reportáže

Když se s rodiči zapojí i tři děti, pak firmě neublíží ani ekonomická krize

Když se s rodiči zapojí i tři děti, pak firmě neublíží ani ekonomická krize
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Při cestě autem po silnici I/38, v úseku mezi Jihlavou a Znojmem před obcí Grešlové Mýto, si nelze nevšimnout oploceného areálu s opravenou správní budovou a specializovanou prodejnou „Lovecký svět“. Po vjezdu dovnitř a zastavení na přilehlém parkovišti pak v zadní části pozemku vloni zmodernizované pilnice, rozsáhlých prostor pro větší zhodnocení řeziva a v neposlední řadě rovněž nově opraveného objektu „Paletového ateliéru“. Jde o výrobní provoz rodinné firmy OBALFRUKT, dřevařská výroba spol. s r.o. se sídlem v Blatnici u Jaroměřic nad Rokytnou, provozované manžely Vlastimilem a Miladou Šlechtovými, jejich dcerou Miladou a synem Martinem, kteří se spolu s 60 zaměstnanci zabývají komplexní výrobou více jak 300 typů přepravních palet a dřevěných obalů. Malá část jejich produkce je přímo v areálu mladší dcerou Hanou využívána pro výrobu „designového“ paletového nábytku.

Společnost OBALFRUKT byla založena v říjnu 1991 nejstarším ze tří současných jednatelů dnes devětasedmdesátiletým lesním technikem Vlastimilem Šlechtou a jeho manželkou Miladou, která se jakožto ekonomka stará o firemní finance. Výrobní činnost zahájila ve vlastních prostorách v Blatnici u Jaroměřic nad Rokytnou, kde se majitelé spolu s jedním zaměstnancem a starší zakoupenou tloušťkovačkou pustili nejprve do výroby hoblovaných červenobílých zábran používaných na silnicích a určených pro rakouský trh. O dva roky později (1993) postavili v areálu menší jednorámovkovou pilnici a z vyprodukovaného řeziva začali vyrábět dřevěné bedny a 2 typy přepravních palet (EUR paleta a 1 typ jednorázové). V následujících letech firma spolu s rostoucím objemem výroby a rozšiřujícím se sortimentem postupně přijímala další zaměstnance. Mezi nimi byla i starší dcera manželů Šlechtových Milada Čechová, u níž rodiče po skončení střední školy využili, s ohledem na tehdejší velký podíl exportu, výborně zvládnutou němčinu, a která se postupně začala podílet i na vedení společnosti ve funkci jednatelky a výrobní ředitelky.

Od počátku snaha o kompletní výrobu…

V roce 2002, kdy zaměstnávali 10 lidí, vstoupil do rodinné firmy ještě syn Martin, absolvent SLŠ v Písku a poté Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU v Praze. S jeho příchodem a za podpory sestry nastala druhá etapa postupného růstu produkce a počtu zaměstnanců, provázená nejen modernizací technologie, ale ve spojení s nákupem 65 hektarů lesa také rozšířením činnosti firmy o lesnictví. „Firemní strategií, kterou již na počátku nastavili naši rodiče, je kompletní zajišťování kvalitní výroby dřevěných obalů, a to od těžby dřeva a pořezu kulatiny, přes vlastní kompletaci palet, jejich tepelné ošetření IPPC a sušení, až po včasnou dopravu k odběratelům. S tím je spojena i naše lesnická činnost, kterou v současné době provozujeme na cca 115 hektarech vlastních lesních porostů s cílem mít takříkajíc železnou zásobu pro období, až pomine současný nadbytek dřevní hmoty na trhu,“ říká jednatel a ředitel společnosti Ing. Martin Šlechta a pokračuje s tím, že v roce 2007, po investicích do pořízení automatické sbíjecí linky palet, sušárny a nakladače, byla firma nucena zabývat se otázkou nutného navýšení pořezové kapacity pilnice. To se jí podařilo vyřešit v roce 2009 pronájmem druhého pilařského provozu v Moravských Budějovicích. Od května 2013 pak veškerý pořez (cca 30 tis. m3 za rok v jedné směně) realizuje na vlastní odkoupené dvourámovkové pile v Grešlovém Mýtě, kam o rok později přesunula i výrobu celého obalového sortimentu. Na jeho výrobě se v současné době spolu s majiteli podílí 60 zaměstnanců, kteří ročně vyprodukují kolem 800 tis. kusů výrobků ve více jak 300 různých typech.

…a nezávislost na jednom odběrateli

Současná pilnice, zpracovávající kulatinu ve třídě IIID (v dřevinách smrk, jedle, borovice, modřín, lípa, osika a bříza), si v loňském roce prošla částečnou modernizací. A to jak na vstupu kulatiny, kde byl před stávající odkorňovač instalován reduktor kořenových náběhů, tak především na výstupu řeziva, které je nyní směrováno do nově postavené haly sousedící s pilnicí. Je vybavena dvěma samostatnými technologickými uzly, z nichž jeden zajišťuje krácení středového materiálu včetně prizem a následně jejich případné rozmítnutí, a druhý omítání bočního řeziva.

„Cílem modernizace je pořezat denně něco přes 200 m3 kulatiny, abychom byli v řezivu soběstační a dalšími operacemi ho upravili tak, aby mohlo rovnou z pilnice směřovat ke zpracování do palet, které by pak šly přímo do sušáren. Jelikož palety vyrábíme z nesušeného materiálu a až hotové je sušíme na zákazníkem požadovanou vlhkost (v závislosti na druhu přepravovaných výrobků), potřebujeme maximálně zkrátit dobu skladování řeziva, které by v neproloženém stavu velmi rychle plesnivělo,“ upřesňuje Ing. Šlechta s tím, že výrobní sortiment firmy je tvořen především atypickými paletami. Jsou vyráběny na základě zákazníkem požadované specifikace nebo firemního návrhu konstrukce navržené s ohledem na velikost přepravovaného zboží, jeho hmotnost apod. „Snažíme se vyhovět zákazníkům požadujícím třeba i 1 kus daného atypu. Tyto kusy a malé výrobní série palet zhotovujeme pomocí forem a pneumatických hřebíkovacích pistolí. Větší série pak na automatické paletovací lince a paletovacích stolech. Spolu s atypy vyrábíme i veškeré druhy standardních palet, přičemž v případě EUR palet jsme po získání licence přešli k výrobě EPAL palet. Přiměla nás k tomu dlouhodobá distribuce falzifikátů EUR palet, především z východních destinací, přicházejících na náš trh bez kontroly a nesplňujících základní parametry,“ doplňuje bratra Milada Čechová a dodává, že palety jsou mimo již zmíněného sušení na přání zákazníka tepelně ošetřeny dle standardu IPPC, opatřeny požadovaným značením, stohovány do sebe nebo na sebe atd.

Kromě palet firma vyrábí různé dřevěné obaly a konstrukce, jako jsou např. přepravní bedny, přepravní nosníky či podvozky, palety s opěrou, víka, rošty, nástavce apod. Celý tento sortiment je z 85 % směrován na domácí trh přímo k výrobcům do něj baleného zboží, rekrutujících se z různých resortů od stavebnictví, keramického průmyslu, potravinářství, strojírenství až po automobilový průmysl.

Menší rodinná výpomoc

„Od začátku se snažíme, aby naši odběratelé byli diferencovaní. To se nám vyplatilo při poslední ekonomické krizi, kdy např. automobilový průmysl nebo stavebnictví v odběrech stagnovaly, ale naproti tomu výrobci tepelných čerpadel, solárních panelů apod. tyto ztráty dorovnaly tak, že my jsme po celou dobu šli ekonomicky nahoru,“ pochlubil se Ing. Šlechta s tím, že s odbytem palet rodině do jisté míry pomáhá také jeho mladší sestra Ing. Hana Doležalová, která z vybraných typů skládá paletový nábytek. „K této myšlence mě přivedl bratr Martin, který je mimo jiné elitním IPSC střelcem továrního týmu České zbrojovky a.s. (CZ Shooting Team), když spolu s kamarádem sestavili několik křesel, stolků a dalšího vybavení pro svoji v areálu provozovanou prodejnu Lovecký svět. Po mateřské dovolené jsem se proto rozhodla nevrátit se do bankovnictví, ale pokračovat v tom, co mně bratr tak skvěle nachystal,“ pochvaluje si Ing. Doležalová, která od roku 2014 provozuje v areálu rodičů a sourozenců Paletový ateliér, kde navrhuje a poté sama vyrábí nejrůznější interiérový i exteriérový nábytek a doplňky. A to zpravidla z palet vyráběných standardně, v případě speciálních požadavků zákazníka jí rodina vyrobí palety na míru.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Ing. Hany Doležalové

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština