aktuality

Financovanie 2019 Lesy – Drevo cez aktuálne legislatívne a klimatické zmeny

Ilustrační foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Séria každoročnej medzinárodnej konferencie Financovanie Lesy – Drevo, ktorú organizuje Lesnícka fakulta Technickej univerzity Zvolen, pokračuje už zajtra (21. novembra 2019). Zameranie konferencie predurčuje hlavný referát, ktorý prednesie generálny riaditeľ Služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jaroslav Regec na tému „Aktuálne legislatívne zmeny a financovanie lesného hospodárstva na Slovensku“.

Nasledovať budú referáty generálneho riaditeľa š.p. LESY SR Ing. Mariana Staníka „Vplyv ochrany prírody na ekonomiku lesného hospodárstva“, predstaviteľa Vojenských lesov a majetkov SR Jána Juricu „Analýza vplyvov opatrení na ochranu prírody v ekonomike š.p. VLM SR“, zástupcu Obecných lesov s.r.o. Veľký Folkmár Michala Tomčíka „Financovanie obecných lesov v kontexte moderného lesníctva“.

Z pohľadu drevárov doplnia zaujímavé témy: PhDr. Peter Zemaník – generálny sekretár Zväzu spracovateľov dreva SR „Drevospracujúci priemysel SR a výzvy budúcnosti“, doc. Ing. Marek Potkány, PhD. „Referenčná drevostavba z pohľadu vplyvov na vybrané environmentálne ukazovatele“, doc. Ing. Miloš Gejdoš, PhD. „Analýza cien dreva a trhu s drevom v kontexte globálnych zmien“, Július Jankovský „Aktuálna situácia využívania biomasy v elektro-energetickej sústave SR a EÚ“.

Odborná garantka konferencie prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. túto časť doplní referátom „Analýza rizík financovania lesných podnikov na Slovensku“. Poznatky do samostaných prednášiek sformulovali z Českej zemědelskej univerzity v Prahe „Les ako vlastnícky a spoločenský jav v súvislosti s klimatickou zmenou na príklade Českej republiky“ a z Mendelovej univerzity v Brne „Modulové prognózovanie ukazovateľov pri náhodných ťažbách v rámci LHC“.

Ilustračné foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština