odborná témata

Výroba nábytku v ČR loni opět vzrostla o téměř 1,7 miliardy korun

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Český nábytkářský průmysl zaznamenal v roce 2018 další růst svého výkonu, a to již poosmé za sebou a navíc o větší objem, než se čekalo. Oproti prognóze Asociace českých nábytkářů ze září loňského roku (viz DM 11/2018) výroba nábytku vzrostla nikoliv na odhadovaných 44,82 mld. Kč, ale dokonce až na 46,34 mld. Kč, což je v porovnání s rokem 2017 (44,68 mld. Kč) nárůst o 1,66 mld. Kč. To je podle nábytkářského resortu oproti předchozím létům velmi solidní nárůst.

Tyto a další oborové informace zveřejnila AČN 21.3. 2019 na tiskové konferenci uspořádané při příležitosti zahájení 10. ročníku veletrhu FOR INTERIOR – jaro, který spolu s dalšími veletrhy pro bydlení a zahradu proběhl ve dnech 21.–24. 3. 2019 na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech. Prezentovaná data týkající se exportu a importu byla poskytnuta Českým statistickým úřadem, zatímco údaje o produkci byly zjištěny poradenskou a informační společností APICON CONSULTING z Kroměříže, zastoupenou Ing. Róbertem Babukou, MBA, přímým oslovením vybraného vzorku tuzemských výrobců s patřičnou vypovídající hodnotou. Přítomným novinářům je zde tlumočil tajemník AČN Ing. Tomáš Lukeš spolu s prezidentem asociace Ing. Martinem Čudkou. V roce 2018 dosažená čísla jsou podle Ing. Čudky jasným doložením toho, že českým výrobcům nábytku se stále daří poměrně dobře, byť u samotného objemu výroby s ohledem na přetrvávající nedostatek pracovních sil se resort již možná přiblížil svému stropu. Nicméně v případě přidané hodnoty u nábytku je však vidět vzhledem k trvale rostoucímu exportu stále velký potenciál.

Nábytkáři se prozatím s nedostatkem lidí vyrovnali

Graf č. 1 Porovnání výroby, exportu a importu se spotřebou (v mld. Kč) v letech 2007–2018

S odkazem na přiložený graf č .1 je podle Ing. Lukeše zřejmé, že oproti zářiovým propočtům a odhadům AČN, vycházejících z výsledků I. pololetí 2018 a předpovídajících zvolňující se tempo růstu výroby, došlo v jeho II. pololetí naopak ke zrychlení tempa růstu, a to nejen ve výrobě, ale i v exportu. Objem výroby totiž namísto předpokládaných 44,82 mld. Kč vzrostl dokonce až na 46,34 mld. Kč, tedy meziročně ve srovnání s rokem 2017 o dalších 1,66 mld. Kč, což je oproti přechozím létům, zejména pak roku 2017 (44,68 mld. Kč), velmi solidní nárůst. „Je vidět, že český nábytkářský průmysl si dokáže poradit s nedostatkem pracovníků ve výrobě. Růst je podpořen investicemi do moderních technologií, digitalizace a robotizace. Samozřejmě i výkonným managmentem a organizací výroby. Do budoucna vzhledem k proexportní orientaci bude záležet i na kurzu české koruny,“ zkonstatoval na úvod tiskové konference tajemník AČN Ing. Tomáš Lukeš a dodal, že i přes růst tuzemské spotřeby nábytku se dobré výsledky nábytkářského průmyslu opírají o exportní úspěšnost.

Exportní výkonnost nižší, ale objemy vývozu vyšší

Graf č. 2 Exportní výkonnost českých nábytkářů v letech 2013–2018 v procentech

Podle tajemníka AČN již řadu let dochází v ČR k postupnému růstu objemu dováženého nábytku, který, jak je patrné z grafu č. 1, i loni meziročně narostl o další 1,1 mld. Kč a přiblížil se tak hranici 20 mld. Kč. Bohužel se také dále zvyšuje podíl importu na tuzemské spotřebě (viz graf č. 3), který v loňském roce už lehce přesáhl 53 % (konkrétně 53,09 %). „Ačkoliv jde o číslo poměrně vysoké, je pořád o více jak jeden procentní bod nižší, než na podzim loňského roku námi očekávaných 54,24 %. Pokud jde o exportní výkonnost českého nábytkářského průmyslu (viz graf č. 2, ta byla v roce 2017 na 18,78 % a v roce 2018 na 18,75 %, což lze považovat za setrvalý stav,“ doplnil Ing. Lukeš s tím, že naproti tomu se ale objem vyváženého nábytku vloni meziročně zvýšil z 27,28 mld. Kč v roce 2017 na 28,68 mld. Kč, tedy o 1,4 mld. Kč.

Exportovaný sortiment pak tvořil ze 70 % nábytek nebytový, z 23 % bytový a ze 7 % ostatní (zahradní apod.).

Cena nábytku z dovozu již klesla pod 50 Kč za 1 kg

Graf č. 3 Podíl importu na spotřebě v letech 2013–2018 v procentech

„U exportovaného nábytku z ČR, jsme po jistém poklesu ceny za kilogram v roce 2017, kdy její hodnota spadla na 76,10 Kč/kg, naopak svědky opětovného a poměrně výrazného růstu ceny vyváženého nábytku,“ uvedl dále Ing. Lukeš s tím, že v loňském roce dosáhl vyvážený nábytek průměrné hodnoty 81,68 Kč za kilogram. Oproti tomu cena importovaného nábytku již třetím rokem klesá. „Zatímco v roce 2015 cena importovaného nábytku dosáhla 66,38 Kč/kg, v roce 2016 spadla na 64,64 Kč/kg, v roce 2017 již dokonce na 50,08 Kč/kg a pokračující pokles byl zaznamenán i v roce 2018, kdy se cena importovaného nábytku propadla na 48,28 Kč/kg. Nadále se tedy projevuje trend dovozu stále levnějšího nábytku a lze spekulovat, že i nábytku méně kvalitního, doplnil tajemník s dovětkem, že statistiky samozřejmě zahrnují i luxusní a velmi drahý nábytek, který se k nám též dováží. Loni k nám importovaný sortiment tvořil ze 46 % nábytek nebytový, ze 40 % bytový a ze 14 % ostatní.

Nejvíce českého nábytku stále míří do Německa

Podle Ing. Lukeše stále platí, že největšími importéry nábytku do ČR jsou zejména velké specializované nábytkářské markety. Největší podíl na importu nábytku do České republiky má Polsko, odkud k nám byl v loňském roce podle informací AČN dovezen nábytek již za více jak 5 mld. Kč – konkrétně 5 238 181 tis. Kč, což je o 5,7 % více jak v roce 2017. Druhým největším dovozcem bylo Německo (cca 3,83 mld. Kč) s meziročním zvýšením importu o 1,1 % a v závěsu za ním Čína, odkud k nám byl importován nábytek za více jak 2,99 mld. Kč, což bylo v porovnání s rokem 2017 o 6,4 % více. Polsko společně s Čínou loni opět dosáhly více jak třetinového podílu (cca 41,2 %) na celkovém importu nábytku. Větší objemy nábytku za více jak miliardu korun byly do ČR dovezeny ještě ze Slovenska (1 071 379 tis. Kč), což je o 12 % více jak v roce 2017, a také z Itálie (1 026 747 tis. Kč), kde meziroční nárůst činil 3,3 %. Import nábytku ve stovkách miliónů korun se pak uskutečnil z Rakouska (cca 847 mil. Kč s meziročním nárůstem o 4,1 %), Litvy (cca 468 mil. Kč / +11,5 %), Tuniska (cca 403 mil. Kč / +25 %), Švédska (cca 399 mil. Kč / +28 %), Francie (cca 314 mil. Kč / -1,3 %), Vietnamu (cca 281 mil. Kč / -16,2 %), Holandska (cca 263 mil. Kč / +37,1 %), Rumunska (cca 257 mil. Kč / -38 %), Velké Británie (cca 251 mil. Kč / -10,1 %), Dánska (cca 212 mil. Kč) a menší objemy (v rozmezí cca 180–122 mil. Kč) obchodníci dovezli ještě z USA, Maďarska, Španělska, Turecka a Tchaj-wanu.

Naopak největší část českého exportu nábytku (31,8 %) mířila do Německa, což v přepočtu na peníze činilo více jak 9,13 mld. Kč a kde tentokrát došlo k meziročnímu zvýšení o 15,7 %. Pro úplnost informací je pak třeba doplnit to, že výše uvedený německý export je z více jak poloviny tvořen nábytkovými dílci. S velkým odstupem, ale oproti Německu naopak s 1,0 % snížením, následovalo Slovensko (cca 2,44 mld. Kč), Francie (cca 2,23 mld. Kč / +25,5 %), Velká Británie (cca 1,38 mld. Kč / +11,7 %), Rakousko (cca 1,33 mld. Kč / -7,2 %), Polsko (cca 1,27 mld. Kč / +15,1 %), USA (cca 1,21 mld. Kč / -16,5 %), Švédsko (cca 893 mil. Kč / -4,6 %), Holandsko (cca 885 mil. Kč / +17,1 %), Švýcarsko (cca 734 mil. Kč / -18,8 %), Belgie (cca 677 mil. Kč / -11,5 %), Španělsko (cca 649 mil. Kč / +10,5 %), Itálie (cca 631 mil. Kč / -0,9 %) a Maďarsko (cca 526 mil. Kč / +8,3 %). Nábytek v menších finančních objemech (v rozmezí cca 431–172 mil. Kč) byl našimi výrobci vyvezen také do Ruska, Norska, Dánska, Rumunska, Číny a Spojených arabských emirátů.

Autor: Ing. František Novák z materiálů AČN a Apicon Consulting
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Grafy: archiv AČN

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština