aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. dubna 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 4/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců elektromechanického nářadí, dřevozpracujících strojů, velkoplošných materiálů a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 5. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 36, 49, 64, 72, 73, a 74 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 36 0009 • Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely – Metody měření funkce (PMD: EN IEC 60665:2019 + IEC 60665:2018)
• ČSN č.ú. 36 0010 • Elektromechanické nářadí – Postupy měření prašnosti – Část 1: Obecné požadavky (PMD: EN 50632-1:2015/prAA:2018)
• ČSN č.ú. 49 0002 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem (PMD: EN ISO 19085-2:2017 (MD2) + ISO 19085-2:2017)
• ČSN č.ú. 64 0003 • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 2: Stanovení vlastností (PMD: EN 438-2:2016/FprA1)
• ČSN č.ú. 64 0008 • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 8: Klasifikace a specifikace pro konstrukční lamináty (PMD: FprEN 438-8)
• ČSN č.ú. 72 0016 • Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody (PMD: EN 13454-2:2019)
• ČSN č.ú. 73 0001 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 1: Obecné požadavky (PMD: FprEN 15269-1 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0002 • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 13: Komíny (PMD: FprEN 1366-13 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0010 • Denní osvětlení budov – Doplňující informace (nová ČSN 73 0582)
• ČSN č.ú. 73 0011 • Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení – Požadavky na zkušební metody (PMD: EN 16475-3 + A1:2018)
• ČSN č.ú. 73 0012 • Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení – Požadavky na zkušební metody (PMD: EN 16475-3 + A1:2018)
• ČSN č.ú. 73 0014 • Navrhování základových konstrukcí (nová ČSN 73 1004)
• ČSN č.ú. 74 0001 • Stanovení pevnosti držáků výplní – Zkušební metody a požadavky (PMD: EN 17146:2018)
• ČSN č.ú. 74 0002 • Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a definice (PMD: EN 12216:2018)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 36, 72, 74, č.ú. 64 0008, 73 0001, 73 0002 a 73 0012
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 49 0002: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 64 0003: Institut pro testování a certifikaci, a.s.,tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky
• č.ú. 73 0010: Atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6 – Liboc
• č.ú. 73 0011: PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 73 0014: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Sokolská 1498/15, Praha 2

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština