aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. října 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 10/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů, elektromechanického nářadí, zpracovatelů dřeva, výrobců nábytku a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 11. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 12, 20, 49, 66, 70, 72, 73, 91 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 12 0007 • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí , osvětlení a akustiky – Modul M1-6 (PMD: EN 16798-1:2019)
• ČSN č.ú. 12 0008 • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (PMD: EN 16798-17:2017)
• ČSN č.ú. 20 0004 • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek pro rovinné brusky se svislou osou brousícího vřetena a vratným pohybem stolu – Zkoušky přesnosti (PMD: ISO 1985:2015)
• ČSN č.ú. 20 0005 • Přejímací podmínky svislých vrtaček stojanových – Zkoušky přesnosti (PMD: ISO 2772:2019)
• ČSN č.ú. 20 0006 • Podmínky zkoušek pro obráběcí centra – Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu (PMD: ISO 10791-7:2014)
• ČSN č.ú. 20 0007 • Podmínky zkoušek pro obráběcí centra – Část 6: Přesnost rychlostí a interpolací (PMD: ISO 10791-6:2014)
• ČSN č.ú. 20 0008 • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek rovinných frézek – Zkoušky přesnosti – Část 2: Stroje s posuvným portálem (PMD: ISO 8636-2:2007)
• ČSN č.ú. 20 0009 • Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra – Část 2: Zkoušky geometrické přesnosti strojů se svislou osou obrobkového vřetena (PMD: ISO 13041-2:2008)
• ČSN č.ú. 20 0010 • Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra – Část 5: Přesnost rychlostí a interpolace (PMD: ISO 13041-5:2015)
• ČSN č.ú. 20 0011 • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem – Část 3: Stroje s pohyblivým stojanem a pohyblivým stolem (PMD: ISO 3070-3:2007)
• ČSN č.ú. 20 0012 • Podmínky zkoušek pro obráběcí centra – Část 10: Vyhodnocení tepelných deformací (PMD: ISO 10791-10:2007)
• ČSN č.ú. 20 0013 • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem – Část 2: Stroje s pohyblivým stojanem podél osy X (podlahový typ) (PMD: ISO 3070-2:2016)
• ČSN č.ú. 20 0014 • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek přesnosti vyvrtávaček a frézek s vodorovným vřetenem – Část 1: Stroje s pevným stojanem a pohyblivým stolem (PMD: ISO 3070-1:2007)
• ČSN č.ú. 20 0015 • Podmínky zkoušek pro obráběcí centra – Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou vřetena (vodorovná osa Z) (PMD: ISO 10791-1:2015)
• ČSN č.ú. 20 0016 • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 10: Určení měřících vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů (PMD: ISO 230-10:2016)
• ČSN č.ú. 20 0017 • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 7: Geometrická přesnost os rotace (PMD: ISO 230-7:2015)
• ČSN č.ú. 49 0011 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky (PMD: EN ISO 19085-7:2019+ ISO 19085-7:2019)
• ČSN č.ú. 49 0012 • Vláknité desky – Požadavky – Část 4: Požadavky na izolační desky (PMD EN 622-4:2019)
• ČSN č.ú. 49 0013 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky (PMD: EN ISO 19085-7:2019+ ISO 19085-7:2019)
• ČSN č.ú. 66 0008 • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety – Smyková zkouška (PMD: EN ISO 22632:2019+ ISO 22632:2019)
• ČSN č.ú. 66 0009 • Lepidla – Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety – Zkouška v odlupování(PMD: EN ISO 22631:2019+ ISO 22631:2019)
• ČSN č.ú. 70 0003 • Sklo ve stavebnictví – Stanovení emisivity (PMD: EN 128981:2019)
• ČSN č.ú. 70 0004 • Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo – Část 1: Definice a popis (PMD: EN 12150-1:2015+ A1:2019)
• ČSN č.ú. 72 0035 • Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech (PMD: EN 1849-2:2019)
• ČSN č.ú. 72 0036 • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovené dlouhodobé navlhavosti při difuzi (PMD: EN ISO 16536:2019+ ISO 16536:2019)
• ČSN č.ú. 73 0096 • Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlastností prostupu vodní páry – Misková metoda (PMD: EN ISO 12572:2016)
• ČSN č.ú. 73 0098 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Obecné požadavky (PMD: EN 15269-1:2019(CPR))
• ČSN č.ú. 91 0018 • Nábytkové kování – Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu (PMD: EN 15939:2019)
• ČSN č.ú. 91 0019 • Nábytek – Sedací nábytek – Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti (PMD: EN 1728:2012)
• ČSN č.ú. 91 0020 • Dětský nábytek – Koše Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (PMD: FprEN 1130)
• ČSN č.ú. 91 0021 • Nábytek bytový – Sedací nábytek – Hodnocení stability (PMD: EN 1022:2018)
• ČSN č.ú. 94 0026 • Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (PMD: EN 14988:2017)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 12 0007, 49 0011, 49 0012, 66 0008, 66 0009, 72 0035, 72 0036 a 91 0018
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 12 0008, 73 0096: Univerzitní centrum Energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
• úkoly ve třídě 20, č.ú. 49 0013: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/1, 113 42 Praha 1
• úkoly ve třídě 70: IKATES, s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice
• č.ú. 73 0098: PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 91 0019 – 91 0021, 94 0026: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština