reportáže

155. výročí založení průmyslové školy ve Volyni

155. výročí založení průmyslové školy ve Volyni
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Setkání k oslavě založení Průmyslové školy ve Volyni se konala ve dnech 8. – 9. 11. 2019, tedy přesně po 155 letech, kdy byla, 8. listopadu 1864, slavnostně zahájena výuka v Jednotřídní průmyslové škole ve Volyni. V zakládací listině školy se dočteme, že „bylo ustavičně u veřejném mínění nářky na kleslost zanedbaného řemeslnictva Českého slyšeti a obcím kladeno na srdce, aby školy proň zakládaly. Tedy obec Volyňská byla první v Čechách, která nahlížíc potřebu školy průmyslové na návrh Vojtěcha Majera v zasedání zastupitelstva městského dne 3. září 1864 o zřízení takové školy jednohlasně se usnesla.“

Výuka, tehdy určená všem řemeslníkům, jak se dočteme v obsažném ALMANACHU, vydaném k letošním oslavám pořadatelem, Vyšší odbornou školou a střední průmyslovou školou Volyně, Resslova 440, se konala v různých budovách a název školy se postupně měnil. Ale adresa školy se nezměnila od roku 1933, kdy byla, v letech 1930 až 1933, podle návrhu Ing. Vladimíra Wallenfelse a Ing. arch. Františka Fialy, postavena na okraji města na Hadím vrchu nová moderní škola ve funkcionalistickém slohu. S prostornými učebnami, kabinety, velkými dílenskými prostory, bytem ředitele a školníka byla na svou dobu vysoce moderní a díky volným prostranstvím okolo budovy, se mohla v dalších letech dle potřeb rozšiřovat. Zejména za posledních třicet let, kdy od 1. ledna 1990 je ředitelem školy RNDr. Jiří Homolka a spolu se zástupcem Ing. Petrem Červeným tvoří dokonale sehraný tým, prošla škola mnoha proměnami potřebnými pro současnou výuku. Nejrozsáhlejší rekonstrukce byla v roce 2009. Škola si přesto zachovala výjimečný prvorepublikový funkcionalistický vzhled. Neoddělitelnou součástí školy se stala hala pro automatizované zpracování dřeva, slavnostně otevřená při oslavách 150. výročí, dne 8. 11. 2014 (viz DM 12/2014).

V ALMANACHU 1864–2019 a v zahajovacím projevu oslav uvedl doktor Homolka mj. rozsáhlou spolupráci s českými a zahraničními školami, realizované a připravované projekty. Již téměř 15 let je škola detašovaným pracovištěm Technické univerzity vo Zvolenu, jak ve svém projevu zmiňoval také prof. Ing. Štefan Barcík, Ph.D.

Dvouhodinový maraton projevů vzácných hostů před více než tisícem absolventů, řadou spolupracujících firem a nejméně dvěma sty zástupci z partnerských škol České republiky, Slovenska, Slovinska, Německa a Norska, zahájila členka Evropského parlamentu Ing. Radka Maxová. Na závěr hovořil nejstarší přítomný absolvent z roku 1951, obdivuhodně vitální pan František Hašek z Benešova, rok narození 1927. Vzpomínal, podobně jako ve svých příspěvcích v ALMANACHU absolventi, kteří se výborně uplatnili v tuzemsku i zahraničí, jak jej škola kvalitně do praxe připravila, a to nejen odborně, ale i lidsky.

Doprovodný program

Kromě prohlídek školy, prací žáků a studentů, historického i současného vybavení kabinetů, laboratoří, tříd, dílen, bylo možné v odpoledních hodinách vidět provoz CNC centra, rozšířit kulturní poznání divadelním představením, nebo Prácheňským souborem písní a tanců nebo jet autobusem na Lomec. Zvolila jsem Lomec, poutní kostel Jména Panny Marie, a vřele doporučuji příležitostně navštívit.

Vrcholně barokní kostel postavil hrabě Emanuel Buquoy podle vzoru „španělských kaplí“, a je věrnou podobou kaple v tehdy španělském Brabantsku. Milovníci dřeva se ve svatyni vysoké 31 m potěší původním monumentálním oltářem baldachýnového typu. Je zde uplatněn starokřesťanský zvyk, svatostánek zavěšený nad oltářním stolem. Oltář byl vyřezán na objednávku hraběte Buquoye a je zmenšenou napodobeninou papežského oltáře z baziliky sv. Petra v Římě, jehož autorem je italský barokní architekt, malíř a sochař, Giovanni Lorenzo Bernini. Rozdíl není jen ve velikosti, ale i v materiálu. V Římě je oltář z mramoru, pro Lomec oltář ze dřeva vyřezal během jednoho roku řezbář Jan Wauscher z Lince. Kolem oltáře se tyčí čtyři mohutné tordované sloupy s patkami zdobenými korunami, dříky jsou ovinuté haluzemi vinné révy s hrozny a s korintskými hlavicemi. Sloupy nesou baldachýn. Ve vrcholu sloupů drží čtyři velcí andělé věnce ze zlaceného akantu. Na jejich konci je zavěšený osmiboký svatostánek v podobě lucerny, V jeho horní zasklené části je soška Panny Marie. Dolní část slouží k uchování Nejsvětější svátosti. Čtyři andílci po stranách nesou trůn Boha a jeho Rodičky. Na podstavcích oltářních sloupů hledí okřídlené hlavy andělů. Kostel byl vysvěcen 14. září 1704, takže již 315 let jedinečnost myšlenky a dokonalé zpracování obdivují laici i odborníci.

Pro mě to bylo milým ukončením oslav, i když ty dále pokračovaly a večer končily společenským plesem.

Autor: Ing. Helena Prokopová
Cech čalouníků a dekoratérů
Kontakt: cech_cal@volny.cz
Foto: autorka

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština