školy

Duálne vzdelávanie získava podporu zamestnávateľov

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Do duálneho vzdelávania k 31. januáru 2019 je v stredných odborných školách v SR zapojených celkom 1721 prvákov. Stav zo septembra 2018 sa zvýšil o 106 žiakov 1. ročníkov SOŠ. Umožnila to novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z., aby sa žiaci mohli prihlasovať do systému duálneho vzdelávania až do konca 1. školského polroka. Duálne vzdelávanie v SR má mať v školskom roku 2019/2020 až 5055 žiakov.

Počet žiakov SOŠ zapojených do duálneho vzdelávania v samosprávnych krajoch:

 •     Trenčiansky    355
 •     Žilinský    307
 •     Košický    225
 •     Nitriansky    222
 •     Prešovský    183
 •     Bratislavský    177
 •     Banskobystrický    138
 •     Trnavský    114

V budúcom školskom roku sa očakáva výrazný nárast žiakov v duálnom vzdelávaní. SOŠ majú dosiahnuť podľa samosprávnych krajov počet žiakov:

 •     Košický    854
 •     Prešovský    764
 •     Bratislavský    743
 •     Nitriansky    650
 •     Žilinský    641
 •     Trenčiansky    607
 •     Banskobystrický    438
 •     Trnavský    358

Spolu za všetky kraje to má byť 5055 žiakov, čo je nárast viac ako 3-násobný. Počet závisí predovšetkým na záujme žiakov a ich rodičov, aby ich prihlásili študovať na 3-ročné učebné alebo 4-ročné študijné odbory. Limitovaní sú záujmom zamestnávateľov, ktorí požadujú množstvá žiakov pre činnosť vo výrobnej, ale aj nevýrobnej sfére hospodárstva. Prax vykonávajú priamo na ich pracoviskách a žiakov finančne stimulujú. Školy dostávajú smerné čísla, aby vyučovali teoretické predmety a koordinovali praktické vzdelávanie so zamestnávateľmi.

Situácia v odvetví spracovania dreva

Vzdelávanie v drevárskych odboroch koordinuje Zväz spracovateľov dreva SR v rámci Republikovej únie zamestnávateľov, kde predsedom Výboru pre vzdelávanie je prezident Zväzu Igor Patráš sr. (rf@twd.sk) a koordinátorom pre drevárske a nábytkárske odbory je Vladimír Záborský (vladozaborsky@centrum.sk), ktorý pôsobí ako sektorový expert pre vzdelanie v spracovaní dreva.

Kategorizácia odborných drevárskych škôl podľa ZSD SR je na troch úrovniach:

A.    Školy s Centrami odborného vzdelávania a prípravy pre spracovanie dreva – SOŠ drevárska Topoľčany, SOŠ drevárska Zvolen a SOŠ drevárska Spišská Nová Ves
B.    Podporované školy – SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku
C.    Akceptované školy – všetky stredné odborné školy, ktoré vyučujú budúcich remeselníkov a odborníkov pre odvetvie spracovania dreva s úspešne uplatnenými absolventmi na trhu práce.

Situácia v duálnom vzdelávaní v školskom roku 2018/19

 •     SOŠ drevárska Topoľčany – 35 žia­kov, z toho 13 prvákov
 •     SOŠ drevárska Zvolen – 15 žiakov, z toho 6 prvákov
 •     SOŠ drevárska Spišská Nová Ves – 11 žiakov, z toho 7 prvákov

Do duálneho vzdelávania v SOŠ drevárskej Topoľčany sú zapojené výrobné firmy:

 •     DECODOM s.r.o., Topoľčany – 24, z toho 13 žiakov 1. ročníka
 •     IDONA s.r.o., Bánovce nad Bebravou – 7
 •     Ľubomír Kočiš, Bánovce nad Bebra­vou – 3
 •     Europlac s.r.o., Topoľčany – 1

Do duálneho vzdelávania v SOŠ drevárskej Zvolen sú zapojené výrobné firmy:

 •     LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o., Krupina – 1. ročník 5; 2. ročník 0
 •     Trendwood – twd s.r.o., Banská Bystrica – 1. ročník 3; 2. ročník 1
 •     MINTAL s.r.o., Sielnica – 1. ročník 1; 2. ročník 1
 •     Makrowin s.r.o., Detva – 1. ročník 0; 2. ročník 2
 •     Ján Petrinec – NIKA, Detva – 1. ročník 0; 2. ročník 2

Do duálneho vzdelávania v SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves sú zapojené výrobné firmy:

 •     SANAS a.s., Sabinov – 1. ročník 0; 2. ročník 1
 •     TOMIFA plus s.r.o., Iliašovce – 1. ročník 2; 2. ročník 2
 •     Tandem plus s.r.o., Spišská Nová Ves – 1. ročník 0; 2. ročník 2
 •     FITZROI s.r.o., Spišská Nová Ves – 1. ročník 2; 2. ročník 2

Prihlásili sa aj ďalší zamestnávatelia, ktorí chcú, aby v ich dielňach získavali žiaci SOŠ praktické zručnosti. V súčasnosti sú v procese certifikácie:

 •     Drevovýroba Kočiš s.r.o., Žehra – výroba okien
 •     Kobra plus, Spišská Nová Ves – výroba kuchýň
 •     JAVORINA v.d., Spišská Belá – výroba nábytku z masívneho dreva
 •     FINES a.s., Žilina – výroba čalúneného nábytku a kostier z masívneho dreva

 

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nastavit odběr novinek

Please enable the javascript to submit this form

cs_CZČeština