aktuality

Dizajn a biznis – témy o finančnej a odbornej podpore dizajnérov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Slovenské centrum dizajnu usporiada konferenciu Dizajn a biznis. Uskutoční sa 26. novembra 2019 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Patrí do seriálu sprievodných podujatí počas vyhodnotenia Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn. Vstup je voľný, prihláška cez online registráciu www.scd.sk/ncd.

Konferencia začne 26. 11. 2019 o 8:30 registráciou. Úvodný príhovor v 9:00 bude mať riaditeľka SCD Mgr. Mária Rišková. Témy prednášok na podporu dizajnérov:

9.15 – 9.45 Poradenstvo v podnikaní MSP
SBA – Slovak Business Agency / Dávid Špilák
Vzdelávanie a odborné poradenstvo v oblasti rozbehu a rozvoja podnikania malých a stredných podnikov so zameraním na kreatívny priemysel.

9.45 – 10.15 Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra / Simona Tibenská, Irena Vavrincová
Rozvoj inovačných procesov prostredníctvom spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (dizajn, architektúra, marketing, IKT) – kreatívne vouchre a odborné podujatia.

10.15 – 10.30 Prestávka na kávu

10.30 – 11.00 Dizajny. Prečo a ako ich chrániť
UPV SR – Úrad priemyselného vlastníctva SR / Karol Klavec
Možnosti ochrany dizajnov v krajinách EÚ prostredníctvom národných dizajnov, ako aj prostredníctvom registrovaných alebo neregistrovaných dizajnov Európskeho spoločenstva.

11.00 – 11.30 Dizajn a FPU
FPU – Fond na podporu umenia / Soňa Kánovicsová
Činnosť FPU, základné formy podpory (dotácia a štipendium), podprogramy v oblasti tvorby v rámci dizajnu, usporiadanie výstavy, medzinárodné mobility, výskum a vydanie publikácií s dôrazom na tvorbu dizajnu; predstavenie výziev pre rok 2020 a podmienky podpory.

11.30 – 11.40 Prestávka na kávu

11.40 – 12.10 Mesto Bratislava pre dizajnérov
MIB – Metropolitný inštitút Bratislavy / Dana Kleinert, Zuzana Ivašková, Zora Jaurová
Nadácia mesta Bratislavy – nový grantový nástroj mesta a Metropolitný inštitút Bratislavy a jeho prínos pre segment dizajnu a kreatívneho priemyslu.

12.10 – 13.00 Individuálne poradenstvo, rozhovory pri káve

Ilustračné foto

 

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština