aktuality

S cenami prof. Halabalu odovzdali aj cenu Úradu priemyselného vlastníctva

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Do 15. ročníka medzinárodnej súťaže budúcich dizajnérov o Cenu prof. Jindřicha Halabalu 2019 sa zapojilo 6 univerzít. Okrem domácej TU Zvolen súťažili zo Slovenska študenti a absolventi STU Bratislava, TU Košice, VŠVU Bratislava. Súťaž v párnych rokoch organizuje Mendelova univerzita Brno, ktorá do Zvolena tohto roku pritiahla aj ČVUT v Praze. O ceny sa uchádzalo 86 prác od 82 autorov. Z Katedry nábytku a dizajnu Drevárskej fakulty TU Zvolen predstavili 32 prác.

Všetky práce formou modelov a posterov sú vystavené v Slovenskej národnej galérii na Zvolenskom zámku na rovnomennej výstave od 7. novembra do 8. decembra 2019. Slávnostným príhovorom na vernisáži ju otvoril dekan DF TU Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Ceny odovzdala poverená vedúca Katedry dizajnu a interiéru DF TU Zvolen Mgr. Art. Elena Farkašová, ArtD.

Dizajn nábytku – klauzurálne/semestrálne práce. Cenu získal Mgr. Art. Edgar Ondroušek z Technickej univerzity Zvolen za jednoduché a esteticky pôsobivé stvárnenie kresla. Čestné uznanie dostal Bc. Radovan Labaš z Vysokej školy výtvarných umení Bratislava za stoličku pre hendikepovaných s epilepsiou.

Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa štúdia. Odborná porota udelila Cenu Halabalu Bc. Šimonovi Galanskému z Vysokej školy výtvarných umení Bratislava za Kreslo Sinou. Paralelne do súťaže poslal aj druhé kreslo Barstool SG2/2 z tejto série – tomuto návrhu udelili špeciálnu cenu Úradu priemyselného vlastníctva SR. Čestné uznanie získal Bc. Peter Kušnír z Technickej univerzity Košice za inovatívne riešenie úložného nábytku Uni Store.

Dizajn interiéru – klauzurálne/semestrálne práce. Nositeľom Ceny Halabalu je Mgr. Art. Katarína Štefániková z Technickej univerzity Zvolen za prácu Krajská knižnica Zvolen – odd. pre deti a mládež za variabilitu kontajnerov a regálov v priestore. Aj čestné uznanie zostalo na TU Zvolen – získala ho Bc. Katarína Czúzová za prácu Aktívny verzus pasívny priestor, aplikovanej v novom funkčnom priestore pre študentov dizajnu.

Dizajn interiéru – záverečné práce 1. a 2. stupňa štúdia. Cenu získala Mgr. Art. Katarína Nagyová z STU Bratislava za prácu Adaptácia budovy na nový účel.

Všetky projekty

Foto: Víťazná práca esteticky pôsobivého kresla Instant-T, autor Mgr. Art. Edgar Ondroušek z TU Zvolen

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština