aktuality

Univerzitný podiel na rozvoji lesného hospodárenia Pro Populo

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Na slávnosti k 25. výročiu hospodárenia a starostlivosti spoločnosti Pro Populo o cirkevné lesy Spišskej Kapituly sa zúčastnil aj rektor TU Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. aby prevzal Pamätné plakety vlastníka a správcu lesov pri príležitosti tohto jubilea. Pamätné plakety rektorovi odovzdal spišský biskup ThDr. Štefan Sečka, PhD. a riaditeľ Pro Populo s.r.o. Poprad Ing. Jozef Jendruch, PhD.

Pro Populo je neštátny subjekt, ktorý hospodári na 13 tisíc hektároch lesa. Cirkvi ich venoval kráľ Ondrej II. už v roku 1205. V roku 2018 spracovali lesníci 150 tisíc m³ kalamitnej hmoty formou dodávok na piliarske produkty. Pre zveľadenie lesa vysadili 1.250.000 sadeníc. Riaditeľ Pro Populo sa vyjadril, že s univerzitnou podporou „hospodária umne, zodpovedne a s láskou“.

Zameranie doplnkovej prednášky prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. z Lesníckej fakulty TU Zvolen bolo na stav, riziká a perspektívy takéhoto hospodárenia. Vyzdvihol, že v lokalitách s pomalším rozpadom smrečín v dôsledku klimatických zmien a následného škodlivého pôsobenia podkôrneho hmyzu, dokážu aktívne realizovať podsadby jedle a buka. Smerujú k pestovaniu trvale etážových, výškovo a druhovo diferencovaných porastov s vyššou biologickou diverzitou, stabilitou a odolnosťou.

Dlhoročnú spoluprácu vyjadril rektor Technickej Univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. udelením Jubilejnej medaily TU Zvolen Spišskému biskupovi ThDr. Štefanovi Sečkovi, PhD. a riaditeľovi cirkevných lesov Pro Populo Ing. Jozefovi Jendruchovi, PhD.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština