupř. odvrácení závažných hospodářských škod či ohrožení bezpečnosti státu), účinné pouze ve dvou termínech, a to 1. ledna a 1. července. Podnikatelé tedy již mohou sledovat pouze dva termíny, a nikoli desítky termínů, z hlediska účinnosti nových zákonů s dopadem na podnikatelské prostředí.

Podpora rodinných podniků

Rodinné podniky mohou čerpat záruku od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) k úvěru od komerčních bank, kterým budou financovat aktivity související s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruky budou poskytovány až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč, a až na dobu 12 let. K usnadnění dalšího rozvoje a růstu rodinných firem pak přispěje program EXPANZE. Rodinné podniky tak získají od ČMZRB k profinancování provozních a investičních projektů bezúročný úvěr nebo záruku ještě za více výhodných podmínek než tomu bylo doposud. To znamená, že pokud například budou potřebovat pořídit nový stroj a inovovat tak svůj výrobní proces, budou moci na něj od ČMZRB využít bezúročný úvěr v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů Kč na dobu 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky.

Interaktivní formuláře na webu Businessinfo.cz

MPO umístilo v souladu s Živnostenským balíčkem (www.zivnostensky-balicek.cz) veškeré formuláře na stránky www.businessinfo.cz/formulare. Od 1. ledna jsou tyto formuláře k dispozici v interaktivní podobě, je tedy možné s nimi pracovat v elektronické podobě a odesílat je pomocí datové schránky.

EET (www.etrzby.cz/cs/index)

Od 1. května bude spuštěna tzv. 3. a 4. fáze EET, která je zaměřena na hotovostní platby (uhrazené v hotovosti, šekem, směnkou, zápočtem kauce nebo jistiny), které do současnosti evidenci tržeb nepodléhaly (řemeslníci, zemědělci, svobodná povolání – lékař, advokát apod.). Je tedy potřeba dostatečně včas požádat o autentizační údaje, následně si stáhnout certifikát pro evidenci tržeb a zajistit si a nastavit vybavení pro evidenci tržeb. Živnostníci si ale budou moci požádat už od 1. 2. 2020 o povolení evidovat tržbu ve zvláštním režimu „papírově“ – pokud jejich roční hotovostní tržby nepřesahují 600 tis. Kč, nejsou plátci DPH a nemají víc než 2 zaměstnance (www.etrzby.cz/cs/zvlastni-rezim). Na vyřízení žádosti má správce daně 30 dní a podnikatelé si musí převzít blok účtenek, podnikatel by měl ke správci daně jít s již jasnou představou o počtu bloků, který reálně odpovídá počtu jeho hotovostních tržeb za 4 kalendářní čtvrtletí, kvalifikovaný odhad počtu bloků musí být racionálně podložen. Od 1. května 2020 pak mohou prostřednictvím tohoto způsobu evidence začít evidovat tržby.

Snížení DPH

V souvislosti se zavedením poslední fáze EET se od 1. května sníží DPH na vybrané služby. Z 21 % na 10 % pro kadeřnické a holičské služby, opravy jízdních kol, obuvi, úprav a opravu oděvů a textilních výrobků, prodej točeného piva. Z 15 % na 10 % se snižuje DPH na vodné a stočné, stravovací služby, podávání alkoholických nápojů, domácí péče o děti, půjčování knih a další. Už od 1. ledna se sníží DPH z 15 % na 10% u tepla.

Projekt MOJE daně

Ve druhé polovině roku 2020 dojde ke zjednodušení a digitalizaci systému správy daní a bude umožněno komunikovat se správcem daně online. Současně se podnikatelům ulehčí vyplnění daňového přiznání a údaje, které jsou dostupné ve veřejných registrech, se automaticky předvyplní.

Další daňová opatření

A) Osvobození elektroaut od placení dálničních známek

Dálniční známky už od 1. ledna 2020 nepotřebují elektromobily a hybridy, které mají menší produkci emisí CO2 než 50 g/km.

B) Osvobození tzv. ostatních ploch s krajinnými prvky od daně z nemovitostí

Od 1. ledna 2020 jsou od daně z nemovitostí osvobozeny plochy s vybranými krajinnými prvky. Osvobozeny tak jsou skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy, mokřady apod.

eNeschopenky

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti lékař vystaví v elektronické podobě, zaměstnanci v papírové formě vydá pouze průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce. Zaměstnanec již nebude zaměstnavateli předávat žádné doklady k dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnavatel je nebude předávat Okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud bude trvat pracovní neschopnost déle než 14 dní, zaměstnavatel zašle České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) elektronickou cestou přílohu k žádosti o dávku. Do této přílohy nově uvede, kam se zaměstnanci vyplácí mzda nebo plat. Při konci dočasné pracovní neschopnosti pak bude zaměstnavatel zasílat hlášení ČSSZ s potřebnými údaji, aby mohlo dojít k výplatě poslední dávky nemocenského.

Rozšíření mýta pro vozidla nad 3,5 tuny

Mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny se od 1. ledna rozšiřuje na dalších 868 kilometrů silnic 1. třídy. Nově bude podléhat zpoplatnění například silnice I/20 mezi Plzní a Českými Budějovicemi, dále I/3 od Benešova směrem na Tábor, silnice I/35 z Hradce Králové směrem na Olomouc a také I/43 ze Svitav do Brna. Všechny nově zpoplatněné trasy jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština